Ville Ojala

Vaalikone Seinäjoki

Vaalilupaukseni

  1. Koulunkäynnin tulee olla turvallista. Turvallinen koulutie ja puhtaat sisäilmaongelmattomat koulurakennukset ovat jokaisen lapsen oikeus.
  2. Kunta tehostaa ennaltaehkäisevää sosiaali- ja terveystyötään. Muun muassa etsivän nuorisotyön resurssit tulee turvata tulevaisuudeksi.
  3. Elinkeinopolitiikan ja kaavoituksen on tuettava kaupungin kasvua. Seinäjoen tulee jatkossakin olla yritysilmaston kärkipaikalla.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Seinäjoen kaupunginvaltuusto tarvitsee nuorta ja tulevaisuuteen katsovaa valtuutettua, jolla on aitoa halua ja rohkeutta ajaa kaupunkilaisten asioita eteenpäin!
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Minulle tärkeitä asiakokonaisuuksia ovat arjen turvallisuuden luominen ja ylläpitäminen, laadukas varhaiskasvatus ja koulutus, sekä kuntien osallistuminen ennaltaehkäisevään sosiaali- ja terveystyöhön. Tärkeä teema on myös elinkeinopolitiikan kehittäminen, jotta yritysten kannattaa jatkossakin investoida Seinäjoelle. Onnistuneella elinkeinopolitiikalla mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen Seinäjoelle.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
opiskelija
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseeni kuuluu vanhemmat ja yksi sisko.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Läheisten kanssa vietetyn ajan lisäksi tärkeitä asioita ovat oma liikkuminen, sekä erilaiset kulttuuri- (teatteri, musiikki) ja urheilutapahtumat.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että mahdollisimman moni nuori löytää oman paikkansa peruskoulun jälkeen. En kuitenkaan näe velvoittavan toimintakäytännön olevan paras vaihtoehto. Tärkeää on säilyttää yhteys näihin paikkaansa hakeviin nuoriin ja ehkäistä ajautumista yhteiskunnan ulkopuolelle.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiseksi näen tarvetta asiakasmaksujen olemassaololle.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että ihmisillä on mielekkäitä harrastuksia. Kulttuuri- ja liikuntaharrastukset omalta osaltaan ennaltaehkäisevät muun muassa syrjäytymistä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että opetusryhmien kokoja rajoitetaan tulevaisuudessa. Lapsen oppimiselle ja huomioimiselle opetukselle on haitaksi, mikäli opetusryhmien koot kasvavat liian suuriksi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Palvelukotipaikka on taattava niille ihmisille jotka eivät enää pärjää kotonaan.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Tulevaisuudessa palveluiden tuottajia voi julkisen rinnalla olla myös yksityinen ja kolmas sektori. Terveyspalveluiden ja työntekijöiden tarpeen määrä ei häviä sote-uudistuksen myötä minnekään, mutta uusien palveluntuottajien myötä syntyy liikehdintää työntekijämarkkinoille.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla laadukkaita ja hoitoon on päästävä riittävän nopeasti. Turvatakseen tämän olen valmis hieman pidempiin matkustusaikoihin. Etäisyyksien tulee olla kuitenkin kohtuulliset ja kulkuyhteyksien riittävyydestä on huolehdittava.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Tilanteita täytyy aina tarkastella tapauskohtaisesti ja miettiä mikä on potilaalle paras ja turvallisin vaihtoehto.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Tulevaisuuden tavoitteena tulee ehdottomasti olla kuntaveron laskeminen. Nykyisessä tilanteessa kuitenkin tärkeintä on kaupungin talouden vahvistaminen ja turvata laadukkaat palvelut jäljelle jäävässä kuntien toimintakentässä.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisilla tulee olla oikeus valittaa. Erilaista tapa- tai sarjavalittamista tulee kuitenkin kitkeä erilaisilla keinoilla. On kestämätöntä, että kaupunkiin tuleva mahdollinen investointi makaa pöydällä pitkiä aikoja valituksien vuoksi.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että päätöksenteossa huomioidaan alueelliset erot. Seinäjoella autoilu on tärkeä liikkumismuoto ja sen vuoksi se tulee huomioida riittävän hyvin myös kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Seinäjoen tulee tehdä yrityksille houkuttelevaksi investoida ja laajentaa. Tonttien hintoja halpuuttamalla tärkeämpää on kaavoituksen riittävä nopeus ja tonttien laadukas sijainti.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö- ja luontoarviot tulee ehdottomasti aina huomioida, mutta asioita on aina tarkasteltava tapauskohtaisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kunnallisten kirjastojen tulee säilyä maksuttomina myös tulevaisuudessa.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajoilla turvataan pienituloisten perheiden mahdollisuus löytää asunto.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilupaikkojen rakentaminen ja ylläpitäminen on tärkeä tapa edistää kaupunkilaisten harrastustoimintaa ja hyvinvointia.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Seinäjoki painottaa liikaa yritysten etuja asukkaiden ja luonnon kustannuksella.

Ehdokkaan kommentti

Seinäjoella toimivat yritykset luovat seinäjokisille työpaikkoja. Uusia työpaikkoja saamme myös kaupunkiin, kun olemme houkutteleva paikkakunta uusille yrityksille.

2. On oikein, että Seinäjoki kaavoittaa lisää yritystontteja, vaikka pakkolunastuksilla.

3. Rengonharjun lentokentälle tulisi keksiä uutta käyttöä.

Ehdokkaan kommentti

Rengonharjun lentokentän kiitotietä pidennettiin alle kymmenen vuotta sitten. Kentälle tulisi innovoida uutta lentoliikennetoimintaa.

4. Seinäjoki on keskustan kehittämisen huumassa unohtanut etenkin liitoskuntien alueet.

5. Kaupungin pitäisi vaalia myös vanhaa rakennuskantaa, eikä pelkästään purkaa ja rakentaa uutta.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää tarkastella asioita kokonaisuutena. Vanhojen korjauskelvottomien talojen säilyttäminen ei ole järkevää, mutta jäljellä olevista vanhoista rakennuksista on pidettävä huolta. Esimerkiksi Törnävän kartanoalueen loistoa täytyisi tuoda entistä paremmin esille.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Maailma muuttuu ja on tärkeää ajatella millaisia olemme tulevaisuudessa, sekä millaisessa ympäristössä haluamme silloin elää.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme vahvaa johtamista, mutta tarvitsemme myös avointa ja demokraattista päätöksentekoa. Päätöksenteossa tulee myös kuulla entistä enemmän kuntalaisia.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni uteliaisuus, itsenäisyys, tottelevaisuus ja hyvin käyttäytyminen eivät ole mitenkään toisiaan poissulkevia ominaisuuksia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Elämä ei itsessään ole resurssi- tai valtakilpailu, mutta monia asioita saavuttaakseen on tehtävä työtä tavoitteiden eteen.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle