Matti Torvinen Valitaan

Vaalikone Rovaniemi

Vaalilupaukseni

  1. Palvelen rehdisti tavallisia rovaniemeläisiä. Parhaan kykyni ja taitoni mukaan. Vastustan pelin politiikkaa. Pois hyvät veljet/setelisiskot.
  2. Omaishoitajien asema on minulle tärkeä. Heidän taloutta/oikeuksia tulee kehittää ja mahdollistaa vanhusten, muidenkin laatuhoito kotona.
  3. Vapaa-aika luo hyvinvointia. Lupaan kehittää kaikill riittävän edullisia palveluja. Liikunta ja hyvinvointipuisto Oukku 2030 suunnitteluun.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen rehti, tavallinen Matti. Olen kouluttanut itseni elämän varrella. Tunnen tavallinen ihmisen, tavisrovaniemeläisen arjen. Kuuntelen ihmisiä, en halua hankkia kultaista oksaa vaan palvella ihmisiä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Pidän tärkeänä ylläpitää keskustelua ja yhteyttä tavalliseen hiljaisiin rovaniemeläiseen.
Juristina valvon ja vaadin avoimmuutta. Hyvät veljet ja setelisiskot eivät tule onnistumaan kun olen mukana. "Kyllä kansa tietää" politiikka saa jatkoa.
Kaavoituksen on edelleen palveltava sekä yrittäjiä / kaupunkilaisia.
Ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen jää edelleen kaupunkilaisten vastuulle. Vapaa-ajan palvelut, laadukkaasti ja taloudellisesti on tärkeää. Ounasvaaralle liikunta ja hyvinvointipuisto.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
3 000 - 5 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
toimitusjohtaja oma yritys
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo ja kotona oleva poika. Tyttö jo maailmalla.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Liikunta, kulttuuri ja metsästys. Samoilu ja veneily. Kulttuuri, erityisesti elokuvat ja kuvataide.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuori on saatava mahdollisimman aikaisin integroitumaan yhteiskuntaan. Paras keino on jatko-opinnot ja työharjoittelu. Näin ehkäistään syrjäytymistä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluissa on aina kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Ilmainen ei kehitä, vaan jopa passivoi. Tulee olla valmius itsekin osallistua kustannuksiin. On tahoja joille tulee taata maksuton tilojen käyttö.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Kyläkoulujen ja lähikoulujen lahtaaminen, summittaisesti on syy siihen miksi on ihan liikaa isoja ryhmiä ja sitä tietä ongelmia.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Omaishoitajien arkea on tuettava. Kotona asuva vanhus joka saa hoitoa kotona on yhteiskunnan kannalta edullinen mutta erityisesti vanhukselle turvallinen. Mutta jos omaishoitaja ei jaksa on palvelukotipaikka syytä olla tarjolla.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Se palvelu jota ei ole, se työ ei tarvitse tekijää. Uudelleen koulutus tai sijoitus uuteen työhön.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä palvelu kilometrin päässä ei ole itseisarvo. Peruspalvelu on oltava lähellä mutta nykyajan siirtymisvälineet mahdollistavat hoidon pikaisesti kauempaakin.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Terve kilpailu on aina paikallaan. Ongelma on jos koko sosiaali- ja terveyspaveluiden pelikenttä annetaan monikansallisten toimijoiden haltuun. Asioilla on puolensa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito on erittäin tarpeellista mutta myös yhteiskunnan tarjoamat hoitomuodot, joissa osa ajasta ollaan hoidossa ja osa "vapaalla" ovat tehokas keino hoitaa potilas. Jossain kulkee raja siihen, kuinka sopivaa jollekin henkilölle on avohoito ja mitä mahdollisia seurauksia siitä on yhteisölle.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

On asiallisesti perehtdyttävä mitä vaikutuksia syntyy kun veroja alennetaan. Yksikantainen verot surutta alas ei ole selkeä vastaus. Veroja on kuitenkin merkittävästi laskettava.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Turha valittaminen estää kaupunkikuvan kehittämisen enemmistön tahdon mukaisesti. Liian usein esimerkiksi Rovaniemellä samat ihmiset valittavat kaavoista ja rakentamisesta vain saadakseen vahinkoa aikaan.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritykset tuovat kuntaan vetovoimaa, verotuloja ja työpaikkoja. Yrittäjyyttä on tuettava.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ihminen on muokannut ympäristöään tuhansia vuosia. Yltiöpäinen vastustaminen , hörhäminen luonnon puolesta, vailla todellisuuspohjaa ei ole hyväksyttävää.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

On arvioitava tarkkaan mikä on Rovaniemen taloudellinen kantokyky. Onko niin, että emme kestä taloudellisesti suuria turvapaikan saaneiden määriä. Joku selkeä kynnys on oltava.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Yleisesti on hyvä, että opimme maksamaan siitä mitä käytämme, se vähentää kulutusta, turhaa kulutusta. Sosiaalisesti meidän on kuitenkin välttämätöntä antaa ihmisille maksuttomia palveluja. Ne ovat tarkoitettu nimenomaan köyhille ja vähävaraisille sekä nuorille.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Syrjäkylien ihmisille tulee taata kulkemismahdollisuus , he ovat erityisasemassa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Rovaniemen tulisi siirtyä pormestarimalliin.

Ehdokkaan kommentti

Rovaniemi ei tarvitse pormestarimallia vaan duaalimallin. On kaupunginjohtaja ja kokoaikainen kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

2. Rovaniemen pitäisi toimia aktiivisesti Ranuan liittämiseksi kaupunkiin.

Ehdokkaan kommentti

Olisi hyvä jos Ranua liitettäsiin Rovaniemeen.

3. Rovaniemen keskustaan ei saa rakentaa tornitaloja.

Ehdokkaan kommentti

Rovaniemi on Pohjolan pääkaupunki. Me tarvitsemme toimivan ja nykyaikaisen keskustan. Tornitalot ovat somistus kun ne rakennetaan sopivalla tavalla, jota kaupunki valvoo.

4. Rovaniemen uusi uimahalli tulisi rakentaa keskustaan.

Ehdokkaan kommentti

Rovaniemen talous ei kestä joka vuosi, 40 vuoden ajan miljoonan euron lisäverokuluja. Kun halli rakennetaan Ounasvaaralle, se tuo suuria säästöjä ja luo mittavan määrän muita edullisia vapaa-ajan palveluja. Oukun uimahalli on lahja tuleville sukupolville.

5. Lappia-talon peruskorjauksen budjettiylityksen syyt pitäisi tutkia tarkemmin.

Ehdokkaan kommentti

Rovaniemen on tarkoin selvitettävä minkä vuoksi kaupungissa on tehty samoja virheitä vuosikymmeniä. Samat tahot ovat voineet vuosikausia toimia tavalla, joka ei kuulu avoimeen suomalaiseen yhteiskuntaan.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Useimmilla on mahdollisuus menestyä tässä maassa ja kulttuurissa. On myös niitä, joilla ei ole tähän mahdollisuutta.

Vaalikoneen etusivulle