Heikki Tamminen Valitaan

Vaalikone Salo

Vaalilupaukseni

  1. Teen työ- ja elinkeinopolitiikkaa tukevia päätöksiä paikalliset yritykset ja työntekijät edellä.
  2. Jatkan työtä sosiaalisesti ja taloudellisesti haitallisen maahanmuuton kustannusten ja vaikutusten minimoimiseksi Salossa.
  3. Puolustan vanhojen kuntakeskusten palveluiden säilyttämistä.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen suorapuheinen, aloitteellinen ja teen päätökseni Salon ja salolaisten parhaaksi. Kuluneen kauden olen toiminut valtuustoryhmän puheenjohtajana ja vakutuskanavani ovat laajat.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Salolaisen työ- ja elinkeinopolitiikan tulee olla kannustavaa ja paikalliset olosuhteet ja yritykset huomioivaa. Salo tarvitsee yksityisen sektorin työpaikkoja kipeästi.
Salon tulee kaikin keinoin minimoida maahanmuuton kulut. Turvapaikanhakijoista johtuvan kriisin kustannuksiin ei voida osallistua. Kyse on myös sosiaalisten ja turvallisuusongelmien estämisestä.
Päiväkotien, koulujen ym. palvelupisteiden karsimisesta ei todistetusti tule säästöjä. Tällaiset palvelut on säilytettävä lähellä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
peruskoulu
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Tytär
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Harrastuksiini kuuluvat mm. vapaaehtoinen maanpuolustustyö (res. ylikersantti), opiskelu (yo) sekä salibandy ja kuntosalilla käynti. Myös musiikki on lähellä sydäntä.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuorten tulevaisuuden kannalta merkittävä askel otetaan peruskoulun jälkeen. On tuettava sitä, ettei kukaan jäisi kotiin odottelemaan.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Vähävaraisten varhaiskasvatus on jo käytännössä ilmaista. Ei voi olla niin, että yhteiskunta on vastuussa täysin lasten hoidosta. Tällaisen esittäminen on puhdas vaalikikka. Vai mistä rahat tähän otetaan? Verotusta ei missään nimessä saa kiristää.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella on jo nyt valittavanaan joka päivä kasvisruoka, jos niin haluaa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Jos yhdistykset tarvitsevat tiloja, toki niitä on syytä tarjota. Salolla kun on kiitettävästi tiloja vapaana. On kuitenkin tehtävä arviointia siitä, mikä on yleishyödyllisin toimija, jos hakijoita on samaan tilaan monia.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Salossa opetusryhmien koissa on huomattavia eroja. Jossain on liikaa, jossain jopa liian vähän. Kipurajoilla ollaan keskustan kouluissa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Siinä vaiheessa, kun kotona on mahdoton enää pärjätä, on tietysti saatava hoitopaikka. Kotihoitoa on syytä myös kehittää, koska nyt työntekijöillä on aivan liian vähän aikaa vanhuksille. Omaishoitoa pitäisi myös tukea paremmin.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Mitään suojatyöpaikkoja ei saa syntyä, niin kuin kuntaliitoksen kanssa kävi. Sellainen omien asemien betonointi, jota tehtiin, tuli tavattoman kalliiksi. Tämä on neuvottelijoiden vika - ei työntekijöiden. Hyvälle tekijälle on kyllä hommaa jatkossakin.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Usein kyllä, mutta Salosta ei ko. palveluita saa siirtää Turkuun. Salon palvelut ovat olosuhteisiin nähden hyviä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Kokemukset Ruotsista ja tietyistä Suomen kunnista eivät tue tätä väitettä. Kustannukset voivat laskea vain hetkellisesti. Palveluita pitäisi tarjota yhdessä paikallisten yritysten kanssa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Usein potilas kärsii näistä eniten.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Totta kai sitä lasketaan sote-uudistuksen myötä, kun kunta ei enää kustanna ko. palveluita.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeutta on kyseenalaista rajottaa, mutta prosesseja on nopeutettava.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole mitään näyttöä tällaisesta.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Ja Salo tarjoaa niitä jo nyt.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Hölmö kysymys, sillä ympäristönäkökulma otetaan jo lain mukaan aina huomioon. Edut eivät ole ristiriidassa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Ei missään nimessä. Vaikka valtio tukisi kuntaa kuluissa, kaikkea se ei kata. Lisäksi henkilöt tuovat mukanaan pahimmillaan muita ongemia, kuten rikollisuus ja sosiaaliset ongelmat.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Tietääkseni tällainen ei olisi edes laillista.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Salossa on ainakin toistaiseksi tyhjiä vuokra-asuntoja, joten tulorajoja voi ainakin höllentää.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilun tukeminen säästää toisesta päästä parempana terveytenä ja hyvinvointina.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Pääasiassa kyllä, mutta ei bussi voi jokaisen mökin pihasta hakea. Salossa on jo ns. palveluliikenne, jota voi käyttää kuka tahansa sitä tarvitseva edulliseen hintaan.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Saloon tarvitaan valtuustoryhmien välinen sopimus päätöksenteon sujuvoittamiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tällaisilla sopimuksilla ei todistetusti ole saatu paljoakaan aikaiseksi. Tilanteet muuttuvat ja valtuuston on pystyttävä elämään uutosten mukana.

2. Kaupungin täytyy jatkaa henkilöstönsä vähentämistä.

Ehdokkaan kommentti

Organisaatiomuutos tehtiin tällä kaudella, mutta se epäonnistui. Tavoiteltuja säästöjä varsinkaan johtotehtävistä ei saatu. TEkeviä käsiä tarvitaan jatkossakin, mutta paksu organisaatio ei voi olla itse tarkoitus.

3. Salon koulu- ja lukioverkkoa pitää edelleen supistaa.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole tarvetta tällaiseen. Näistä ei edes synny säästöä. Se on nähty.

4. Kaupungin on sijoitettava tarvittaessa lisää rahaa osaamiskeskuksen kiinteistöyhtiöön toiminnan turvaamiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Osaaiskeskuksen sopimuksessa sanotaan, ettei lisärahoitusta ole mitään velvoitetta antaa. Toivon ja uskon, että nykyisellä pääomalla saadaat Saloon toimiva ja kannattava keskus.

5. Salo tarvitsee kaupungin oman sisäilma-asiantuntijan.

Ehdokkaan kommentti

Sisäilmaongelmia on paljon ja ongelmat ovat eri tyyppisiä. Näihin pitää valita aina eri osaamisaluiden asiantuntija kohdekohtaisesti. Lisäksi on kysyttävä, olisiko kaupungin oma asiantuntija riippumaton vai tekisikö hän kaupungille edullisia päätöksiä?

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Jotkut asiat ovat paremmin, jotkut huonommin.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Joskus vesitetyt kompromissit pilaavat parhaimmatkin ideat.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Ei näitä asioita pidä pistää vastakkain. Hölmö kysymys. Kaikki piirteet ovat kehityksen kannalta tärkeitä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Taistelu on aika voimakas sana, mutta jo evoluutio on muovannt ihmisen pitämään puoliaan. Se on aivan normaalia.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Sitä saat, mitä tilaat, on aika hyvä sananlasku. Ihmisillä on Suomesa jokaisella mahdollisuuksien tasa-arvo jo nyt.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Joitain yksittäistapauksia lukuun ottamatta kyllä.

Vaalikoneen etusivulle