Heikki Autto Valitaan

Vaalikone Rovaniemi

Vaalilupaukseni

  1. Avoin ja reilu toimintatapa! Rovaniemeä rakennetaan keskustelemalla ja yhdessä sopimalla. Turhien vastakkainasettelujen aika on ohi.
  2. Rovaniemen ääni kuuluu vahvana Lapin maakunnassa sekä valtakunnallisessa päätöksenteossa ja tarvittaessa kansainvälisestikin.
  3. Kaupunki edistää kaikin tavoin elinkeinojen mahdollisuuksia menestyä, jotta työllisyys saadaan nousuun ja sitä kautta hyvinvointia lisättyä.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Valtuustoon tarvitaan päättäjiä, joilla on laajaa kokemusta sekä näkemystä ja osaamista hyvien päätösten pohjaksi. Haluan tuoda eduskunta-aikana luodut verkostot kotikaupungin hyödyksi.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Rovaniemeläisten yritysten toimintamahdollisuudet tulee turvata määrätietoisella ja pitkäjänteisellä politiikalla, joka mahdollistaa uudet investoinnit ja työpaikat. Sujuva arki on turvattava laadukkailla palveluilla kuntalaisille: terveydenhoito, varhaiskasvatus, peruskoulu, lukio ja ammattillinen koulutus sekä liikunta ja kulttuuri.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto
kansanedustaja

