Pauliina Ahtiainen

Vaalikone Pirkkala

Vaalilupaukseni

  1. Eikä kukaan jää yksin! Pirkkalassakin on monenlaista huono-osaisuutta. Kunnan pitää vastata kuntalaisten avuntarpeeseen auttaminen etusijall
  2. Auttamaan tarvitaan ammattilaisia, vertaisia ja vapaaehtoisia. Kenestäkään näistä ei saa tinkiä.
  3. Pirkkalan arvokkaat luontokohteet tulee säilyttää. Joukkoliikennettä tulee suosia niin, että kaikilla on mahdollisuus käyttää sitä.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen tavallisen ihmisen puolella. En halua Pirkkalasta mitään oy Pirkkala ab:tä, josta palveluita saavat vain maksukykyiset kuntalaiset.Olen nähnyt paljon elämästä sitä hyvää puolta mutta myös huonoa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Koulujen sisäilmaongelmat täytyy ratkaista laadukkaalla ja kestävällä tavalla. Kaikille lapsille täytyy tarjota tasavertainen oikeus tasokkaaseen varhaiskasvatukseen. Lukemista ja muusta kuntalaisen tasolla olevasta kulttuuritarjonnasta täytyy pitää hyvää huolta. Työttömiä pitää työllistää osaamisen mukaan, mutta mielellään vanhuspalveluihin lisäämään sosiaalisia virikkeitä ja siivoamaan vanhusten koteja. Ketään ei saa jättää yksin sinnittelemään, ihmisten pitää saada laadukasta tukea tarvitessa

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
opiskelija
Koulutus
joku muu
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
joku muu
Taloudelliset sidonnaisuudet
Saan pientä vaalitukea äidiltäni Anja Ahtiaiselta.
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Minä ja Nalle-koira ja Savonlinnassa asuva mies.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Toiset ihmiset ja eläimet ja muu luonto.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Tämä yhteiskunta nyt vain avautuu opiskelun tai työelämän kautta. Itse olen mennyt 17-vuotiaasta töihin. Siksi tiedän, kuinka ulkopuolinen on pelkän peruskoulun varassa oleva elämä. Nuorille on myös annettava riittävästi taloudellista tukea opintoihin.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Laadukas varhaiskasvatus on lapsen oikeus. Taloudellisessa puutteessa elävien pitäisi saada se ilmaiseksi. Myöskään suurempituloisille se ei saisi olla kovin kallis.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruokakulttuuria pitäisi kehittää niin että proteiinipitoiset kasvikset tulisivat monipuolisesti käytettyä ja maukkaasti maustettua. Niillä pärjää yhden päivän ilman lihaa, joka olisi ilmastoteko ja eläinoikeusteko.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuurialalla on pienet palkat. Kulttuurintekijöillä ei ole siksi varaa maksaa kulttuuritiloista. Kuitenkin kulttuurilla on iso merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja kunnan elinvoimaisuudelle.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Minunkin lapsuudessa eka-tokaluokkalaisten luokat yhdistettiin kolmannelle tultaessa kahdeksi suurluokaksi. Taistelu opettajan huomiosta oli kiivasta ja kun aloin menestyä historiassa, jouduin kovan ja sitkeän koulukiusaamisen kohteeksi. Tällä kiusaamisella on ollut minulle kauaskantoisia vaikutuksia.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vaikeaa dementiaa on vanhuksen useimmiten helpompi kestää, jos saa olla yhdessä muiden kanssa. Kodistakin voi tulla vankila, jos siellä on eristyksissä eivätkä omat voimat enää riitä edes tuettuun itsenäisyyteen.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Usein kunnissa ollaan ulkoistamassa esimerkiksi siivousta. Julkisella puolella siivoajien palkat ovat isommat, yksityisellä ne ovat pienemmät, eivätkä riitä kunnolla perheen elättämiseen. Minusta työtätekevälle on maksettava palkka, jolla tulee toimeen. Siivouksella on myös yleiseen viihtyvyyteen iso merkitys.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Omaisten pitäisi päästä katsomaan läheistään. Liian pitkä matka tekee siitä vaikeaa. Pirkkalassa on pidettävä hyvät lähipalvelut. Olemme tiiviisti asuttu kunta, täällä on taloudellisestikin kannattavaa järjestää sote-palveluita.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Kun sairastuin vakavasti Tampereella minut ohjattiin yksityisiin palveluihin. Ne olivat täysin erillinen saareke kaikesta muusta hoidostani. Hoito epäonnistui radikaalisti ja sen jälkeen olen "joutunut" eli päässyt käyttämään Pirkkalan julkisia laadukkaita palveluita. Julkiset hoitavat yksityisten epäonnistumiset.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Pirkkalassa oli 2017 vuoden alkuun toimiva mielenterveystyön avohoito. Ihmiset olivat turvassa siinä. Palveluiden siirryttyä Tampereen alle suurin osa avohoidosta lopetettiin ja ihmiset joutuivat turvattomaan tilaan.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Veroina kerätään myös maakuntien tulot, joilla järjestetään sote-palvelut. Verotus voi jopa nousta, jos uudistus epäonnistuu.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Suomessakin on suuruudenhulluja kauppakeskuksia, joihin ei riitä tarpeeksi asiakkaita. Rakennuttajilla on usein liian ruusuiset kuvitelmat hankkeidensa taloudellisuudesta. Tarvitaan tavallisia ihmisiä jotka tuovat järjen ääntä valtaviin hankkeisiin.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Julkisenliikenteen tukeminen on taloudellisempaa, kuin yksityisautoilun. Juuri siinä tarvitaan julkista ohjausta. Puhumattakaan ympäristönäkökulmista. Myös lapset ja nuoret voivat itsenäisesti käyttää julkisia liikennevälineitä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tonttimaata on vain rajallisesti, joten sen pitääkin olla arvokasta.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö on ainutlaatuista. Se on jo nyt Pirkkalassa osin raivattu asfalttierämaaksi. Haluan, että yhtenäisiä luontoalueita jää luonnon turvaksi. Niiden parissa ihminen rauhoittuu ja elpyy kaiken kiireen keskellä. Kaupunki ilman puita on ahdistava paikka.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikansaaneet ovat ihmisiä siinä kuin mekin. Emme ole kokeneet 70 vuoteen sellaista hätää, mitä on maailmalla. Meidänkin on kannettava osaltamme taakkaa. Lisäksi he nuorentavat ikääntyvää maamme väestöä.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Ei missään tapauksessa. Sivistyksen on edes kirjaston osalta oltava vapaata. Muutenkin lainaaminen pitäisi tehdä mahdollisimman helpoksi, jotta luonnonvarat säästyisivät. Pienestä maksusta tulisi suuremmat perimiskustannukset kuin tuotto

