Antti-Kalevi Karumäki

Vaalikone Pori

Vaalilupaukseni

  1. Pidän huolta siitä, että palvelut järjestetään ja tuotetaan julkisesti.
  2. Vastustan yksityistämistä
  3. En hyväksy laajoja lomautuksia näennäisten säästöjen vuoksi.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Haluan olla vaikuttamassa päätöksiin pitkällä tähtäimellä, jotta Pori olisi kaikille kuntalaisille tasa-arvoinen ja hyvä paikka asua.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Poriin tarvitaan lisää työpaikkoja. On tehtävä aktiivisesti töitä laajalla rintamalla, jotta Poriin saadaan investointeja jo olemassa olevilta yrityksiltä sekä uusia yrityksiä, jotka työllistävät kuntalaisia.
Porissa on pidettävä huoli siitä, että riittävät peruspalvelut ovat kaikkien kuntalaisten saatavilla ja saavutettavissa.
Ennaltaehkäiseviin toimiin on laitettava resursseja, koska varhainen puuttuminen tulee halvemmaksi, niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
51-80 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Avovaimo ja tytär
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Olen tällä hetkellä hoitovapaalla, joten työ ja vapaa-aika ovat sama asia. Lapsivapaina hetkinä luen ja kuntoilen eri tavoilla.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuorille olisi pikemminkin taattava jatko-opiskelu- tai työharjoittelupaikka peruskoulun jälkeen, jotta yhteiskunnan kelkasta putoamista ei pääsisi tässä vaiheessa tapahtumaan.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Ilmainen varhaiskasvatus olisi ihanne, jota kohden on pyrittävä. Varhaiskasvatusta on kuitenkin kehitettävä myös muilla tavoilla kuin sillä, että siitä tulisi ilmaista.
Kunnille tulisi lisää kuluja, kun jouduttaisiin rakentamaan uusia päivähoitoyksiköitä. Tosin tällä olisi työllistävää vaikutusta, niin rakennusvaiheessa, kuin itse päivähoidon henkilöstön rekrytointia ajatellen. Valtiolta tarvittaisiin rahallista panostusta tämän uudistuksen toteuttamiseksi, kuntien talous ei yksin riittäisi.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Nyt on jo joka viikkoinen keittopäivä samoin kuin pasta/nuudelipäivä. Miksi ei siis myös kasvisruokapäivä, kunhan se tehdään kunnolla, eikä tarjota mitään hernemaissipaprika-kastiketta.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistyksillä on harvoin suuria summia käytössään ja työtä tehdään suurella sydämellä ja talkoohengellä. Kulttuurin merkitys hyvinvoinnille niin henkiselle kuin fyysisellekin on tosiasia, tällä tavalla kunta pystyy edistämään terveyttä ja hyvinvointia, joka on yksi kunnan perustehtävistä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Aina löytyy luokkia, joissa on häiriötä "aiheuttavia" lapsia/nuoria. On hyvä miettiä, miksi joku aiheuttaa häiriötä. Onko kyseessä vain se, että haluaa huomiota. Koulunkäynninohjaajien vähentäminen ei ainakaan helpota tilannetta. Olisi syytä panostaa koulutukseen lisäämällä koulunkäynninohjaajien määrää, jotta opettajat pystyisivät keskittymään opetukseen.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoidon siirtyminen Porissa mobiilioptimointiin ei ole sujunut kehuttavasti.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Jos valtiovalta suunnitelee suuren muutoksen olisi kohtuutonta, jos sen seurauksena kunnalta maakuntahallinnon alaisuuteen siirtyvät työntekijät jäisivät yhtäkkiä ilman työpaikkaa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Toimivat hyvät palvelut eivät lämmitä mieltä, jos niitä ei pääse käyttämään. On pidettävä myös huolta siitä, että palvelut ovat kaikkien tavoitettavissa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Siirron seurauksena rahat siirtyvät ulkomaille, eikä tehokkuudesta ja kustannusten pienenemisestä ole mitään takeita.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kunnilla on paljon korjausvelkaa, johon tulevaisuudessa tulee menemään paljon rahaa. Jo pelkästään tämän valossa kuntaveron laskeminen on lyhytnäköistä.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kenenkään oikeusturvaa ei saa rajoittaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaavoitusratkaisuissa pitäisi ottaa huomioon kevyenliikenteen sujuvuus sekä se, että joukkoliikenne pystyy toimimaan uusilla kaavoitetuilla alueilla.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Poriin on saatava lisää työllistäviä yrityksiä. Yksi keino olisi tarjota edullisia tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjaston on oltava maksuton palvelu, jotta kaikilla olisi tasavertainen mahdollisuus käyttää sitä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille kuntalaisille avoimia urheilupaikkoja tulisi olla enemmän.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Palvelut pitää olla saatavilla, ilman suuria kustannuksia ihmisille.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Porin kaupungin pitää vähentää henkilöstönsä määrää.

Ehdokkaan kommentti

Vähentämällä kunnan työntekijöiden määrää lisätään työttömyyttä, jonka hoitamiseen kuluu rahaa.

2. Porissa suhtaudutaan liian kielteisesti tuulivoimaloiden rakentamiseen.

3. Pori on onnistunut hyvin uusien yritysten houkuttelussa.

4. Poriin pitää rakentaa lisää korkeita tornitaloja.

5. Vastaanottokeskuksen perustaminen Poriin oli hyvä ratkaisu.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

En kuitenkaan näe, että nämä kaksi asiaa olisivat mitenkään toisiaan pois sulkevia vaihtoehtoja.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Kaikilla ei valitettavasti ole yhtäläisiä mahdollisuuksia, perhe merkitsee paljon niin hyvässä kuin pahassakin.

Vaalikoneen etusivulle