Jussi Saari

Vaalikone Porvoo

Vaalilupaukseni

  1. Lisää demokratiaa! Päätöksentekoa pitää hajauttaa, perustaa kaupunginosavaltuustoja ja mahdollistaa osallistuva budjetointi.
  2. Porvoossa tulee järjestää kokeilu lyhyemmästä työajasta samalla palkalla.
  3. Toimin suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon puolesta.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Haluan toimia sen puolesta, että yhteisiä asioita toteutetaan tavallisen ihmisen parhaaksi. Tavoittelen kohtuuden, yhteistyön ja luonnon kanssa sopusoinnussa olemisen yhteiskuntaa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Politiikassa on vallalla vahva oikeistovirtaus, sen suunta täytyy kääntää ja alkaa tehdä päätöksiä muusta kuin yksityisen bisneksen näkövinkkelistä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
toimihenkilö
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo ja kolme lasta
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Vapaa-aika kuluu lapsia harrastuksiin viedessä ja muissa isähommissa. Pelaan kyllä uppopalloa aina kun ehdin.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Jatko-opintoja tarvitaan, pelkkä peruskoulu ei riitä riitä työllistymiseen. Pitää kuitenkin varmistaa, että jokaiselle peruskoulun päättävälle löytyy jatko-opiskelupaikka tai oppisopimuspaikka.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Lihan syömistä tulee vähentää. Liha ei ole kovin terveellistä ja sen tuotanto syö resursseja kasvisruuan tuotannolta. Lisäksi lihatuotannon ilmastovaikutus on suuri ja tuotannossa on suuria eettisiä ongelmia.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Porvoossa yhdistykset saavat tiloja käyttöönsä pientä maksua vastaan, mutta aina parempi jos saa ilmaiseksi. Kulttuuri harvoin tuottaa suuria summia, joten kaikki apu on tarpeen.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Monet kotonaan asuvat vanhukset ovat niin huonokuntoisia, että heidän kotihoitonsa on tosi vaativaa. Heidän pitäisi halutessaan päästä palvelukotiin. Kun huonokuntoisimmat olisivat palvelutalosssa, niin kotihoidon resurssitkin riittäisivät paremmin.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Koko sote-uudistus tulisi torpata.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

No joo, toimivuus on tärkeämpää, mutta palvelujen tulee olla helposti kaikkien saatavilla. Se on osa toimivuutta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen lisää kustannuksia ja tekee peruspalveluistamme bisnestä, joiden verorahoistamme maksettavat voitot piilotetaan veroparatiiseihin.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

On täysin yksilöllistä. Jos mielenterveyskuntoutuja on hyvässä kunnossa, niin silloin avohoito ei tunnu turvattomalta. Jos hänen terveytensä on huonompi, niin silloin voi tuntua siltä ettei pärjää kotona.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistus pitää pysäyttää, mutta jos niin ei tapahdu, niin silloinhan suuri osa kuntaverosta siirtyy maakuntahallinnolle. Jäljelle jäävien tehtävien rahoitusta ei voida kuitenkaan vaarantaa laskemalla sitä kuntaveroa, joka jää. Kuntien rahoitusta on parannettava muuttamalla pääomaverotus samalla tavalla progressiiviseksi kuin muu tuloverotus.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Demokratiaan kuuluu kaikkien osapuolien kuuleminen ja valitusoikeus on osa sitä.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Maapallon ongelmat ovat tiedossa: ilmastonmuutos, saasteet, uusiutumattomien resurssien liikakäyttö. Kuitenkin useimmat keinot, joilla noita ongelmia voitaisiin ratkaista, tai hidastaa, tyssäävät siihen, että ne keinot vaarantavat talouskasvun. Ihmiskunta on menossa kohti umpikujaa, mutta silti meno jatkuu entisenlaisena. Ympäristö ja luontoarvoista joustaminen työpaikkojen varjolla on sitä samaa hommaa. "Mitäs siitä, jos pilaamme tämän maapallon, ainakin hetken ajan loimme valtavat voitot omistajille ja työpaikkoja niiden voittojen tekijöille."

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Jo nyt jonot A-asunnoilla ovat yli 400 henkeä. Porvoossa pitäisi rakentaa lisää edullisia vuokra-asuntoja.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Monet urheilupaikat ovat aika huonossa kunnossa Porvoossa, kuten esimerkiksi Pallokenttä ja Keskuskenttä.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Porvoon on kehitettävä ennen muuta joen itäpuolista keskustaa ja rakennettava palvelut sinne.

Ehdokkaan kommentti

Ei jokicittarille.

2. Koulujen määrää pitää vähentää rajusti.

3. Porvoon on lähdettävä mukaan sote-markkinoille ja perustettava tätä varten oma sote-yhtiö.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistus täytyy pysäyttää.

4. Porvoon pitää tukea runsaskätisesti Taidetehdasta.

5. Porvoo tarvitsee kaupungin ylläpitämän taidemuseon.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Valtaa täytyy hajauttaa ja saada lisää tavallisia Porvoolaisia mukaan päätöksentekoon. Ehdotan kaupunginosavaltuustoja ja osallistuvaa budjetointia.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Kapitalismissa tämä on totta, mutta toisenlainenkin vaihtoehto on mahdollinen. On mahdollista siirtyä yhteiskuntaan, jossa eletään yhteistyössä ja harmoniassa, periaatteella "jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeensa mukaan."

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Sekä rikkaus, että köyhyys ovat periytyviä.

Vaalikoneen etusivulle