Harri Aalto Valitaan

Vaalikone Pirkkala

Vaalilupaukseni

  1. Lasten päivähoidon/varhaiskasvatuksen tekeminen ilmaiseksi perheille sekä subjektiivisen päivähoidon turvaaminen.
  2. Työllisyydenhoito kunniaan, uudet ajatukset työllistämiseen. Palkallinen työ etusijalle.
  3. Asumisen monipuolisuu. Kohtuuhintaisia asuntoja ja omakotitontteja. Säätiö muotoinen edullisen asumisen vuokrataloyhtiö.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minulla 20 vuoden kokemus valtuustotyöstä. Olen aktiivinen henkilö ajamaan asioita ihmisläheisesti kuntalaisten hyväksi. Perehdyn asioihin ja omaan aloitekykyä. Jokainen kuntalainen on minulle tärkeä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Kuntalaisten tasa-arvoista kohtelua. Perheiden hyvinvointia ja arkielämässä jaksamista. Monipuolista kohtuuhintaista asumisen mahdollisuuksia sekä omistus että vuokra-asumisen suhteen. Työllisyys asiat sekä nuoret että vanhemmat työttömät. Vanhusten asioiden parantamista sekä eläkejärjestöjen toimintojen tukemista. Liikunta ja virkistys mahdollisuuksien kehittämistä, uimahallin rakentaminen edelleen mukana. Koulutus asioiden nostaminen esille sekä lasten ilmainen päivähoidon toteuttaminen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
peruskoulu
Kielitaito
ruotsi
suomi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
ei
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo, kolme tytärtä, jotka eivät asu enää kotona. Kolme tyttö kissaa, jotka asuvat edelleen kotona.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Urheilun seuraaminen vähän joka laji kelpaa. Liikuntaa harjoitetaan nykyisin vaihtelevalla menestyksellä. No politiikat sitten ahmaiseen suuremman siivun myös vapaa-ajasta, joten taitaa olla elämätapa
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä olisi nuoren kannalta opiskella heti peruskoulun jälkeen eteenpäin, sillä nykyään ei juuri muuten kunnollista työtä saa. En kuitenkaan määräisi nuoria ihan mihin tahansa jatko-opintoihin. Oma kiinnostus pitäisi olla lähtökohtana, muuten tulee koko hommasta tylsää pakkopullaa ja silloin ei kenelläkään ole kivaa. Nuorten kohdalla myös miettisin työperusteista oppisopimuskoulutusta, sillä kaikkia nuoria ei tuo koulunpenkillä istuminen kiinnosta juuri paljoakaan. Oppisopimuskoulutuksessa olisi nuoren kannalta edullista se, että välillä tehdään töitä ja välillä opiskellaan kyseiseen ammattiin liittyvää teoriaa, joita sitten sovelletaan käytäntöön. Ja mikä parasta oppisopimuskoulutuksessa on se, että siitä saa myös palkkaa, joten rahaa tulee jo opiskelu aikana nuorelle käyttöön.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Lasten päivähoidon ilmaisuus on tietenkin kunnille iso rahallinen haaste, mutta on toteuttavissa, jos vain yhtenäistä poliittista näkemystä maamme päättäjillä tässä asiassa löytyy. Kyseessä on kuitenkin satojen miljoonien eurojen summa, joka pitäisi kuntien rahakirstuista löytyä. Asia kannattaa kuitenkin vakavalla mielellä tutkia kokonaisvaltaisesti sekä hyvien että huonojen puolien suhteen. Kyseinen uudistus toisi varmaankin naisia takaisin työelämään aikaisemmin lasten hoitovapaalta, kun palkasta ei enää kuluisi suurta osaa lasten päivähoitomaksujen maksamiseen. Samalla säästyisi kunnilta kodinhoitotuen rahoja. Tämä uudistus varmaan helpottaisi joltain osalta lapsiperheiden useasti aika rankaa arkielämää ja parantaisi naisten asemaa työelämässä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kerran viikossa voi olla kasviruokaa, jos siihen panostetaan laadullisesti riittävästi.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistykselle tilojen antaminen ilmaiseksi on hyvää kuntatoimintaa, joka tuo kyllä tehdyt taloudelliset uhraukset monin kerroin takaisin Monipuolinen kulttuuri elämä on hyvän ja tasapainoisen yhteiskunnan ja kunnan peruskivi.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Koulutuksesta leikkaaminen on karhunpalvelus Suomen kouluissa opiskeleville lapsille ja nuorille. Ymmärrän kyllä, että raha on tiukalla, mutta siitä huolimatta ainainen niistäminen rahoja vähemmäksi koulutuksesta näivettää suomalaisten lasten ja nuorten oppimismaailman.
Säästä koulutuksesta nyt satanen , niin se on tulevaisuudessa tuhansien eurojen lisämeno. On tärkeää, että Suomessa koululaitoksen perustana on hyvä ja laadukas yksilön huomioon ottava opetus, joka huomioi tasapuolisesti kaikkia oppilaita. Ketään ei pidä jättää yltiöpäisten säästöjen takia heitteille oman onnensa nojaan, jos niin tehdään, saadaan Suomeen entistä enemmän syrjäytyneitä nuoria ja aikuisia.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka aina sanotaan, että koti on vanhukselle se paras paikka. Tämä pitääkin paikansa aina silloin, kun vanhus on henkisesti ja fyysisesti siinä kunnossa, että hän pärjää kotonaan joko yksikseen tai sitten kotihoidon avustuksella. Ei voida ajatella, että tehdään taloudellisia säästöjä kunnissa ja oletetaan, että kyllä ne vanhukset jotenkuten kotonaan pärjäävät. On itsestään selvää, että kun vanhan ihmisen toimintakyky heikkenee ja muisti tekee tepposia sekä yksinolemisen kautta turvattomuus kasvaa, niin silloin pitää hänellä olla oikeus palvelukotipaikkaan.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksen yhteyteen pitäisi ehdottomasti lisätä maakunnan palkkalistoille siirtyvien kunnantyöntekijöitä koskeva työsuhdeturva lauseke, mikä noudattaisi kuntien yhdistymistä koskevaa työsuhdeturva linjausta eli viiden vuoden työsuhdeturva.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Onpa kaksijakoinen väittämä, huono oikeastaan. Minusta olisi tärkeää, että sosiaali-ja terveyspalvelut toimisivat hyvin ja mielellään lähipalveluina, kuten muuten alkumatkalla sote-uudistuksessa lupailtiin. Mitä tekee palveluilla, jos ne ovat lähellä ja eivät toimi ja vastaavasti jos palvelut ovat vaikean matkan takana ja toimivat. On sellainen väittämä, että vastaa niin tai näin, niin aina ollaan jollain tavalla metsässä ilman selkeää opastusta pois.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