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
3 000 - 5 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yritysten tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
Yritysten kautta olevia sidonnaisuuksia minulla ei ole.
Kaksi urheiluseuraa, joiden vastuuhenkilönä toimin, ovat perinteisesti saaneet kaupungin avustusta:
Lapin Lukko ry:n puheenjohtaja (kaupungin avustus urheiluseuroille), Ounasvaaran Hiihtoseuran johtokunnan jäsen (kaupungin avustus urheiluseuroille)
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
vaimo sekä 4v, 1,5v ja 5kk ikäiset lapset
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Perheen ohella vapaa-ajan harrastukset liittyvät läheisesti Lapin luontoon ja erityisesti luonnossa liikkumiseen, mutta myös muuhun liikuntaan ja urheiluun. Vaikutan monissa järjestöissä.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuorten syrjäytyminen on aikamme suurimpia yhteiskunnallisia ongelmia ja epäkohtia. Syrjäytymisen estäminen tarvitsee paljon nykyistä voimakkaampia toimenpiteitä, koska meillä ei ole varaa hukata nuoria pysyvästi pois työelämästä. On valitettava tosiasia, että peruskoulun jälkeisiin välivuosiin sisältyy suuri vaara passivoitua ja syrjäytyä. Toki niiden nuorten osalta, jotka haluavat mennä suoraan peruskoulun jälkeen töihin, tulee varmistaa mahdollisuus joustaviin opintopolkuihin mm. parantamalla oppisopimusmahdollisuuksia.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa tulee asettaa tavoitteeksi, että pitemmällä aikavälillä koko ikäluokalle pystytään tarjoamaan maksuton osapäiväinen varhaiskasvatus. Alle kolmivuotiaiden osalta perheillä tulee olla omasta elämäntilanteestaan lähtien mahdollisuus valita lasten hoitaminen myös kotona ja kunnan on hyvä tukea tätä myös taloudellisesti, mutta yli kolmevuotiaiden osalta varhaiskasvatukseen osallistumisen hyödyt tulevan koulumenestyksen kannalta ovat tutkimusten mukaan kiistattomia ja siksi jokaiselle yli kolmevuotiaalle tulisi tarjota mahdollisuus varhaiskasvatukseen osallistumiseen. Tähän tarvitaan sekä valtakunnallinen linjaus että valtion rahoitusta, eivätkä kunnat voi tällaisessa asiassa edetä yksinään.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluruoan tulee olla hyvää, monipuolista ja terveellistä. Tällaiseen ruokalistaan kuuluu silloin tällöin luontevasti myös kasvisruoka, mutta kategorista jokaviikkoista kasvisruokapäivää ei pidä määrätä. Kouluruoan osalta on erittäin tärkeää, että oppilaat myös mielellään sitä syövät, joten oppilaita on hyvä sitouttaa mukaan ruokalistojen laadintaan, jotta kouluruoan positiiviset ravitsemukselliset ja kansanterveydelliset hyödyt toteutuisivat mahdollisimman täysimääräisesti.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan on järkevää tukea kulttuuritoimijoita ja muutenkin yhdistystoimintaa antamalla tiloja käyttöön. Kunnan rooli muuttuu paljon sote- ja maakuntauudistuksen myötä ja Rovaniemelläkin kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä pitää miettiä kokonaan uudelta, strategiselta kannalta.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Koulujen mahdolliset työrauhaongelmat eivät todennäköisesti johdu ryhmien koosta, vaan niihin vaikuttavat hyvin moninaiset syyt. Työrauhan turvaamiseksi säädettiin viime vaalikaudella uutta lainsäädäntöä tukemaan opettajien työtä.
Nyt puolestaan uusi opetussuunnitelma muuttaa koulujen työskentelytapaa, joka toivottavasti myös osaltaan parantaa oppimista.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksilla, jotka tarvitsevat palvelukotipaikkaa on tietysti oltava mahdollisuus sellainen saada. Olennaisinta on se, että oikein mitoitetut palvelut tavoittavat oikean henkilön oikeaan aikaan. Koti on ilman muuta ihmiselle paras paikka ja siksi toimintakyvyn ylläpitämiseen tulee panostaa niin, että jokainen voisi asua omassa kodissaan terveenä mahdollisimman pitkään. Kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista, on aina oltava mahdollisuus saada uusi koti hyvästä hoivapaikasta.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-alalla riittää Suomessa tulevina vuosina varmasti töitä kaikille sote-ammattilaisille, joten kenenkään ei tarvitse olla huolissaan työpaikkansa tulevaisuudesta. Minkäänlaista erillistä työsuhdeturvaa ei ole kuitenkaan viisasta alkaa sorvaamaan, koska sellainen jäykistäisi uudistuksen toteuttamista niin paljon, että se voisi käytännössä vaarantaa koko uudistuksen riittävän ripeän eteenpäin viemisen.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut saadaan toimimaan niin, että palveluita tarvitseva henkilö saavat oikeat palvelut silloin, kun niitä tarvitaan. Jotta palvelut voivat toimia edellä kuvatulla tavalla niin tietysti niiden sijaintikin on tärkeää. Kun palveluiden sijainti päätetään toiminnallisuudesta lähtien, niin silloin oikeat palvelut sijoittuvat automaattisesti oikeisiin paikkoihin.