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on Pirkkalassa kova pula. Köyhällä on vaikeuksia rahoittaa asumisensa. Kaikki kuitenkin ehdottomasti tarvitsevat kodin.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Lasten- ja nuorten liikkumisen on pysyttävä koko ikäluokan saatavilla. Lapsiperheillä on harvoin varaa maksaa täyttä hintaa liikuntapaikan vuokrakuluista.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Pirkkalassa on huono sisäinen liikenne. Tiivis kaavoitus tuo mahdollisesti siihen parannusta.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kunnan on oltava mukana Tampereen ratikassa ja sen reitti tulee ulottaa Pirkkalaan asti

Ehdokkaan kommentti

Bussit ovat täpöten täynnä ruuhka-aikaan. Ratikkaan mahtuu kerralla enemmän ja ilman pienhiukkaspäästöjä.

2. Pirkkalan pitää luopua pormestarimallista

Ehdokkaan kommentti

Helena Rissasen kaudella yhteistyö on toiminut hyvin ja kaikki demokraattisesti valitut kunnanvaltuutetut on huomioitu kuntaa hallitessa. Pormestarinallin toimivuus on kiinni valitun henkilön yhteistyötaidoista. Pirkkalassa on mennyt pitkään hyvin.

3. Pirkkalalle sosiaali- ja terveysyhteistyö Vesilahden kanssa on rasite

Ehdokkaan kommentti

Pienten kuntien on hyvä pitää yhtä isoja kuntia vastaan.

4. Yritystontteja on Pirkkalassa tyhjillään - kunta kaavoittaa liikaa yritystontteja

Ehdokkaan kommentti

Myös lentomelualueella on arvokkaita luontokohteita. Luontoarvoja ei saa tuhota, vain siksi että saadaan lajistoltaan köyhää joutomaata

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Suurkunnissa on palvelut järjestetty huonosti tavallisen kuntalaisen näkökulmasta. Pikkukuntien tulee tehdä keskenään yhteistyötä ja tarjota yhä riittävän laadukkaita palveluita kuntalaiselle. Suurissa kaupungeissa on demokratiavaje. Siksi niissä pienen ihmisen ääni on hukkunut.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi nykyinen tupakoimattomuuteen kannustaminen on parantanut kansanterveyttä huimasti. Jopa dementiariski on pienentynyt. Mieheni polttaa. Hän haluaisi lopettaa, mutta ei mitenkään kykene. Kukaan ei nykyaikana enää saisi aloittaa tupakointia.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Suomea on johdettu hyvin yhdessä tekemällä kompromisseja. En halua minkään puolueen yksinvaltaa. Yksinvaltiaat ajattelevat pääsääntöisesti vain itseään.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lasten ruumiillinen kuritus on ollut kiellettyä 1980 luvulta. Kuitenkin tuota väkivaltaa lapsia kohtaan harjoitetaan. Lapsi voi olla hetken alistuva mutta pahoinpitely kasvattaa valtavasti uhmaa lapsessa. Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja empaattisia. Niin heidän myös soisi saavan kasvaa!

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Vahvinkin ihminen on heikko nukkuessaan. Yhteistyöllä tätä elämää pyöritetään. Kaikkien pitää saada tulla kuuluksi ja nähdyksi.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskuntamme on eri arvoistunut kovaa vauhtia. Kuitenkaan se ei ole kenenkään meistä etu. Kukaan ei tiedä keitä on itseään hoitamassa vanhana. Lasten- ja nuorten pitää päästä yhteiskuntaan mukaan, jotta joku meistä aikuisista huolehtii, sitten kun olemme itse avuntarpeessa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Vanhempien koulutustausta vaikuttaa valtavasti lasten pärjäämiseen opiskeluissa ja työelämässä. Myös matalasti koulutettujen vanhempien lapsilla pitäisi olla mahdollista kouluttautua korkeakoulututkintoon ja siten varmemmin hyvä palkkaiseen työhön. Pitäisi rohkaista ja kannustaa eteenpäin ja omiin valintoihin.

Vaalikoneen etusivulle