En tiedä tuoko tehokkuutta tulessaan, mutta varmasti tuo ajan myötä lisää kustannuksia, kun kaikki kunnallinen palvelutoiminta puretaan vähitellen alas ja kentän valtaavat suuret terveysalan kansainväliset yhtiöt. Meillä puhutaan sote-uudistuksen yhteydessä 3 miljardin säästöistä ja samaan aikaan palvelutarjonta vain muka paranisi, katinkontit. Kyllä siinä tulee käymään, niin että 3 miljardia menee helposti lisää, jos nimittäin halutaan, että palvelut ovat edes nykyisellä tasolla. Terveysbisnes on hyvä rahasampo, voi suomalaista veronmaksajaa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveyshoidossa on tehty suuri virhe, kun on ajettu alas laitoshoitoa säästövimmassa. Nyt meillä on yhteiskunnassa vailla kunnollista hoitoa suuri joukko ihmisiä, joiden paikka olisi valvotussa ja tuellisessa hoitopaikassa. Liian hepoisin perusteisin laitoshoitoa tarvitsevat ihmiset siirretään avohoitoon ja toivotaan vain kädet ristissä, että kyseiset henkilöt ottaisivat lääkärin määräämät pillerit säännöllisesti ja kävisivät avohoidon terapiassa sovittujen ohjeiden mukaan. Mutta totuus on arkielämässä monesti aika surullista. Määrättyjä lääkkeitä otetaan silloin kun muistetaan ja turvattomuus on monen avohoitopotilaan jokapäiväinen vieras. Useasti käy niin, että jo hyvään toipumisen alkuun pääsyt mielenterveyspotilas, joutuu liian aikaisen ja epäsäännöllisen avohoidon johdosta takaisin laitoshoitoon ja koko pitkä tie on kuljettava taas uudestaan kohti parempia päiviä.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaveroa ei voida laskea lainkaan, sillä mahdollinen sote-uudistus vie kuntien tulopohjasta 50-60% ja valtiovallan sote leikkauksen jälkeen esimerkiksi Pirkkalaan jää kuntaveroprosentiksi ehkä 7 %, jolla pitää hoitaa jäljelle jäävät palvelut ja velat.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten valitusoikeus on perusasia, jota ei demokraattisessa yhteiskunnassa pidä rajoittaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa vielä ihmiset haluavat ajaa yksityisautoilla, joten se on pakko huomioida kaavoituksessa. Sitä paitsi joka paikkaan ei yleisillä kulkuvälineillä pääse. Esimerkiksi perheiden lasten harrastustoiminnan tukeminen ilman omaa autoa on lähes mahdotonta nykyisen joukkoliikenteen aikana.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritystoimintaa voidaan tukea tonttitarjonnalla, mikä tukee yrittäjän toiveita. Mutta yritystonttien hinta taso pitää olla kuitenkin kohtuullisella tasolla, sillä tonttien myynti on myös kunnalle tulonlähde, jolla katetaan asukkaille palveluista koituvia kustannuksia.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Minusta uudet työpaikat ja luotoarvot pitää yhdistää. Uutta yritystoimintaa pitää luoda huomioimalla myös luonto ympärillä. vaikka nykyinen yritysalue toiminta onkin melko kaukana tästä visioista. Pirkkalan kohdalla alkavat viheralueet keskustan läheisyydessä olla kohta historiaa, mikäli tähän asiaan ei kiinnitettä nykyistä enemmän huomiota kunnan valtuuston taholta.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

