Ilkka Tuovinen Valitaan

Vaalikone Tammela

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan valtuutettuna ajaa Tammelan kokonaisvaltaista, pitkän tähtäimen etua, harkitsemalla ja perustelemalla päätökseni huolellisesti.
  2. Lupaan edistää toimia joilla Tammelasta tehdään parempi ja houkuttelevampi paikka lapsiperheille ja että lapsen etu huomioidaan päätöksissä.
  3. Lupaan kertoa avoimesti mielipiteeni, antaa arvoa eriäville mielipiteillä ja edistää avointa tiedotus- ja päätöksentekokulttuuria.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Tahdon edistää kokonaisvaltaisesti Tammelan menestystä yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa. Uskon, että panostamalla lapsiin ja nuoriin Tammelalla on parhaat edellytykset menestyä tulevaisuudessa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Pyrin edistämään Tammelan kokonaisvaltaista kehittämistä, joka tarkoittaa mm. sen tiedostamista, että elävät kylämme ovat yksi kunnan vetovoimatekijä. Haluan saada kylien ja keskustan kehittämisen yhdessä osaksi Tammelan strategiaa. Tahdon avoimempaa, yhdessä tekemisen meininkiä kunnanvaltuuston. Haluan tehdä kuntapolitiikasta tavallista kuntalaista kiinnostavaa, jotta kaikkien mielipiteet tulevat huomioiduksi.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
ei
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Yritykseni KuusPlussa Oy, 60% osake- ja äänimäärästä.
Biotus Oy, 3,6% osake- ja äänimäärästä (välillisesti KuusPlussa Oy:n kautta).
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
50 000-200 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso Hanna, tytär Hilja, Hannan poika Markus.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Metsästys ja luonto, ruoka, kirjallisuus (scifi/fantasia), musiikki, tietotekniikka.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Pakko on huono motivaattori. Peruskoulun jälkeiset valmiudet ja kiinnostus jatko-opintoihin tai työelämään tulee rakentaa kyllä jo paljon ennen kuin peruskoulun päästötodistus on kädessä. Myös elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia. Mahdollisesti jonkinlainen "pakko" esim. kahden vuoden sisällä voisi olla harkinnanvarainen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Tämä kuulostaa alkuun hienolta, tasa-arvoa lisäävältä idealta jota on helppo myydän kuntalaisille. Kuitenkin tässä on kaksi perustavanlaatuista ongelmaa: 1. Oletus, että lapsen edun kannalta päivähoito on automaattisesti paras ratkaisu. 2. Se eriarvoistaa perheitä, jotka haluavat kasvattaa lapsensa kotona päivähoidon sijaan. Puhumattakaan siitä, millä rahoilla tämä kaikki maksettaisiin...

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on täysin normaali ateriavaihtoehto muiden ohessa. Ei siitä pitäisi tehdä mitään numeroa, että on kasvisruokapäivä. Ihannetilanteessa kouluissa olisi sekä liha- tai kala- sekä kasvisruokavaihtoehto tarjolla päivittäin.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Tammelassahan näin osittain toimitaankin, se on hyvä juttu! Kun kunnan taseessa kiinteistöjä on nyt jo liikaa, tulee niille keksiä kulttuurin lisäksi muutakin hyötykäyttöä, josta voitaisiin myös periä maksua.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Isoja opetusryhmiä on ollut kunnan lapsiluvun ollessa erityisen korkea, tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa ei tällaisia ongelmia ole nähtävissä.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti pitäisi huomioida vanhuksen toiveet ja tarpeet. Kotihoidossa on runsaasti kehittämisen varaa, mutta ei pidä lukittautua siihen uskoon että nykytila ongelmineen on pysyvä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Kuten yritysmaailmassa on tapana, nykyiset työntekijät tulee siirtää ns. vanhoina työntekijöinä myös uuteen sote-organisaatioon. Pitkää määräaikaista työpaikkojen säilyttämisen velvoitetta ei kuitenkaan tule vaatia. Uuden sote-organisaation on toimittava parhaan etunsa mukaisesti ja mikäli henkilöstössä on silloin päällekkäisyyksiä, tulee näihin reagoida tarvittaessa jopa irtisanomisilla.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Jokainen varmasti haluaisi hyvää hoitoa mahdollisimman läheltä. Mikäli sote-palvelut maakuntauudistuksessa siirtyvät huomattavasti kauemmaksi, tulee palveluiden tavoitettavuuteen kiinnittää erityistä huomiota, mm. ns. Kela-taksien järjestämisen helppoudessa ja nopeudessa sekä mahdollisesti joukkoliikenteen uudelleenorganisoinnilla.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on ns. "tuhannen taalan kysymys". Koska vaihtoehtoa "En tiedä" ei ollut, kallistuin uskomaan siihen, että yksityiset palveluntarjoajat kykenevät vielä keskimäärin tuottamaan palveluita tehokkaammin, laadun kärsimättä. Tässä on vain muutama erittäin iso haaste: yksityisen toimijan tavoite on voitto ja sitä taas yleensä saadaan myymällä paljon palveluita. Terveydenhuollon tavoitteena taas on, että terveyspalveluita tarvittaisiin mahdollisimman vähän - ihmiset pysyisivät terveinä. Tiedän, että yksittäiset yritykset kykenevät laadukkaan ja tehokkaan palvelun avulla saavuttamaan nämä molemmat tavoitteet. Mitä suurempi toimija, sitä laajempi omistaja- ja rahoittajajoukko, ja sitä vaikeampaa johtamisesta tulee, kun päätösvalta lipuu yhä kauemmas itse palveluntuotannosta. Vaikeampaa, mutta ei mahdotonta.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

