Ari Aalto

Vaalikone Salo

Vaalilupaukseni

  1. Kuuntelen kuntalaisia.
  2. Yrittäjyys ja yritykset tuovat työtä ja elinvoimaa paikkakunnalle, tätä haluan tukea ja edistää kaikessa päätöksenteossa.
  3. Olen kulttuurin puolustaja.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Uuden Salon aikaiset kaksi valtuustokautta ovat tuoneet hyvän perehtyneisyyden ja hyvät verkostot kaupungin asioiden hoitoon. Nykyinen elämäntilanne antaa hyvin aikaa yhteisten asioiden hoitoon.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Yrittäjänä näen kaupungin elinvoimapolitiikan edistämisen ensisijaiseksi. Toinen tärkeä asia tulevaisuuden kunnassa on sivistys, siinä perusasioita ovat tietysti hyvä varhaiskasvatus ja perusopetus ja muu koulutus. Sivistyksen sektorilla erityisesti lähinnä sydäntäni on kulttuuri ja kirjasto. Säilytetään kattavat kirjastopalvelut. Kaupungin resurssit ovat rajalliset ja vastuun kulttuuriasioista hoitaa pääasiassa kolmas sektori, kaupungin tuki sellaiselle tasolle, että tekijöiden työn ilo säilyy.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
3 000 - 5 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
50 000-200 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo, kolme aikuista lasta ja kaksi lasten lasta ja tietysti aivan mainiot miniä ja vävy.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Lapsen lapset.
Kirjallisuus ja muut kulttuuri riennot.
Puiden pilkkominen ja talonmies puuhastelut.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Vastikkeetonta rahanjakoa ei pidä olla, jatko-opinnot tai työharjoittelu ovat vastikkeellista toimintaa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on pidemmän aikavälin tavoite, heti siihen ei ole mahdollista mennä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka voi olla vaihtoehto sitä haluaville, ei pakotettu.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistykset ja kolmas sektori vastaavat paljolti kulttuurituotannosta ja tätä kunnan tulee tukea, panos/tuotto suhde on hyvä

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opetuksen tapoja ja oppimisympäristöjä kehittämällä voidaan mahdollisiin ryhmäkoko-ongelmiin vastata.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Palvelukotipaikkaan siirtyminen perustuu hoitotarpeen kartoitukseen.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Toimivilla työmarkkinoilla ei voi olla suojareservaatteja. Toisaalta sote alan työntekijöitä tarvitaan siinä määrin, että työllisyysaste sektorilla pysyy hyvänä.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Toiminnan laatu ja tehokkuus edellyttävät riittävän suuria yksiköitä. Joidenkin palveluiden kohdalla tämä tarkoittaa ehkä pidempiä matkoja asiakkaille.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Asiakkaiden valinnan mahdollisuus palveluissa tuo palveluihin laatua ja kustannustehokkuutta.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Jos turvattomuuden tunnetta syntyy, hoito ei ole silloin onnistunut, ei se ole menetelmän syy.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Maakuntahallinnolle siirtyvien tehtävien osuus kunnan menoista on yli puolet ja sen mukaisesti kuntaveroa ollaan laskemassa, työtä tarvitaan paljon että jäljellejäävä osuus ja tehtävät voidaan hoitaa tasapainoisesti.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeutta sinänsä ei pidä rajoittaa, mutta valittajan vastuuta pitäisi tarkastella.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaavoituksessa tulee ottaa huomioon tulevaisuudessa lisääntyvä autojen yhteiskäyttö ja omatoimisesti liikkuvat autot.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Oleellista ei ole tonttien hinta, vaan toimiva infra, liikenneyhteydet -ml tietoliikenne, paikkakunnan elinvoimaisuus ja palvelut kokonaisuudessaan.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Menestyvät ja työpaikkoja luovat yritykset ovat ympäristö- ja luontoasioissa hyvinkin vastuullisia ja usein jopa kuntien toimintaa edellä näissä asioissa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kysymyksessä on nimenomaan turvapaikan saaneiden vastaanottaminen.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kansakunnan sivistyksen ja menestymisen yksi peruspilari on ollut kirjastolaitos ja siitä tulee pitää huolta.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten liikkuvuus työn mukana on lisääntynyt, ei tulotaso voi olla kriteerinä vuokra-asunnon saamisessa.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten liikuttamiseen laitetut panokset saadaan takaisin säästöinä terveysmenoissa.
Hyvät vapaa-ajan palvelut ovat tärkeä osa kunnan elinvoimakokonaisuutta.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Perinteinen joukkoliikenne ei enää joka paikassa ole mahdollista matkustajien vähäisyyden vuoksi, tilalle pitää kehittää palvelu- ja kutsuliikenne muotoja.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Saloon tarvitaan valtuustoryhmien välinen sopimus päätöksenteon sujuvoittamiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Sopimus ryhmien välisestä säännönmukaisesta neuvottelumenettelystä.

2. Kaupungin täytyy jatkaa henkilöstönsä vähentämistä.

Ehdokkaan kommentti

Lean menettely kaikilla toimialoilla toiminnan tehostamiseksi, vastuun jakaminen työntekijöille omassa työssä lisää motivaatiota ja tehokkuutta.
On toimintoja joiden ei tarvitse olla kunnan omaa toimintaa.

3. Salon koulu- ja lukioverkkoa pitää edelleen supistaa.

Ehdokkaan kommentti

Kouluverkkoa on jo supistettu ja kouluverkko on paikkakunnan elinvoimaan kuuluva vetovoimatekijä, jonka muutoksiin tulee suhtautua suurella harkinnalla.

4. Kaupungin on sijoitettava tarvittaessa lisää rahaa osaamiskeskuksen kiinteistöyhtiöön toiminnan turvaamiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen sijoitus on riittävä, ja tulevaisuudessa kiinteistöyhtiö tulee pyörimään kannattavasti.

5. Salo tarvitsee kaupungin oman sisäilma-asiantuntijan.

Ehdokkaan kommentti

Sisäilma-asioissa olevat ongelmat ovat hyvin moninaisia ja paras asiantuntemus saadaan tapauskohtaisesti ostopalveluna.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Keskimääräinen elinikä on pidentynyt, yhä vaikeampia sairauksia pystytään parantamaan. Tilastojen mukaan elintaso on noussut. Onnellisuuden mittaaminen on sitten vaikeampi juttu.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Vahva ja viisas johtaja osaa ottaa huomioon eri osapuolien näkökannat päätöksenteossa.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Itsenäisyyteen sisältyy osana hyvä itsetunto, mikä on pohja hyvälle käytökselle.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Ne jotka resurssi- ja valtakilpailussa pärjäävät ovat velvoitettuja huolehtimaan niistä, jotka tässä kilpailussa eivät yrityksestä huolimatta pärjää.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisessa yhteiskunnassa tasa-arvoinen kohtelu on hyvällä tasolla.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Onnellisuus ei ole kiinni materiaalisesta rikkaudesta. Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvossa varallisuudella on vaikutusta ja siinä pitäisi vielä tehdä paranuksia.

Vaalikoneen etusivulle