Sanna Lundström Valitaan

Vaalikone Salo

Vaalilupaukseni

  1. Rehellinen/avoin..Kerron ajatuksistani sekä ennen että jälkeen päätösten mm. somessa - kuuntelen sinun ajatuksiasi. Olen aktiivinen toimija.
  2. Sivistyspolitiikka on minulle tärkeintä. Perusopetus, varhaiskasvatus, liikunta-palvelut, edistän jatkossakin niiden laadukasta kehittämistä
  3. Teen aktiivisesti elinkeinopolitiikkaa Salon elinvoiman lisäämiseksi. Toivon pääseväni kaupunginhallitukseen, jossa siihen parhaat edellytyk
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen ahkera,avoin ja rehellinen päätöksiä tehdessä. Olen tavoitettavissasi ja pyrin mahdollisuuksieni mukaan edistämään asiaasi. Olen ollut 4 vuotta mukana -tiedät mitä saat! Yhteistyökykyinen =)
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tahdon jatkossakin toimia erityisesti sekä elinkeinopolitiikan että sivistyspolitiikan parissa. Perusopetuksessa haluan huolehtia, että opetuksessa ei mennä lain sallimilla minimiresursseilla, vaan panostetaan opetukseen niin määrällisesti kuin laadullisesti. Ensi vaalikaudella otamme käyttöön yläkouluissa liikuntalinjat ja kehitämme valinnaisia opintoja sekä panostamme koulurakennuksiin/oppimisympäristöhin. Elinkeinopolitiiikaa tehdään proaktiivisesti ja kunnan omat hankinnat pyritään ostamaan

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
ei ole
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Aviomies sekä 9 ja 8 vuotiaat pojat ja 3 vuotias tytär. Pojat ovat alakoulussa ja tytär päiväkodissa. Lapset harrastavat koripalloa, jalkapalloa sekä yksi kitaran soittoa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Olen mukana lasteni harrastuksissa - teen mokkaruutuja, kuskaan sekä pidän pelipöytäkirjoja. Yhdessä lasten kanssa metsästämme pokemoneja. Omin harrastuksiin kuuluu politiikka ja liikuntajuttuja.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Jotain pitää tehdä - kotiin syljeksimään kattoon ei saa jäädä. Olen itse tuplannut yhdeksännen luokan aikanaan ja mennyt siitä sitten lukioon. Minulle on tärkeää, että jokaisesta nuoresta pidetään kiinni ja tuetaan heitä saavuttamaan omat päämääränsä. Minusta kymppiluokka on hyvä kädenojennus tämän ikäiselle nuorelle - olen iloinen, että saimme sen päätöksen läpi juuri.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan osa-aikaista maksuttomuutta, jolloin kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua. Nykyiset maksut ovat niin korkeita, että niillä on vaikutusta (naisten) työllisyyteenkin. Osa-aikaisen työn vastaanottaminen ei ole kannattavaa, jos esim. miehellä kokoaikainen työ, jolloin oma työllistyminen aiheuttaisi heti korkeahkon maksun.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

En kannata kasvisruokailupakkoa. Kannatan, että on mahdollisuus valita kasvis- tai liharuokaa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee antaa tiloja ilmaiseksi käyttöön esim. silloin, kun kunnalla on tyhjän panttina tiloja. Vuokran määrää voidaan myös subventoida.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Joo... opetus tänä päivänä on ihan erilaista, kun esim. omina kouluvuosina. Luokkiin on myös integroitu paljon erilaisen tuen tarpeessa olevia henkilöitä, joka asettaa haastetta koululuokan koolle. Paikoittain meillä on jo liian isoja ryhmiä minusta (ja joissakin hirveän pieniäkin).