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Olennaista on se, että palvelut ovat hyviä ja ne ovat saavutettavissa silloin kun niitä tarvitaan. Toissijaista on se, onko palvelua tuottava ammattilainen kunnan, maakunnan, yrityksen, yhdistyksen tai säätiön palveluksessa tai onko hän yrittäjä itse. Kysymyksessä sana "yksityistäminen" lienee väärä termi, koska ei Suomessa terveyspalveluita ole yksityistetty eikä olla yksityistämässäkään. Oikeampi termi olisi puhua palveluiden ulkoistamisesta. Käytännössä on havaittu, että ulkoistamisesta on usein hyötyä asiakkaan näkökulmasta palveluiden parantumisena sekä kunnan kannalta niin kustannusten kasvun hillitsemiseksi kuin myös oman toiminnan sisällölliseksi kehittämiseksi.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on saavutettu raja, jonka jälkeen mielenterveyshoidon avohoidon määrää ei voida enää lisätä ilman, että se heikentäisi liikaa yleistä turvallisuuden tunnetta. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia muun muassa estämällä nuorten syrjäytymistä ja parantamalla työmarkkinoiden toimivuutta niin, että pitkäaikaistyöttämyyttä ei pääse muodostumaan. Kun työllisyys paranee myös kaikki ongelmat vähenevät ja resurssit riittävät kaikkien palveluiden parantamiseen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkien kuntien veroprosentit laskevat lakisääteisesti n. 12 ½ prosenttiyksikköä sote-uudistuksen toteutuessa, joten laskua voi pitää roimana.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisin kaavoitukseen liittyvät valitusprosessit ovat kestämättömän pitkiä ja aiheuttavat turhia hyvinvointitappiota työpaikkojen menetyksien vuoksi. On selvää, että asianosaisilla tulee aina olla mahdollisuus muutoksenhakuun, mutta uusien työpaikkojen syntymisen vauhdittamiseksi on paikallaan miettiä yleisen valitusoikeuden jonkin asteista rajoittamista. Myös uusia toimia tarvitaan oikeusprosessien jouduttamiseksi.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Autoilu on välttämätön osa arkea Lapissa. Lapin pääkaupungissa arjen täytyy olla sujuvaa sekä asukkaiden kannalta että eri puolilta maakuntaa täällä vierailevien ja asioivien kannalta, joten autoilu täytyy ottaa hyvin huomioon kaavoituksessa. Autoilun huomioon ottaminen ei tietenkään sulje pois muiden liikennemuotojen huomioimista.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Rovaniemen pitää pystyä tarjoamaan edullisia tontteja kaikille: niin uutta kotia suunnitteleville perheille kuin investointeja harkitseville yrityksille. Edullisten tonttien tulee olla Rovaniemen - pinta-alaltaan Euroopan laajimman kaupungin - kilpailuvaltti suhteessa pääkaupunkiseutuun, Tampereeseen ja Ouluun, kun kilpaillaan uusista työpaikoista ja asukkaista.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa ympäristön suojelun taso on maailman korkein. Hyvä niin. Joissain tapauksissa suojelu on kuitenkin viety niin pitkälle, että se vaarantaa jo kestävän kehityksen periaatteet viemällä edellytykset elinkeinotoiminnalta, joka on kuitenkin edellytys sille, että Suomella on varaa olla maailman ympäristöystävällisin maa myös jatkossa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Rovaniemi ottaa vuosittain vastaan n. 50 Suomesta turvapaikansaanutta. Se on vain alle promille kaupungin väestöstä, joten kuntapaikan saavien kotouttamiselle pitäisi olla hyvät edellytykset. Onnistunut kotouttaminen vaatii kaikkien tahojen aktiivisuutta, eikä onnistu vain kaupungin toimenpiteiden avulla. Perheiden kotoutuminen on helpompaa lasten ja nuorten koulunkäynnin ja harrastusten kautta.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastot ovat kustannustehokkuudeltaan kaupungin palveluiden parhaimmistoa, eikä kirjastopalveluiden vaikuttavuutta kannata vaarantaa vuosimaksujen tai lainausmaksujen käyttöönotolla.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Näin onkin jo menetelty, jotta Kunta-asuntojen käyttöastetta on saatu parannettua. Kaikkien asukkaiden kannalta on olennaista, että käyttöasteet ovat korkeat, jotta vuokrat pysyvät kaikille kohtuullisina. Tulorajojen poisto estää myös talojen ja asuinalueiden eriytymistä, kun asukaskunta on monipuolista.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Rovaniemi on urheilukaupunki ja on tärkeää, että urheilupaikat ovat hyvässä kunnossa kaupunkilaisia varten. Urheilupaikkojen rakentamisessa tulee ottaa huomioon myös niiden mahdollisuudet tuoda kaupungille matkailutuloja.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Rovaniemi on niin laaja kaupunki, että ei olisi mitenkään perusteltua tai mielekästä pyrkiä järjestämään toimivaa joukkoliikennettä joka paikkaan. Sen sijaan kaikkein tiheimmin asutulla alueella joukkoliikennettä tulee kehittää nykyistä järkevämmäksi, jotta siitä tulee toimiva vaihtoehto.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Rovaniemen tulisi siirtyä pormestarimalliin.