En tiedä asiasta mitään.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Juuri näin, laskennallinen keskimääräinen kunnallisveron lasku olisi noin 12%-yksikköä. Kuntalaisten maksama kokonaisvero ei toki muutu vaan se otetaan takaisin valtionverotuksessa, tulevaisuudessa mahdollisesti maakuntaverona.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtaisesti valitusoikeutta ei tule rajoittaa. En koe Tammelassa kaavoitukseen ym. rakentamiseen liittyneiden valitusten haitanneen oleellisesti maankäytön suunnittelua ja kehittämistä.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Laajassa, Tammelan kokoisessa matalan asukastiheyden kunnassa autoilijoita on vaikea suosia liikaa, heitä on niin suuri osa väestöstä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunta tarjoaa myös yksityisille halpoja tontteja, jos ei jatkuvasti niin ainakin satunnaisesti markkinointi ym. tempauksina. Sama periaate tulisi olla yritysten suhteen.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Luonnon me jätämme lapsillemme yhteiseksi perinnöksi, meidän ei tule tehdä tietoisesti toimenpiteitä joilla riskeeraamme sen puhtaana pysymisen. Luonto on Suomelle ja Tammelalle myös matkailuvaltti, tällöin ei välttämättä puhuta edes ristiriidasta sillä työtä ja talouskasvua on saatavilla myös sitä kautta. Kategorisesti ei pidä silti kaikkea kieltää, ei jokainen risukko ole vaalimisen arvoinen.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Jo puhtaasti kuntastrategiassa tunnistettujen uhkakuvien (kaupungistuminen, väkiluvun lasku, väestörakenteen muutos) takia, kunnan tulisi toivottaa kotoutettavat turvapaikanhakijat tervetulleiksi.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelut tulee pitää maksuttomia, niillä taataan mahdollisuus sivistykseen ja kulttuuriin kaikille kansalaisille, tasa-arvoisesti.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan rakentamisen pitäisi ensisijaisesti edistää kuntastrategian toteutumsita, eli rakennetaan sellaisille alueilla ja sen tyyppisiä asuntoja, joita yksityiset toimijat eivät välttämättä omarahoitteisesti rakentaisi mutta joiden strateginen tarve on tunnistettu. Tämän tyyppisessä rakentamisessa tulorajoja ei tulisi käyttää asukasvalinnassa, sillä yksityistä vaihtoehtoahan ei ole.
Silloin kun taas vastaavia asuntoja sijainniltaan ja kooltaan on tarjolla sekä kunnalta että yksityiseltä puolelta, on tulorajojen käyttö asukasvalinnassa perusteltua.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

En ole kokenut, että urheilupaikkoihin mitenkään liikaa panostettaisiin.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tällainen on Tammelassa melkoisen haastava toteuttaa, vaikka Peliittapirssi tätä mahdollisuutta kyllä tarjoaakin myös syrjäisemmille seuduille.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tammela ei tee tarpeeksi työtä muuttotappion taltuttamiseksi

Ehdokkaan kommentti

Viime vuosina on välillä tuntunut siltä, että Tammela tekee työtä jolla päinvastoin kiihdytetään muuttotappiota. Kyläkoulujen lakkautuspäätös, muutama vuosi sitten lakkautettu kotihoidon kuntalisä ja kuntalaiskuulemisten laiminlyönnit eivät ainakaan lisää kunnan vetovoimaa. Tuntuu, kuin osan päättäjistä olisi korupuheista huolimatta vallannut näköalattomuus ja alistuminen muuttotappioon.

