Arja Rinneaho Valitaan

Vaalikone Pirkkala

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan tehdä hyvää yhteistyötä eri puolueiden edustajien kanssa. Vain yhteistyöllä Pirkkala kehittyy edelleen.
  2. Lupaan tehdä parhaani, että Kurikkakallion ja Iso-Naistenjärven alueella säilyy retkeilyluontoa. Kaikkea ei saa kaavoiteta tonteiksi.
  3. Lupaan ottaa aktiivisesti asioista selvää, olla ahkera ja kuntalaisia kuunteleva valtuutettu, mikäli minut viidennelle kaudelle valitaan.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Valtuustovuosia 16 takana. Nyt pyrin myös pormestariksi. Olen yhteistyökykyinen ja ahkera. Innostun uusista asioista. Minulla on vahva tuntemus kunnan päätöksenteosta.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan, että kunnassamme jatketaan yhteistyön politiikkaa, pidetään huolta siitä, että kunnassa säilyy myös rakentamatonta luontoa ja satsataan kasvatukseen, koulutukseen ja ikäihmisten palveluihin. Kulttuuriakaan ei pidä unohtaa.
Haluan myös olla kehittämässä seudullista yhteistyötä, sillä vain hyvän yhteistyön hengessä koko seutukunta menestyy.
Pirkkalan asuntorakentamista tulee keskittää joukkoliikenneyhteyksien varteen, jotta muualla voidaan säilyttää metsää ja ulkoilureittejä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
toimihenkilö
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei sidonnaisuuksia.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Aviomies ja kolme aikuista lasta sekä kaksi
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Harrastan työmatkoilla hyötyliikuntaa pyöräillen tai kävellen sekä Pilatesta ja kuntoilua salilla. Liikun mielelläni luonnossa.
Teatter, lukeminen ja uusien asioiden opiskelu myös tärkeitä.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulun jälkeinen aika on kriittistä. Jos silloin jää ajelehtimaan ilman selvää suuntaa, jää tilanne helposti pysyväksi. Nuoret kaipaavat tukea elämäänsä. Panostus nuoriin kannattaa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Tämä olisi hyvä tavoite tulevaisuudessa. Nyt se ei ole realismia. Laadukas varhaiskasvatus antaa hyvän pohjan oppimiselle myöhemminkin ja tasoittaa erilaisista kodeista tulevien lasten eroja oppimisessa.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on terveellistä ja maukasta, kun se hyvin valmistetaan.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Näin Pirkkalassa tapahtuukin.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Pirkkalassa on nyt yli 30 oppilaan ryhmiä 3-6 luokilla. Nämä ovat liian suuria ryhmiä.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kenenkään ei pitäisi joulua heitteille omassa kodissaan. Palvelukotipaikkoihin ei saa joulua jonottamaan liian kauan.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Ainakin on oltava kunnollinen siirtymäaika ennen kuin irtisanomisia toteutetaan.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Liian kaukana sijaitsevat palvelut eivät ole vaarana Tampereen seudulla. Asukasluku on täällä niin iso, että palveluita on tarjolla suhteellisen lähellä, jos ei ihan Pirkkalassa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden yksityistäminen saattaa tuoda säästöä, muttei välttämättä sitä tuo. Sote - palveluiden tilanne tulevaisuudessa on hyvin epäselvä vielä. Vaikea antaa tähän vastausta.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Tämä riippuu siitä, kuinka avohoito toteutetaan. Onko hoito riittävän laadukasta vai ei. Toivottavaa olisi kuitenkin, että tarvittaessa myös laitospaikkoja olisi jos avohoito ei onnistu.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kunnalle jää kuitenkin velvoite hoitaa koulut ja lasten päivähoito, vapaa- ajan toiminnot, kaavoitus- ja rakennusasiat ja ympäristönsuojelu. Hyvinvoinnistakin tulisi huolehtia. Sosiaali-ja terveyspalveluihin menee nyt yli puolet kunnan budjetista. Siihen kerätään omat veronsa. Lopulla verolla maksetaan muut kunnan kulut. Veron kokonaissumma ei voi olla vähemmän kuin nykyään, mikäli laadukkaista palveluista pidetään kiinni.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Joissakin yksittäistapauksissa valitusoikeutta voitaisiin rajoittaa, mutta en pääsääntöisesti lähtisi valitusoikeutta rajoittamaan.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Parkkipaikkoja täytyy toki olla. Kaupunkimaisemia rakentamisessa voisi olla myös kerrostaloja ilman parkkipaikkoja, kun joukkoliikenne on toimivaa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tontit pitää myydä markkinahintaan. Pirkkalassa tontit menevät hyvällä hinnalla kaupaksi. Alennusmyyntiä ei tarvitse harrastaa.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikat ja luonnon suojeleminen ovat molemmat tärkeitä. Luontoarvojen yli ei voi aina kävellä vetoamalla työpaikkoihin. Luonnolla on arvo itsessään. Esimerkiski Kurikkakalliolla Pirkkalassa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Pirkkala ottaakin kiintiöpakolaisia.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Loistava kirjastolaitoksemme tarjonnan tulee olla jatkossakin ilmaista.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Pirkkalassa ei ole kunnan omistamia vuokra-asuntoja.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikuntaharrastukset ovat hyväksi kaikille.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kunnan on oltava mukana Tampereen ratikassa ja sen reitti tulee ulottaa Pirkkalaan asti

Ehdokkaan kommentti

Ratikka on tulevaisuutta. Seutukunnan väkiluku kasvaa ja sen myötä ratikka tarvitaan.

2. Pirkkalan pitää luopua pormestarimallista

Ehdokkaan kommentti

Pormestarimalli on osoittautunut toimivaksi. Yhteistyö eri puolueiden välillä on lisääntynyt ja kunta on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Kunnan imago on hyvä.

3. Pirkkalalle sosiaali- ja terveysyhteistyö Vesilahden kanssa on rasite

Ehdokkaan kommentti

Yhteistyö Vesilahden kanssa sujuu hyvin. Olen tämän itse todennut perusturvalautakunnan jäsenenä.

4. Yritystontteja on Pirkkalassa tyhjillään - kunta kaavoittaa liikaa yritystontteja

Ehdokkaan kommentti

Kuntan kaavoittamat tontit ovat menneet hyvin kaupaksi. Tontteja ei ole paljonkaan jäljellä. Tonteista tulee pulaakin lähivuosina, ellei uusia alueita kaavoiteta.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Ei aikakaan tulevalla valtuustokaudella. Ehkä joskus tulevaisuudessa tämäkin ratkaisu tulee pohdittavaksi.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Tupakointi on vähentynyt ja tietoisuus terveistä elämäntavoista on lisääntynyt. Kuitenkin esim. aikuusiän diabetes on kasvussa, joten tehtävää vielä on.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Nämä eivät ole toisiaan poissulkevaa asioita. Uteliaisuus on kuitenkin tärkeämpää kuin tottelevaisuus. Vanhan ajan autoritäärisen kasvatukseen en usko, vaikka hyviä käytöstapoja arvostakin.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Kyllähä resursseista ja vallasta taistellaan aina. Tosin kaikissa taisteluissa ei tarvitse itse olla mukana.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohdat ihmisillä ovat kovin erilaiset. Joku on saanut jo syntymästään paremmat henkiset ja /tai taloudelliset mahdollisuudet enstymiseen. Jos kaikilla lapsilla olisi rakastava ja kannustava koti ja perheillä riittävä toimeentulo, niin lähtötilanne olisi tasisempi.

Vaalikoneen etusivulle