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Oman läheisen alzheimer potilaan kotihoito oli kaukana riittävästä. Varsin surkeana olen kyllä seurannut myös hänen laitoshoitoa - liikuntakyky vietiin vanhukselta laitoksessa erittäin nopeasti

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

En kannata suoja-aikoja, kuten esim. 5 v kuntaliitoksessa. Mikäli on päällekkäisiä työtehtäviä, niin totta kai niitä täytyy voida purkaa. Kaikkien työntekijöiden tulee tietysti olla keskenään tasa-arvoisessa asemassa, kun uutta organisaatiota mahdollisesti rakennetaan.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Laadukkaat terveyspalvelut kuuluvat kaikille - ei vain niille, joilla on vakuutukset. Yhden lapseni kanssa ajoin yhden vuoden monta kertaa viikossa Turkuun. Päästiin kuitenkin heti ja hoito oli loistavaa. Meni nopeammin kuin perus tk käynti varmaan.... mutta toki olisi ollut Kaikki palvelut ei tarvitse olla omalla lähimmällä terveysasemalla

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Joskus tuo, mutta ei suinkaan aina, eikä ole itseisarvo. Tarvitaan sekä yksityistä että julkista.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

En osaa ottaa kantaa, koska en tunne mielentervyspalveluita.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Tietysti, koska/jos/kun suuri osa tehtävistä lähtee. Katsotaan rauhassa toki maakuntauudistus.
Pitkällä aikavälillä verotuksen tasoa Salossa tulee välttämättä laskea. Ensi vaalikaudella verotus ei saa ainakaan nousta ja tavoitteena tulee olla lasku.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

On olemassa ns. "turhia valituksia", mutta kuntapolitiikassa tähän asiaan on aika lailla mahdotonta vaikuttaa. Kyse on lainsäädännöstä ja eduskunnassa tehtävistä ratkaisuista. Samalla kun yritetäään karsia ns. turhia valituksia, tulee kuitekin huolehtia oikeusturvasta..... että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja siellä tehtäviin ratkaisuihin.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

En ole havainnut ainakaan Salossa tässä olevan mitään ongelmaa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Elinkeinopolitiikassa pitää olla mahdollisuus kilpailla alueelle sijoittuvista yrityksistä. Salon pitää olla houkutteleva paikka perustaa yritys. Tontti on kyllä vain pieni pala sitä "houkuttelevuutta".

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Meidän tulee turvata hyvä elinympäristö myös jälkipolville. Työpaikkojen luominen ei ole syy ympäristön turmelemiseen. Tätä politikkaa tehdään kyllä erityisesti eduskunnassa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisen kunnan tulee ottaa vastaan tasa-arvoisesti heitä, jotka eduskunnan kulloinkin asettamien kriteerien perusteella ovat saaneet turvapaikan. Salon ei pidä ottaa enempäää eikä vähempää kuin muidenkaan. Kaikkien tulee kantaa samanlainen vastuu.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalveluiden tulee olla jatkossakin kaikille maksuttomia - ehdottomasti.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

säilyttäisin

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Salossa on hyvät liikuntapaikat. Meidän tulee jatkossakin vaalia niitä ja huolehtia, että Salossa säilyy erinomaiset mahdollisuudet liikuntaan nin harraste- kuin kilpatasollakin.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenteen pitäisi mahdollistaa kaikille kuntalaisille pääsy palveluihin. Tältä osin Salossa on varsin heikko tilanne. Tokikaan en ole sitä mieltä, että joukkoliikenteen pitäisi lähteä kotiovelta-....eikä välttämättä jokaisesta Salon kolkasta... mutta lähtökohtaisesti meillä pitäisi olla toimivaa joukkoliikennettä, joka mahdollistaa (usein keskustassa olevien) palveluiden käytön, myös niille, jotka eivät keskustassa asu.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Saloon tarvitaan valtuustoryhmien välinen sopimus päätöksenteon sujuvoittamiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Voisi auttaa asiaa. Välillä valtuustossa keskustellaan ihan turhaan hirveän pitkään vain keskustelemisen vuoksi ja siksi, että "naama tulee lehteen". Keskityttäisiin olennaiseen.