2. Kyläkoulujen lakkauttaminen on välttämätöntä Tammelassa

Ehdokkaan kommentti

Kyläkouluverkosto on tulevaisuudessa, digitalisaation myötä ehkäpä kunnan parhaita myyntivaltteja joilla uusia asukkaita voidaan houkutella kuntaan. Tämän lisäksi se on myös kustannustehokkain ratkaisu jo nyt. Vastauksellani tarkoitan, että Helmikuussa 2017 tehty neljän kyläkoulun lakkautuspäätös oli täydellisen kestämätön ja tulen tekemään kaikkeni tämän päätöksen kumoamiseksi.

3. Tammelaan tulee perustaa kultakaivos

Ehdokkaan kommentti

Täytyy myöntää, että mielipiteeni perustuu pitkälti hyvin negatiiviseen mielikuvaani kaivostoiminnasta, joka taas on peräisin käytännössä täysin Talvivaaraan liittyvästä uutisoinnista. En sinänsä vastusta kaivostoimintaa periaatteessa, mutta olen erittäin skeptinen sen suhteen, että kannattavaa kaivostoimintaa voitaisiin tehdä ilman merkittäviä ympäristöriskejä. Luonnossa on potentiaalia siinä missä mineraaleissakin.

4. Tammelan tulisi kehittää luontomatkailua entistä enemmän

Ehdokkaan kommentti

Aasian metropoleissa asuville, nyt eläköityville rikkaille sukupolville Tammelan tyyppinen idylli on lähes paratiisi. Ei puutu kuin oma golf-kenttä ;) Meidän on vaikea uskoakaan, minkälaisen vaikutuksen pelkästään mahdollisuus poimia metsämarjoja ja -sieniä jokamiehenoikeudella voi tehdä miljoonakaupungista paenneelle, mutta kuitenkin maaseudulta lähtöisin olevalle varakkaalle, eläköityneelle aasialaiselle.

5. Tammela tekee riittävästi yhteistyötä naapurikuntien kanssa

Ehdokkaan kommentti

En ole riittävän perillä käynnissä olevista ja suunnitelluista yhteistyömalleista, joita Tammelalla on naapurikuntiensa kanssa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Ennen oli varmaan ainakin paremmat vaalikonekysymykset... Mutta katse eteenpäin, kyllä täällä pääsääntöisesti mennään jatkuvasti parempaan suuntaan. Teknologisen kehityksen myötä vähentynyt liikkumisen tarve ei ole valitettavasti korvautunut riittävästi harrasteliikunnalle, joten siitä miinus. Mutta tämäkin lienee ohimenevä ilmiö, nykyään teknologia taasen edistää liikuntaa esim. PlayPal tai Pokemon Go -tyyppisten sovellusten avulla.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme yhteistyötä, toisten mielipiteiden arvostamista ja sellaisten päätösten tekemistä, joiden takana kaikki valtuutetut voivat seistä yhdessä rintamassa. Vahva johtajuus on eri intressiryhmien ja mielipiteiden yhteen saattamista päätöstenteon pohjaksi.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Siis täh, mistä lähtien nämä ovat toisensa poissulkevia asioita? Mutta minun mielipiteeni on, että uteliaisuus on luovuuden lähde ja jokaisen pitäisi pyrkiä pysymään positiivisen uteliaana läpi elämän. Kysymällä ja kyseenalaistamalla tehdään muutosta, yleensä parempaan.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Okei.... Pohjimmiltaan osa näistä vaalikoneen kysymyksistä on melko outoja.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Tämähän pitää teoriassa paikkansa, mutta käytännössä monet sosioekonomiset tekijät vaikuttavat siinä määrin, että ei voida ajatella jokaisella ihmisellä yksilönä olevan yhtäläiset mahdollisuudet.

Vaalikoneen etusivulle