Juhani Vähä-Savo

Vaalikone Pori

Vaalilupaukseni

  1. Houkutellaan lisää yrittäjiä ja yrityksiä Poriin.Laitetaan Porin talouselämä kuntoon.
  2. Porin talous kestävälle pohjalle.
  3. Elävöitetään Porin keskusta-alueen liike-elämä.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minut kannatta valita koska olen periksiantamaton,periaatteissani pysyvä mutta myös avoin ja rehellinen.En aio myöskään alistua puoluekurin alaiseksi tai ottaa lahjuksia vastaan.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan edistää Porin talouselämää,Poriin pitää saada lisää yrittäjiä ja yrityksiä.Lisäksi haluan edistää Porin keskusta-alueen liike-elämän elävöittämistä ja poistaa parkki-maksut kokonaan keskusta-alueelta.Haluan myös saada Porin talouden kestävälle pohjalle.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
joku muu
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
englanti
saksa
ruotsi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
-
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
-
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Lukeminen.Seuraan myös aktiivisesti talousuutisia sekä osakemarkkinoita.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

En itse velvoittaisi vaan enemmänkin rohkaisisin ja kannustaisin nuoria jatko-opintoihin tai työharjoitteluun peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Koen että varhaiskasvatuksen tarjoaminen lasten päivähoidossa kaikille lapsille,on tasapuolista ja sen tulee olla jokaisen lapsen oikeus perheen varallisuudesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruokapäivä kerran viikossa tai kahden viikon välein on mielestäni sopiva määrä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistysten tulee maksaa kunnan määrittelemää korvausta tilojen käytöstä kun he niitä tarvitsevat.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan pieniä opetusryhmiä,näissä opettajilla on mahdollisuus huomioida oppilaiden yksilölliset oppimistarpeet paremmin.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti,etenkin mikäli heidän terveydentilansa ja/tai pitkä etäisyys lähimpään hoitopaikkaan vaatii sitä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Ei lisää lomautuksia ja työpaikkojen vähentämisiä julkisissa sosiaali-ja terveyspalveluissa,heidän työpaikkansa tulee turvata.Kaupungin hallinnosta ja virkamiehistöstä sen sijaan voidaan vähentää.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sijainti on yhtä tärkeä,koska sosiaali-ja terveyspalveluiden pitää toki toimia mutta niiden pitää olla helposti saavutettavissa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Ei välttämättä,seurauksena voi esimerkiksi olla hintakartellit,kustannusten nouseminen liian suuriksi sekä laadun kärsiminen.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Toimii tiettyjen potilaiden kanssa.Ei kuitenkaan paras vaihtoehto jokaiselle potilaalle,kuten ei myöskään laitoshoito.Potilaan yksilölliset tarpeet on aina otettava huomioon hoitomuotoa suunniteltaessa.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Ainakin varovaisesti n.3 prosentilla maksimissaan voisi laskea aluksi,tutkaillen miten maakuntahallinto lähtee toimimaan ja siten päättää voiko kuntaveroprosenttia vielä laskea..

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten valitusoikeutta ei pidä rajoittaa,kansalaisten valitusoikeus kaavoituskysymyksissä on erittäin tärkeä osa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sekä oikeusturvaa kunnissa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Pätee haja-asutusalueilla.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan/kaupungin pitää kuitenkin myös panostaa markkinointiin ja imago-mainontaan houkutellakseen uusia yrityksiä sekä yrittäjiä paikkakunnalle.Tarjottavien tonttien tulisi olla myös laadukkaita.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö-ja luontoarvoista ei pitäisi joustaa juuri ollenkaan,toki asia pitää katsoa tilanne- sekä paikkakohtaisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kunnilla tulee olla itse oikeus päättää turvapaikan saaneiden henkilöiden ottamisesta,heitä ei tule pakottaa ottamaan turvapaikan saaneita henkilöitä väkisin ja valtio ei saa rangaista taloudellisin sanktioin kuntaa mikäli he eivät halua ottaa turvapaikan saaneita henkilöitä vastaan.Toisien omien resurssien mukaan.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan ensisijaisesti ilmaisia kirjastopalveluja mutta 1-3 euron vuosimaksun olen valmis hyväksymään.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajat kunnanvuokra-asunnoissa tulee säilyttää,tosin tulorajan maksimirajaa voisi hieman nostaa (500-100:lla eurolla).

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Hankala sanoa,ei kuitenkaan merkittävästi enemmän verrattuna muihin kuntiin.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kuitenkin joukkoliikenteen tulisi olla sujuvaa ja edullista käyttää myöskin haja-asutusseuduilta.Ja valitettavasti Porissa näin ei ole.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Porin kaupungin pitää vähentää henkilöstönsä määrää.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali-ja terveyspalveluista ehdottomasti ei. Kaupungin hallinnosta sen sijaan kyllä.

2. Porissa suhtaudutaan liian kielteisesti tuulivoimaloiden rakentamiseen.

Ehdokkaan kommentti

Näkemykseni perustuu Ahlaisten tuulivoimalapuistoa koskevaan jupakkaan.

3. Pori on onnistunut hyvin uusien yritysten houkuttelussa.

Ehdokkaan kommentti

Porilla on nimenomaan ollut ongelmia houkutella uusia yrittäjiä ja yrityksiä Poriin.Myös Mäntyluodon telakka on kärsinyt vuosia tilausten puutteesta Rauman sekä Turun telakoiden viedessä merkittävät tilaukset Lounais-Suomen alueella.

4. Poriin pitää rakentaa lisää korkeita tornitaloja.

Ehdokkaan kommentti

Helsingissä ehkä,mutta ei täällä.Tämän hetkinen väestönpohja ja hitaasti kasvava asukasluku eivät tue tornitalojen rakentamista.

5. Vastaanottokeskuksen perustaminen Poriin oli hyvä ratkaisu.

Ehdokkaan kommentti

Parempi vaihtoehto kuin hökkelikylät tai se että he olisivat kodittomia ja olisivat siten kadulla kerjäämässä.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Monet ihmiset ovat nykyään erittäin liimautuneita sosiaaliseen mediaan,mikä on vähentynyt sosiaalista kanssakäymistä,etenkin lasten keskuudessa.Lisäksi peruskäytöstavat ovat tuntuneet monelta henkilöltä unohtuneen nykyään.Elämme tosin pidempään kuin ennen.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Elämme demokratiassa,emme diktatuurissa.Päätöksien tulee syntyä neuvottelujen kautta sopimalla.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä että lapset ovat uteliaita ja itsenäisiä,mutta heille tulee opettaa peruskäytöstavat ja opettaa olemaan kuuliaisia vanhempiaan kohtaan.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Osittain oikeassa tavalaan, mutta kuitenkin ns."pehmeät arvot" ovat myös hyvin tärkeitä elämässä.Näitä ovat mm.läheisistä ja heikompiosaisista huolehtiminen.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Monet ongelmat Suomessa ovat tulosta eriarvoisuuden sekä osattomuuden lisääntymisestä.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Tuloerojen kasvaessa sekä suuren työttömyyden takia näin ei välttämättä aina ole.

Vaalikoneen etusivulle