Mikko Tiirola Valitaan

Vaalikone Petäjävesi

Vaalilupaukseni

  1. Kunnan asioiden hoito on verrattavissa talon pitoon. Perustus on kunnossa, mutta kattoa ei saa päästää vuotamaan. Talouden pito on a ja o.
  2. Kunnanvaltuuston on hitsauduttava Petäjäveden joukkueeksi. Pikkupolitikointiin ei ole varaa. Turha riitely ei edistä Petäjäveden menestystä.
  3. Omalle maalle pitää saada rakentaa. Kunnan hankinnoissa paikallisia eväitä hyödynnettävä paremmin. Ruokapalvelussa kotimaisuus kunniaan.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Takana on 12 vuotta valtuustotyötä, joista 5 vuotta valtuuston puheenjohtajana. Kuntalain muutostilanteessa kokemuksesta kunnan asioiden hoidossa on hyötyä. Laaja metsäalan verkosto tuo myös lisäarvoa
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tarkka taloudenpito on perusta. Kunnan tulot koostuvat pääasiassa verotuloista ja valtionavuista. Petäjävetisten suhteellinen verotaakka on korkea eikä valtionosuuksien kasvuun voi luottaa. Siksi uusien yritysten ja asukkainen saaminen on tärkeää kunnan palveluiden kannalta. Kaavoitus ja myös hajarakentamisen hyödyntäminen ovat tärkeitä työkaluja. Ketterät kaavat ja liukkaat luvat ovat hyvä perusta. Paikallisten eväiden käyttö ja puurakentamisen edistäminen on viisasta myös ympäristösyistä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
maanviljelijä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo Marja Tiirola on ympäristömikrobiologian professori Jyväskylän yliopistossa.
Lapsista Ville, Anna ja Ohto asuvat jo omillaan ja kotona asuvat vielä Sohvi ja Maiju.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Metsänhoito, saunakulttuuri, purjehdus ja metsästys.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Syrjäytymistä ja joutilaisuutta on syytä ehkäistä kaikin keinoin. Toki vapaehtoiset konstit ovat kauaskantoisempia.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Esikoulu kyllä. Tämä kysymys on valtion ratkaistava. Kunnan verotulot eivät tähän riitä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä olla tarjolla sekä liha- että kasvisruokaa. Pakottaminen ei ole tätä päivää. Valinnanvapaus olla pitää

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kun paikkojen kunnosta ja siisteydestä huolehditaan, tämä tukee kuntalaisten hyvinvointia.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Petäjävedellä on hyvä tilanne, kun verrataan muualle.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoito on aina lähtökohtaisesti kannatettavin. Siihen pitää panostaa, mutta jos se ei onnistu syystä tai toisesta on peruspalvelu kyllä tarjottava palveluasumisena.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Hoiva-alalla on puutetta tekevistä käsistä. En kuitenkaan kannata 5 vuoden irtisanomissuojaa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Petäjävedellä täytyy säilyä kattavat peruspalvelut.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Tätä asiaa ei ratkaise Petäjäveden kunnanvaltuusto vaan valtioneuvosto ja tuleva maakuntahallinto.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Ei välttämättä. Ammattilaisten ratkaistava asia.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Se taitaa lähtökohtaisesti puolittua. Petäjäveden pitää hoitaa talous niin, että emme juuri poikkea jyvässeudun keskiarvosta.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Asianosaisille kuuluu valitusoikeus, mutta muille ja erityisesti ammattivalittajille pitää saada stoppi.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kuivasmäeltä meni viimeinen bussi 80-luvulla. Biopolttoaineet parantavat liikenteen ympäristövastuuta tulevaisuudessa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikat ja elinvoima pitää olla kunnan suojeluksessa. Se vaan on järkevää veronmaksajien kannalta.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Lait ja asetukset on tarkoitettu noudatettaviksi, mutta monesti tulkinta on veteenpiirretty viiva. Maalaisjärjen käyttö tulkinnassa vie useimmiten fiksuun kompromissiin. Asiat ovat harvoin joko tai. Sekä ympäristö, että työpaikat siis.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Petäjäveden on kannettava väestöosuuttaan vastaava taakka yhteisestä asiasta.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Peruspalvelu, joka tuo panostuksensa hyvin takaisin.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Joustava tarveharkinta on mahdollistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Mahdottomuus Petäjävedellä. Nykysysteemi toimiva, toki juna-aikatauluihin pitää yrittää edelleen saada parannuksia, jotta työmatkaliikenne Jyväskylän suuntaan onnistuisi raiteita pitkin.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Petäjäveden on tuettava yksityisteiden hoitoa tieverkon kunnon parantamiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Harvoja kunnan panostuksia haja-asutusalueilla. Tasa-arvokysymys.

2. Soralupien myöntämistä on Petäjävedellä kiristettävä.

Ehdokkaan kommentti

Luvitus toimii maankäyttö- ja rakennuslain pohjalta: lupa myönnetään, jos ei ole perusteita sen hylkäämiseen. Joskus ehtoja on tarpeen kiristää, vaikka luvalle löytyykin lainsäädännölliset perusteet. Se on lupalautakunnan harkittava tapauskohtaisesti huomioiden sekä ympäristö- että elinkeinonäkökulmat. Ilman maa-aineslupia, kuntaan jouduttaisiin ajamaan rakentamis- ja teiden kunnostusmateriaalit muista kunnista. Se maksaisi sekä kunnalle että kuntalaisille kohtuuttomasti ja aiheuttaisi turhia liikennepäästöjä.

3. Kunnan on tehostettava keinoja yksityisen päiväkotiyrittäjän saamiseksi kuntaan.

Ehdokkaan kommentti

Tapauskohtaisesti on aina harkittava yksityisen vaihtoehdon kokonaisedullisuus kunnan näkökulmasta kuten tähänkin asti.

4. Petäjäveden lukiosta on tehtävä mainosvaltti houkuttelemalla uusia opiskelijoita Jyväskylästä.

Ehdokkaan kommentti

Se on tärkeää, jotta lukiokoulutus säilyy riittävän toimintakykyisenä.

5. Vanhuksille on turvattava pääsy kotihoidosta tuetun palveluasumisen piiriin.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoitoa on tuettava kaikin keinoin. Se on sekä vanhuksen, että kunnan etu. Mutta jos kotona ei pärjää, niin vanhuksista on pidettävä huolta ja tuettu palveluasuminen on monesti järkevä vaihtoehto.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Toiset asiat paremmin ja toiset huonommin. Yhteisöllisyyttä on syytä vaalia entistä enemmän - Petäjävedellä se onnistuu kyllä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Politiikka on kompromissien tekemistä. Hyvää johtajuutta on ohjata prosesseja kohti järkeviä kompromissejä

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Ei kovin hyvä joko tai kysymys. Hyvät tavat on perusta, jolle uteliaisuutta pitää ruokkia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Realiteetti on, että vahvat pitävät puolensa ja heikoimpien puolustamista pitää aina pitää päätöksenteossa mielessä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Suhteellinen kysymys. Olemme yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Tärkeintä on huolehtia, että lapset saavat mahdollisimman tasa-arvoiset eväät. Syrjäytyminen on edelleen liiaksi periytyvää.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti syrjäytyminen ja köyhyys tuntuvat edelleen periytyvän. Koskaan sitä ei saada poistettua, mutta politiikalla sitä pitää pehmentää yksilön vastuuta kuitenkaan unohtamatta. Lapsiin pitää panostaa erityisesti.

Vaalikoneen etusivulle