Ehdokkaan kommentti

Pormestari antaisi selkeät kasvot päätöksenteolle ja lisäisi siten päätöksenteon avoimuutta ja keskustelevuutta kaupunkilaisten suuntaan. Pormestari toisi myös jämäkkyyttä ja ennustettavuutta päätöksentekoon, kun pormestarin tulisi olla varma, että hänen ajamillaan asioilla on valtuuston enemmistön tuki. Näin valmistelussa ei turhaan pyöriteltäisi ajatuksia, jotka eivät lopulta etene. Näin kaikki aika ja energia voitaisiin suunnata oikeisiin, kaupunkia eteenpäin vieviin asioihin. Kunnissa, joissa pormestarimalli on ollut käytössä, on voittopuolisesti hyviä kokemuksia mallista, ja koska Rovaniemi on ollut suomalaisella kuntakentällä viime vuosina menestyksekäs uudistaja, kannattaisi Rovaniemen pyrkiä ottamaan hyöty myös tästä mahdollisuudesta ensimmäisten joukossa. Hyvä, toimelias pormestari olisi kaupungille iso etu. Mikään edellä sanottu ei vähennä sitä, etteikö hyvä kaupunginjohtajakin voi olla hyvä, ilman muuta voi, mutta hyvä pormestari olisi todennäköisesti vielä parempi.

2. Rovaniemen pitäisi toimia aktiivisesti Ranuan liittämiseksi kaupunkiin.

Ehdokkaan kommentti

Rovaniemi on jo ennestään Euroopan laajin kaupunki ja jo nyt yli kolmannes koko Lapin väestöstä on rovaniemeläisiä, joten Rovaniemen ei tarvitse eikä kannata olla aloitteellinen osapuoli kuntaliitosten suhteen. Sen sijaan Rovaniemen pitää olla herkästi kuuntelemassa, jossa liitoskeskusteluja halutaan naapurikuntien toimesta alkaa käymään.

3. Rovaniemen keskustaan ei saa rakentaa tornitaloja.

Ehdokkaan kommentti

Oikein sijoiteltuina muutama korkeampi rakennus ryhdistäisi kaupunkikuvaa ja piristäisi keskikaupungin ilmettä. Merkittävät rakennushankkeet ovat aina myös hyvää piristystä aluetalouteen. Ylipäätään korkeammat rakennukset auttavat säästämään tilaa myös puistoille ja muille viihtyvyyttä lisääville tekijöille kuten lähiliikuntapaikoille, toreille ja kävelykaduille. Tärkeää on, että kaupunkikuvaa kehitetään viihtyisänä kokonaisuutena.

4. Rovaniemen uusi uimahalli tulisi rakentaa keskustaan.

Ehdokkaan kommentti

Ennen lopullista päätöstä on tärkeää tarkkaan tutkia kaikkia asiaan liittyviä näkökulmia. Erityisen tärkeää on, että uusi uimahalli parantaa uimahallipalveluiden saatavuutta niin, että vesipinta-alaa saadaan huomattavasti lisää ja erilaisia altaita on riittävästi eri tarkoituksiin. On myös tärkeää, että uimalipun hinta pidetään matalana, missä tietysti auttaa se, jos uudelle hallille saadaan mahdollisimman paljon käyttöä.

