Mira Aaltonen Valitaan

Vaalikone Salo

Vaalilupaukseni

  1. Kaikessa päätöksenteossa otan huomioon ne, jotka eivät kykene itse puolustamaan itseään.
  2. Kannatan maksutonta varhaiskasvatusta kaikille. Teen parhaani, jotta Salo olisi mukana tavoittelemassa hiilinautraaliutta.
  3. Palveluista ei pidä leikata säästösyistä enää yhtään.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen valmis taistelemaan oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja ympäristön puolesta.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan erityisesti ajaa niiden etuja joiden on itse vaikea tai mahdotonta saada ääntään kuuluviin – lapsien, vanhusten, vammaisten, luonnon, tulevien sukupolvien, vähemmistöjen – meidän jokaisen tavallisen ihmisen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
eläkeläinen
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Minulla ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia.
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseeni kuluu puolisoni lisäksi 4 lasta, 3 lapsenlasta ja 2 tukilasta. Nuorin lapsista on alakouluikäinen, vanhemmat lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa. Meillä on myös kissa sekä 2 akvaariota.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Perheen yhteisten harrastusten lisäksi vapaaehtoistyö lasten ja politiikan parissa.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Oppivelvollisuutta tulisi pidentää niin että kaikilla on mahdollisuus opiskella vielä peruskoulun jälkeen. Koulutukseen tulisi lisätä myös resursseja.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Tämä tukisi työllisyyttä sekä estäisi lapsia eriarvoistumasta ja syrjäytymästä jo pienenä. Varhaiskasvatukseen osallistumisaste on Suomessa Euroopan
alimpia. Satsataan varhaiskasvatukseen tämän suunnan kääntämiseksi. Tavoitellaan kunnissa maksuttomaan
varhaiskasvatukseen siirtymistä, mikä lisäisi varhaiskasvatuksen houkuttelevuutta ja samalla parantaisi
pienten lasten vanhempien tilannetta työelämässä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisten syömisen lisääminen parantaa terveyttä ja on ympäristöllemme vähemmän kuormittavaa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Pienten paikallisten yhdistysten toiminta on usein yleishyödyllistä, ja kunnille tilojen antamisesta käyttöön tulee pitkällä aikavälillä säästöjä hyvinvoinnin lisääntyessä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Monessa koulussa on liian isoja opetusryhmiä, joita on ehdottomasti pienennettävä. Koulujen henkilökunta- ja opettajamääriä on kasvatettava niin että oppiminen ei kärsi enää henkilöstön vähäisyydestä. En hyväksy opettajien lomautuksia enkä sijaisten palkkaamisen kieltoa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoitoa ja sen resursseja on parannettava niin että kotihoito on laadukkaampaa eikä hoitajilla ole niin kiire. Myös palvelukotipaikkoja on lisättävä, niin että kaikille tarvitseville löytyy paikka paljon nykyistä nopeammin.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikat on turvattava niiltä osin kuin työ soten myötä säilyy kunnassa. Turhia resursseja ei kannata säilyttää. Kunnassa on tehtävä kaikki mahdollinen työpaikkojen pysymiseksi Salossa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Toimivuus on erittäin tärkeää. Palveluiden on oltava myös kaikkien saatavilla, eli sijainti on myös tärkeä osa toimivuutta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisen hallituksen sotemalli yksityistämisineen on puolueettomien tutkimusten mukaan tehoton ja lisää kustannuksia. Pitkäaikaissairaat ja vammaiset jäävät lisäksi valinnanvapauden ulkopuolelle.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoitoa ei pidä asettaa tavoitteeksi kaikille mielenterveyspotilaille, vaan yksilöllinen hoitosuunnitelma potilaan näkökulmasta on paras vaihtoehto.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Veroa voidaan laskea lähes sen verran mitä kustannuksia siirtyy maakunnille. Palveluja on kaupungissamme kuitenkin parannettava niin vanhusten kuin lastenkin osalta. Hyvät palvelut pitävät Salon houkuttelevana paikkana asua ja toimia.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten valitusoikeus on tärkeä osa demokratiaa. Koska valitus on ainoa tapa, jolla voidaan saattaa kaavan lainmukaisuus tarkasteluun, valitusoikeus on välttämätön. Jos sitä ei olisi, kuntien ei tarvitsisi piitata tuon taivaallista kaavoitusta koskevasta lainsäädännöstä. Jarrutusvalituksia tulee vähemmän, jos ne käsitellään nopeammin ja tehokkaammin.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Tämä ei ole kovinkaan relevantti asia Salossa, mutta keskustan jalankulku- sekä pyöräilymahdollisuuksia olisi hyvä parantaa, jotta pidämme kaupunkimme keskustan elinvoimaisena.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Salossa ei ole tällä hetkellä pulaa yritystiloista eikä halvoista tonteista.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikkoja lisäämme juurikin panostamalla luonto- ja ympäristöasioihin ja niihin liittyvään uuteen teknologiaan.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Muuttotappiokuntana meidän etumme on saada tänne uusia asukkaita ja veronmaksajia.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalveluiden tulee pysyä kaikkien saatavilla ja maksuttomina.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Sille ei ole Salossa tarvetta niin kauan kuin vuokra-asuntoja on hyvin tarjolla.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilupaikkojen ylläpito on tärkeää kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta, joten niistä on pidettävä huolta.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Salon joukkoliikennettä on kehitettävä ainakin niin että vuoroja lisätään ja hintoja lasketaan. Toisen asteen opintoihin on päästävä kulkemaan julkisella kulkuvälineellä. Joukkoliikenteen on toimittava myös koulujen loma-aikana.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Saloon tarvitaan valtuustoryhmien välinen sopimus päätöksenteon sujuvoittamiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Pelisääntöihin, kuten miten ryhmien väliset suhteet hoidetaan, mikä on keskustelutapa, käyttäytymiskoodit ja suhtautuminen erilaisiin näkemyksiin jne., sopimus voisi olla hyödyllinen.