2. Kaupungin täytyy jatkaa henkilöstönsä vähentämistä.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä sitä jo on vähennettykin, mutta hallinnon puolella edelleen olisi kyllä tehtävääkin.

3. Salon koulu- ja lukioverkkoa pitää edelleen supistaa.

Ehdokkaan kommentti

Verkon supistaminen ei ole mikään itseisarvo. Mikäli lapsia kouluissa riittää, niin kouluja avataan vaikka lisää. Tällä hetkellä on ikävä fakta se, että lapsimäärät ovat tippuneet niin nopeasti, että kouluverkon tarkastelu tulee kyllä pian ajankohtaiseksi, jos lapsia ei lisää tule joillekin aluille.
Kuluneella vaalikaudella olen kannattanut joidenkin yksiköiden sulkemista ja myös vastustanut joidenkin yksiköiden sulkemista. Olen aika lailla varma, että näin tulee käymään myös tulevalla kaudella.
Uusi OPS ja valinnaisten aineiden tarjoamisen pakollisuus asettaa myös haasteita pienemmissä kouluissa. Yksi aine ei ole valinnainen aine, mutta miten tarjota enemmän kuin yksi valinnainen aine, jos lapsia on hyvin vähän?
Lukioverkon tilanne on stabiili. Perniön lukio on taloudellisesti varsin kannattava pienten lukioiden saamaan taloudellisen tuen johdosta.

4. Kaupungin on sijoitettava tarvittaessa lisää rahaa osaamiskeskuksen kiinteistöyhtiöön toiminnan turvaamiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Osaamiskeskittymää ei ole perustettu siksi, että sinne pumpattaisiin vuosi vuoden perään lisää rahaa. Kyseessä on osakeyhtiö, jonka tarkoitus on lähteä toimimaan itsellään. Mikäli kävisi huonosti, niin silloin edessä on konkurssi.

5. Salo tarvitsee kaupungin oman sisäilma-asiantuntijan.

Ehdokkaan kommentti

Haluan, että kaupunki varaa budjetissa riittävästi rahaa, jotta voimme ostaa asiantuntevaa sisäilmapalvelua markkinoilta. Yksi ihminen ei hallitse kaikkia mahdollisia ongelmia, vaan on järkevintä ostaa markkinoilta kulloinkin tarvitsemaamme parasta asiantuntemusta. Yhden ihmisen osaaminen ei tässä tapauksessa palvelisi kuntaa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Eteenpäin on elintavoissakin menty.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä politiikassa pitää aivan ehdottomasti olla valmis tekemään kompromissejakin. Vahvaa johtajuutta toki tarvitsemme.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuudella ja itsenäisyydellä pääsee pitkälle... hyvää käytöstä opitaan toivottavasti matkan varrella =)

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

En ihan tiedä mitä tässä haetaan.... mutta olen sitä mieltä, että monessa asiassa vaaditaan sitä, että pitää pystyä pitämään "puoliaan" - jos ei itse, niin sitten jonkun muun toimesta.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

No jos mietitään maailman laajuisestikin niin toki.... se mihin maahan ja mihin perheeseen synnyt ratkaisee tulevaisuuden aika pitkälti. Minä uskon Suomeen, jossa valitsee mahdollisuuksien tasa-arvo. Haluan, että jokaiselle jatkossakin taataan tasaveroiset mahdollisuudet edetä esimerkiksi koulutuksessa taustastaan riippumatta. Koulutus ei saa tulevaisuudessakaan vaatia suurta lainanottoa/varallisuutta.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

ks. edellinen kysymys: Uskon mahdollisuuksien tasa-arvoon. Siihen, että taustastasi huolimatta kaikilla pitää olla mahdollisuus koulutttautua siihen ammattiin ja niin korkealle kuin itse haluaa. Sellaisen puolesta minä teen töitä. Opinnot pitää olla jatkossakin mahdollista ilman isoja lainoja.

Vaalikoneen etusivulle