En ottaisi vastaan, sillä aikaisemminkin otettujen kohdalla ei ole onnistettu kotouttamisessa. Monet aikaisemmin tulleet ovat edelleen vailla palkallista työtä sekä riittävää suomen kielen taitoa. Minusta pitäisi ensin hoitaa kuntoon kuntaan aikaisemmin tulleiden maahanmuuttajien asiat. On järjen köyhyyttä ottaa Pirkkalaan lisää maahanmuuttajia vailla kunnollista tulevaisuuden näkymiä.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto pitää olla ilmainen palvelu kuntalaisille ja sen palvelluita pitää kehittää myöntämällä tähän tarkoitukseen riittävästi rahaa kunnan budjetista. Myös sivukirjastot täytyy Pirkkalassa säilyttää.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Pirkkalan kunnalla ei ole nykyisin omaa vuokrataloyhtiötä, mutta kunnassa on ns. yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä, joissa noudatetaan asukasvalinnoissa tuloraja vaatimusta. On hyvä, että tulorajat ovat voimassa, niin pienituloisetkin Pirkkalan kunnan asukkaat saavat vuokra-asuntoja oman kuntansa alueelta.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikunta on jo sinänsä ennakoivaa kansanterveystyötä, johon satsaaminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin .Pirkkalasta puutuu tällä hetkellä paljon himoittu uimahalli ja jalkapallohalli sekä tietenkin nykyaikainen yleisurheilukenttä. Tulevana vaalikautena voisi ideoida miten esimerkiksi jalkapallo/toinen liikuntahalli voisi olla samaa rakennuskompleksia uimahallin kanssa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Näin se pitää olla, jos kerran halutaan yksityisautoilua vähentää.
Joukkoliikennettä on pakko ulottaa myös nykyistä paremmin haja-asutusalueillekin, joista nykyisin kulkeminen palvelluiden ääreen vaatii joko omaa autoa tai taksia. Tämä joukkoliikenteen laajentaminen on myös raha kysymys, sillä ilman toiminnan yhteiskunnallista tukea joukkoliikenne ei laajene keskusta-alueita kauemmaksi.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kunnan on oltava mukana Tampereen ratikassa ja sen reitti tulee ulottaa Pirkkalaan asti

Ehdokkaan kommentti

En itse näe ratikkaa Pirkkalan kannalta välttämättömänä pikaisena hankkeena. Ratikka on vielä tällä hetkellä kallis ratkaisu ja vaatii Pirkkalalta entistä enemmän verorahojen käyttöä Tampereen suuntaan. Ehkä sitten joskus myöhemmin tämäkin hanke puoltaa paikkaansa, mutta ei vielä nyt.

