Heikki Lakkala Valitaan

Vaalikone Sodankylä

Vaalilupaukseni

  1. Sote- ja koulutuspalvelut tulee tarjota kuntalaisille lähipalveluina omassa kunnassa.
  2. Kunnallisten palveluiden yksityistäminen tulee minimoida.
  3. Kuntaa tulee kehittää tasapuolisesti ottaen huomioon eri alueiden erityspiirteet huomioon.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Asiantuntemukseni kunnallisesta päätöksenteosta. Olen toiminut Sodankylän kunnassa johtavana virkamiehenä kuin myös luottamushenkilönä: esim. sivistystoimenjohtaja, valtuuston 2. puheenjohtaja.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan vaikuttaa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Lisäämään päätöstentekijöiden luottamusta kuntalaisten silmissä. Kunta on kuntalaisia varten ja heidän tarpeet tulee olla etusijalla. Hyviä ehdotuksia ja kannanottoja ei saa torpata vain sen vuoksi, että niiden esittäjä ei ole omasta ryhmästä. Päätöksenteko vaatii myös joskus viisaiden kompromissien käyttöä.

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
eläkeläinen
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
ei
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo sekä kaksi täysikäistä poikaa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Lukeminen ja liikunta sekä yhteiskunnallisten asioiden tarkkailu.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Hyvin usein peruskoulun päättänyt nuori ei ole valmis tekemään lopullisia tulevaisuuden ratkaisuja. Kuitenkin pakko ei aina avita asiaa. Harkinnalla eteenpäin.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on myös tasa-arvokysymys.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Ei varmaankaan huono asia. Jos ei viikottain, niin ainakin useammin kuin nyt.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Pieni korvaus ei ole pahitteeksi.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Sodankylässä opetusryhmät ovat opetuksellisesti sopivan kokoisia.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksista tulee huolehtia asiallisesti ja kunnioittavasti.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote -uudistuksessa on vielä niin paljon epätietoisuutta, että voidaanko todella työpaikat turvata.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Lähipalvelut ensisijaisiksi!

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Kunnallinnen ensisijainen, yksityinen täydentää.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Ratkaisut tulee tehdä harkitusti yksilökohtaisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuka pystyy tällä hetkellä kertomaan soten ja maakuntahallinnon rahalliset vaikutukset kuntien talouteen?

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Joskus valituksilla vain tapetaan aikaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Syrjäseuduilla ainoa tapa liikkua paikasta toiseen on oma auto, koska julkinen liikenne on olematonta.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yrittäjyyttä tulee tukea jopa halvoilla tonteilla. Työpaikat ovat tärkeitä myös Sodankylän kunnassa.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä suunnittelu ja nykyaikainen tekniikka voi vähentää ympäristöhaittoja tilanteessa, jossa paikkakunnalle voitaisiin luoda lukuisia uusia työpaikkoja. Ympäristö tuhoaminen ei saa kannatustani.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Sodankylän kunta on jo tehnyt näin. Olin myös päättämässä asiasta.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Ei tuhota hyvää suomalaista kirjastolaitosta.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Jokin joustavampi malli tulis kehitellä. Asunnon tarve ei ole aina rahakysymys - syynä voi olla esim. työperässä paikkakunnalle muutto. Asunnottomista tulee huolehtia.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Sopivasti kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseen.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tässä tapauksessa julkinen liikenne pitäisi toimia kuntakeskukseen joka suunnasta.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Sodankylän tulee säilyä itsenäisenä kuntana.

Ehdokkaan kommentti

Keskellä Lappia vireä ja kaupunkitasoinen kunta.

2. Sodankylän tulee panostaa enemmän Luoston kehittämiseen.

Ehdokkaan kommentti

Ei saa olla pelkästään kunnan harteilla. Tässä vaaditaan hyvää yhteistyötä yritysmaailman kanssa.

3. Sakatin alue pitää kaavoittaa kaivostoimintaan.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristöasiat pitää hoitaa niin, että luontoa ei turmella.

4. Terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppupäivystys pitäisi palauttaa Sodankylään.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulisi selvittää kuntalaisille se, miten nykyinen käytäntö on toiminut ja millaiset ovat olleet päivystyksen kustannukset verrattuna omaan päivystykseen.

5. Sodankylän pitää luopua Elokuvajuhlien ja Luosto Classicin tukemisesta.

Ehdokkaan kommentti

Molemmat merkittäviä kultturellisen ja positiivisen Sodankylä -imagon levittäjiä.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

On luovutta periaatteesta, että kaveria ei jätetä. Rahalla ja kiireellä/tehokkuudella mittaamisesta on tullut mantra, jolla luulemme kaiken ratkeavan.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Demokratiaan kuulee myös viisaiden kompromissien tekeminen. Emme tarvitse vain vahvaa johtajuutta vaan myös kuulevaa ja ymmärtävää johtajuutta.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Hyvät tavat luovat lapsille myös turvallisuuden tunteen. En hyväksy periaatetta, että lasta ei saa kieltää ja hän saa tehdä mitä vain jopa toisia halveksien.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti nyky-yhteiskunta on kehittynyt tähän suuntaan. Jaettavaa on kyllä paljon enemmän kuin menneinä vuosikymmeninä, mutta tahtoa ja halua siihen ei ole.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Pitää muistaa se, että tee toiselle se , minkä toivoisit itsellesi tehtävän.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti tämä on jatkuvasti hoettu mantra, joka ei kuitenkaan käytännössä ole toteutuva.

Vaalikoneen etusivulle