5. Lappia-talon peruskorjauksen budjettiylityksen syyt pitäisi tutkia tarkemmin.

Ehdokkaan kommentti

Lappia-talon peruskorjauksen budjettiylityksistä on syytä ottaa tarkkaan opiksi, koska myös niin ikään Alvar Aallon suunnittelemat kaupungintalo ja kirjasto tulevat jossain vaiheessa samalla tavalla peruskorjauksen tarpeeseen ja samanlaisia ylityksiä ei saa päästä tapahtumaan.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Moni asia suomalaisten elämäntavoissa on mennyt hyvään suuntaan: olemme terveempiä, onnellisempia ja paremmin toimeentulevia kuin koskaan. Samalla on syytä muistaa, että hyvinvointi ei kosketa tasaisesti kaikkia. Vaikka satavuotista valtiollista itsenäisyyttään juhliva Suomi on kaiken kaikkiaan maailman paras maa - ainakin meille suomalaisille - on syytä myös muistaa, että liian moni suomalainen syrjäytyy ja jää vaille niitä menestyksen hedelmiä, joista suurin osa suomalaisista saa tänä päivänä nauttia. Uusien työpaikkojen lisääminen olisi kaikkein tärkein keino jakaa hyvinvointia mahdollisimman monelle.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Demokratiassa on aina tarvetta kompromisseille, mutta on selvää, että Suomessa tarvitaan nyt myös enemmän johtajuutta, jotta välttämättömiä uudistuksia saadaan eteenpäin. Kuntatasolla juuri pormestarimalliin siirtymiselle pystyttäisiin tuomaan vahvempaa poliittista johtajuutta päätöksentekoon.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kolmen lapsen isänä olen havainnut, että kun lapset saavat toteuttaa itseään ja pääsevät turvallisesti vanhempiensa tukemana itsenäistymään ja tutkimaan maailmaa ympärillään, niin silloin lapset myös kasvavat tottelevaisiksi ja käyttäytyvät hyvin. Kysymyksessä mainitut asiat eivät ainakaan meidän perheessä ole millään tavalla ristiriidassa keskenään.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on kansainvälisten arvioiden mukaan niin sanotusti vähiten epäonnistunut yhteiskunta koko maailmassa - toisin päin: Suomi on maailman paras yhteiskunta. Meidän tulee tehdä aktiivisesti töitä, että Suomi myös säilyy maana, jossa valta ja resurssit jakautuvat oikeudenmukaisesti.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka Suomi tunnetaan maailman tasa-arvoisimpana maana, on tasa-arvossa varmasti edelleen parannettavaa. Ihmisten tasa-arvoinen kohtelu on hyvän yhteiskunnan tärkeimpiä kulmakiviä. Tasa-arvoinen kohtelu ei kuitenkaan saa olla sama asia kuin kaikkien tasapäistäminen, vaan todellisen tasa-arvon tulee olla mahdollisuuksien tasa-arvoa, jossa jokainen saa työkalut rakentaa itselleen onnea ja hyvää elämää oman motivaationsa mukaan. On jokaisen omasta ahkeruudesta kiinni, kuinka menestyy. Menestyjiä tulee kannustaa, ei kadehtia. Yhteiskunta ei kuitenkaan saa myöskään hylätä ketään, ei niitäkään, jotka eivät edes yrittäneet.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka Suomi tunnetaan maailman tasa-arvoisimpana maana, on tasa-arvossa varmasti edelleen parannettavaa. Ihmisten tasa-arvoinen kohtelu on hyvän yhteiskunnan tärkeimpiä kulmakiviä. Tasa-arvoinen kohtelu ei kuitenkaan saa olla sama asia kuin kaikkien tasapäistäminen, vaan todellisen tasa-arvon tulee olla mahdollisuuksien tasa-arvoa, jossa jokainen saa työkalut rakentaa itselleen onnea ja hyvää elämää oman motivaationsa mukaan. On jokaisen omasta ahkeruudesta kiinni, kuinka menestyy. Menestyjiä tulee kannustaa, ei kadehtia. Yhteiskunta ei kuitenkaan saa myöskään hylätä ketään, ei niitäkään, jotka eivät edes yrittäneet.

Vaalikoneen etusivulle