Teppo Hoikkala

Vaalikone Pirkkala

Vaalilupaukseni

  1. Arvokkaita luontoaluita säästetään, kuten Kurikkakallion, Taaporinvuoren ja Iso-naistenjärven alue
  2. Kuntakeskustasta tehdään yhä viihtyisämpi ja monipuolinen keskusta
  3. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ykkösasiana jo kaavoituksessa ja palveluissa aina päivähoidosta vanhushuoltoon.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minulla on pitkä kokemus kunnallisesta päätöksenteosta eri toimielimissä. Vihreänä poliitikkona haluan edistää kestäviä ratkaisuja niin kaavoitukseen kuin rakentamiseen.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Lähimetsien ja virkistysmaastojen säilyttäminen. Keskustan kehittäminen kuntalaisten kohtaamispaikaksi. Edistetään kevytliikenteelle väyliä ja polkuja. Palveluista pidetään huolta.
Ikäihmisille lisää liikuntaa ja lapsille nuorille taataan tasavertaiset lähtökohdat varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
vaimo Maarit, lapset Helmi-Sofia, Hertta ja Onni. Lisäksi kotoa löytyy kaksi belgianpaimenkoiraa ja kaksi kissaa
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Ul
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeä vaihe saada joku paikka. Jonkun tahon otettava koppi nuoresta.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Asteittain varhaiskasvatus tulisi tarjota palveluna kunnan toimesta. Tämä lisää naisten parempaa pääsyä työelämään. Pitää kuitenkin samassa yhteydessä uusia perhevapaajärjestelmä.SAK malli tästä on hyvä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka pitää olla tarjolla lukioissa ja ammattikouluissa. Myös yläkoulussa kasvisruokavaihtoehto pitäisi olla käytössä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Tiloja pitää olla lisää, myös päiväsaikaan ikääntyville.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

25 oppilasta luokassa pitäisi olla maksimi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtana pitää olla oikeus palvelukotiin, mikäli asiakkaan kunto ja tahto on näin. Kotihoidon riittävyys ei ole mielestäni kuitenkaan iso ongelma. Kaikki tarvitsevat pääsevät kothoidon piiriin, mutta siinäkin voi tulla riittämättömyyden tunne, jos käyntien tarve on yli 4 krt/vrk

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

En ymmärrä,että työpaikkoja vähentämällä tehtäisiin säästöjä.Sote-uudistus on kaikenkaikkiaan arvoitus.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Joidenkin erityisalojen palvelut ovat tarkoituksenmukaista järjestää isommissa yksiköissä. Pirkkalaa lähellä on Hatanpään sairaalapalvelut ja lähellä oleva Sarvis tarjoaa myös palveluita mm. mielenterveyspalveluissa. Sosiaalipalveluiden osalta keskustelua käydään liian vähän. Nämä pitäisi liittää sote-palvelukeskukseen Pirkkalassa vaikkapa terveyskeskuksen tontille. Voidaanko sote-muutosten tultua toimia näin, on vielä epäselvää.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Sotemuutosten yhteydessä suunnitteilla oleva valinnanvapaus jo uhkaa tuoda eriarvoisuuta ja mahdollisesti lisäävän kustannuksia. Jos nyt vielä yksityistettaisiin kokonaan, niin se ei todellisuudessa olisi mahdollista. Aina julkinen järjestelmä joutuu kattamaan kalliin hoidon. Mitä tehtäisiin julkisille sairaaloille ja terveyskeskuksien kiinteistöille ja henkilöstölle yksityistämisen myötä? Paljon epavarmuutta toisi niin asiakkaalle, kunnan talouden hallinnalle ja henkilöstön asemaan.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avopalvelut ovat monelle mielenterveyspotilaalle paras vaihtoehto. Aina pitää kuitenkin olla tarjolla tukiasuntoja, kuntoutuskoteja ja sairaalapaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Niin voidaan laskea, mutta ei roimasti. Kunnan pitää voida huolehtia kunnollisista koulutus- ja ympäristörakentamispalveluistaan.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusten käsittelyn nopeuttaminen on ensijainen asia.Oikeusvaltion periaattesiin kuuluu muutoksenhakuoikeus.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa huomioidaan nykyään paremmin joukkoliikenne ja kevytliikenne. Aina parannettavaa on, mutta suuntaus on oikea.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Pirkkalassa tonttikysyntä yritystonteissa ylittää tarjonnan. Alekauppaan ei ole syytä lähteä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Luonnon ja ympäristön pilaaminen ei ole koskaan oikeutettua.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on ollut tasavertainen tietopankki kaikille ihmisille ja tarvitsemme edelleen tällaista. Kirjasto on julkinen olohuone