2. Kaupungin täytyy jatkaa henkilöstönsä vähentämistä.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoidon, vanhustenhuollon, koulujen ja päiväkotien henkilökuntaa on jo nyt vähennetty liikaakin. Hallinnon tehtäviä pitää tarkastella.

3. Salon koulu- ja lukioverkkoa pitää edelleen supistaa.

Ehdokkaan kommentti

Lapsivaikutukset ja rakennusten kunto on tarkoin huomioitava asioista päätettäessä. Pelkkä rahan säästö ei saa olla syy kouluverkon supistamiseen.

4. Kaupungin on sijoitettava tarvittaessa lisää rahaa osaamiskeskuksen kiinteistöyhtiöön toiminnan turvaamiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Pitää myös varmistua siitä, että kiinteistöveron alentamisena kaupunki ei anna osaamiskeskittymälle taloudellista tukea enemmän kuin sen muut omistajat.

5. Salo tarvitsee kaupungin oman sisäilma-asiantuntijan.

Ehdokkaan kommentti

Sisäilma-asiat pitää Salossa saada kartoitettua ja korjattua.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme demokratiaa, kaikkien huomioimista, ja avoimuutta lisää päätöksentekoon.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Nämä asiat eivät sulje pois toisiaan. Ennemmin sanoisin, että hyvä käytös ja uteliaisuus nousevat minulla tärkeimmiksi asioiksi lasten kanssa. :)

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Meidän on turvattava niitä, jotka eivät kykene taistelemaan oikeuksistaan. Arvot kilpailevat nykyään myös.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Eriarvoistuminen lisää turvattomuutta ja toivottomuutta. Toivottomuus lisää ongelmia ja pelkoja yhteiskunnassa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Oikeudenmukaisuus ei toteudu toivotulla tavalla. Kaikilla ei ole esimerkiksi samaa mahdollisuutta kouluttautumiseen.

Vaalikoneen etusivulle