2. Pirkkalan pitää luopua pormestarimallista

Ehdokkaan kommentti

Ei nyt enää kannatta luopua, kun on siihen aika paljon kehitystyötä satsattu, aikaisemmin olisin ollut luopumiskannalla.

3. Pirkkalalle sosiaali- ja terveysyhteistyö Vesilahden kanssa on rasite

Ehdokkaan kommentti

Kyllä se vähän niin on ollut, vastuu asioissa on aina isäntäkunnalla, tässä tapauksessa Pirkkalan kunnalla, näissä paras hankkeen hedelmissä. Mutta laki vaati tämän keinotekoisen liittymisen tekemään, joten noudatettiin lakia. Sote-uudistus sitten romuttaa tämänkin liitoksen, jos nimittäin toteutuu?

4. Yritystontteja on Pirkkalassa tyhjillään - kunta kaavoittaa liikaa yritystontteja

Ehdokkaan kommentti

Yritystontteja kaavoitetaan tulevaisuuden tarpeisiin täysi järkiperäisistä syistä, joten ei huolta asian suhteen. Tontteja pitää olla valmiina silloin, kun yritykset niitä tiedustelevat, jos ei ole valmiina, niin yritykset menevät naapuri kuntiin.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Suuri ei ole aina se järkevin ratkaisu, Pirkkala pysyköön toistaiseksi itsenäisenä kuntana.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Ehkä nyt elämäntapa asioissa mennään välillä liiankin äärimäisyyksiin, ollaan välistä pipo todella kireänä kaikesta.
Vähän voisi löysätä, niin elämäkin tuntuu elämisen arvoiselta.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä kuitenkin pitää päätöksenteko demokraattisena toimintana. Monesti kompromissinkin kautta päästää hyvään lopputulokseen. Jos on vain yksi johtaja, niin on vain yksi totuuskin asioissa ja se ei ole kovinkaan hurrattava asia.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lasten itsenäisyys on johonkin asti ok juttu. Mutta pidän kyllä hyvänä asiana, että lapsilla on hyvät käytöstavat ja että he ovat tottelevaisia. On kuitenkaan halua mitään ns. armeijamaista tottelevaisuutta.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Taistelu on käynnissä nyky-yhteiskunnassa lähes joka paikassa. Jostain syystä tämä päivän maailma haluaa koitella ihmistä joka hetki mitä erilaisilla haasteilla. "Ota rennosti" on lähes kielletty sanonta, aina pitäisi vain olla dynaaminen ja osallistuva. Kuka sellaista elämää jaksaa joka hetki, en ainakaan minä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Ongelmat tulevat juuri tasa-arvon puutteesta tai sen vääristelemisestä. Tasa-arvoista yhteiskuntaa kohti pitää aina pyrkiä, on sitten kokonaan eri asia voiko ihmiset omilla toiminoillaan sitä saavuttaa. Ihminen on ikävä kyllä perusluonteelta jonkinlainen oman eduntavoittelija, ei siinä sinänsä mitään moitittavaa ole, mutta tässä oman eduntavoittelussa tulee usein poljettua muiden kanssaihmisten oikeuksia. No sanotaan vaikka, että tasa-arvon tavoittelu on yhteiskuntamme yksi päämäärä, unelma tai ainakin sinnepäin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

No ei kyllä ole ainakaan rikkauteen, monet saavat jo rikkautensa syntyperänsä bonuksena. Onnen tavoitteluun on meillä kaikilla jonkinlaiset mahdollisuudet. On sitten taas kunkin ihmisen oma asia, mitä tällä sanalla "onni" tarkoitetaan omassa elämässään. Onni on aika käsitteellinen asia. Joku on onnellinen pehmeästi aamusämpylästä ja toinen onnellinen vasta kun on taskussa 10 000 euroa sisältävä pankkikortti. Onnea vaan kaikille onnen etsinnässä ja toivottavasti löytyy jossain elämän vaiheessa edes vähän.

Vaalikoneen etusivulle