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Pirkkalan kunnalla ei ole omia vuokra-asuntoja kuin muutamia lähinnä koulujen yhteydessä.Olisi tärkeää, että pienituloisille olisi pääsy edulliseen asumiseen. Muutamassa uudessa kohteessa tähän Pirkkalassa on päästykin.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Pikemminkin liian vähän. Meillä kunnassa on tässä suhteessa arvioitava investointeja ja panostuksia tulevina vuosina.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenne tärkeä ja sitä pitää edellee kehittää. Palveluiden välittömään läheisyyteen joukkoliikenne tulee kulkea. Se mistä asiakas lähtee, on kuitenkin arvioitava. Mikäli ollaan taajamien alueella, niin joukkoliikenne pitäisi ulottua näille alueille. Taajamamääritelmään Pirkkalassa kuuluu kehätien sisäpuoli ja Toivio sekä Sorkkalantie, Kirkonkylän koulu, Heikkiläntie sekä Katajalan alue.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kunnan on oltava mukana Tampereen ratikassa ja sen reitti tulee ulottaa Pirkkalaan asti

Ehdokkaan kommentti

Kyllä ja ollaan oltukin. Yleissuunnitelma on ulotettu Pirkkalaan asti. Jatkossa asumisen painopistettä tulee painottaa Naistenmatkantien varteen.

2. Pirkkalan pitää luopua pormestarimallista

Ehdokkaan kommentti

Yhteistyö on kaikkien ryhmien kanssa parantunut pormestrimallissa. Aina kehittämistä kuitenkin on.

3. Pirkkalalle sosiaali- ja terveysyhteistyö Vesilahden kanssa on rasite

Ehdokkaan kommentti

No eipä ole ollut rasite. Yhteistyö on sujunut hyvin. Vesilahden osuus menoista kattaa käytännössä Vesilahden asukkaille tarjottavan hoidon ja hoivan. Tätä todistaa myös Vesilahden päättäjien myönteinen suhtautuminen yheistyöhön.

4. Yritystontteja on Pirkkalassa tyhjillään - kunta kaavoittaa liikaa yritystontteja

Ehdokkaan kommentti

Ei kunnan omistamia tontteja ole liikaa jäljellä. Vaitin alueen yritysalue osoittaa sen, kuinka hyvin alue on viimeisen kahdeksan vuoden aikana kasvanut huimasti.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Seutuyhteistyöllä saavutetaan tarvittavat yhteistyön myönteiset sisällöt.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitaan yhteistyötä .

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Voihan lapsi olla myös kaikkia näitä kuvattujakin. Uteliaisuus sinänsä on hyvä piirre kaikissa, ei vain lapsissa.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Niin tähän pyörään valitettavan moni kokee joutuvansa esim. hakiessaan uutta työpaikkaa, asemaansa yhteiskunnan jäsenä. Työttömänä olleessaan voi tällaisia ajatuksia voi myös tulla. Toive on, että näin ei kuitenkaan olisi vaan jokainen otettaisiin yksilönä huomioon, hakee hän sitten töitä, hakeutuu hoitoon tai hakee apua vaikka toimeentuloonsa

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle