Antti Salonen

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Päätöksenteossani toimin työväen arvoja ja työntekijöiden näkökantoja edistäen.
  2. Edistän elinkeinopolitiikkaa, johon sisältyy työpaikkojen suojelu, ammatillinen koulutus, työmahdollisuuksia ja edullinen lasten päivähoito.
  3. Pyrin kehittämään kunnasta paremman työnantajan, esimerkiksi poistamalla määräaikaisten työsuhteiden ketjutuksia.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minulla on vahva toimintaympäristön tuntemus ja laaja ymmärrys ihmisten arjesta. Päätöksentekoani ohjaa inhimillisyys, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan lisätä työllisyyttä vahvistamalla julkisten hankintojen asemaa paikallisesti tuotettujen tuotteiden ja palveluiden markkinoilletuojana.
Haluan edistää kuntapolitiikkaa, jossa vähennetään välillisiä asumiskustannuksia hyödyntäen kunnan omistamia tuotantolaitoksia.
Haluan luoda kuntaan seniorimallin, jonka keskiössä ovat ikääntyvien kuntalaisten ehdoilla tuotetut palvelut.
Haluan kehittää liikenneratkaisuja, joissa yhteensovitetaan erilaiset liikkumismuodot.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
51-80 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ammattijärjestöjen tuki

Perhe ja vapaa-aika

Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Vapaa-ajan harrastuksiini kuuluu lukeminen, metsästys ja moottoripyöräily.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille nuorille on taattava mielekäs tapa jatkaa opintoja ja itsensä kehittämistä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Oleellista kouluruokailussa ei ole "teemapäivät". Tärkeintä on, että ruoka on monipuolista, ravitsevaa ja lähellä tuotettua.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee käyttää riittävästi resursseja rauhallisen ja häiriöttömän oppiympäristön luomiseksi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistus ei saa heikentää kunnan työllisyyttä missään olosuhteessa. Kunnan työntekijöiden työ- ja palkkaehdot on turvattava.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisen on pystyttävä luottamaan siihen, että hän saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Lähellä sijaitseva ja toimimaton terveyspalvelu on hyödytön. Matka terveyspalveluihin ei saa kuitenkaan olla kohtuuttoman pitkä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

On kuntalaisten ja julkisen sektorin työntekijöiden edunmukaista tuottaa palvelut kunnan omilla työntekijöillä. Kunnan tulee olla esimerkillinen työnantaja.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Oikealle kohderyhmälle avohoito on mahdollisuus sosiaalisen tukiverkoston luomiseen ja ylläpitämiseen. Avohoito ehkäisee laitostumista ja yhteiskuntarakenteiden ulkopuolelle joutumista.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

On harhaanjohtavaa luoda mielikuvaa verotuksen keventymisestä, mikäli palveluiden tarjonta ja laatu halutaan säilyttää hyvänä.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee kaavoittaa nykyistä enemmän ja nopeammin mm. teollisuustontteja työpaikkojen luomiseksi. Oikeusturvan kannalta on kuitenkin tärkeää, että valitusoikeutta ei rajoiteta.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisauto on monelle kuntalaiselle välttämättömyys esimerkiksi vuorotöiden tai lasten harrastusten takia.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Tulevaisuuden työpaikat tulevat rakentumaan entistä enemmän kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien tulee ottaa vastaan turvapaikan saaneita oman sopeuttamiskykynsä mukaisesti.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisten tulorajojen oikeellisuutta tulee tarkastella ja arvioida niiden taso.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee lisätä resursseja etenkin nuorten liikkumista edistäviin harrastuspaikkoihin ja -mahdollisuuksiin.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee järjestää riittävän kattava julkisen liikenteen verkosto.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

Ehdokkaan kommentti

Tampere on kannakselle rakennettu kaupunki, jossa on ainoastaan neljä yksityisautoille mahdollista poikittaisväylää itä-länsi -suunnassa. Yhtäkään näistä väylistä ei tule sulkea yksityisautoilta. Mikäli kävelykatualueita halutaan laajentaa, tulee sen tapahtua pohjois-etelä -suuntaisille kaduille.

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

Eteläpuistoa tulee kehittää luomalla siitä kuntalaisten vihreä olohuone.

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Peruspalveluiden kuntoon saattaminen ja parantaminen on todella tärkeää. Kuitenkin hankkeet, joilla on merkittävä paikallistason työllisyysvaikutus tulee toteuttaa työllisyystilanteen korjaamiseksi.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Viimeisten vuosikymmenien aikana tapahtunut koulutuksen, terveydenhuollon, infrastruktuurin sekä taloudellisen kantokyvyn kehitys on ollut positiivista. Huolestuttavaa kuitenkin on tämän hetkinen eriarvoistumisen lisääntyminen, negatiivinen palkkakehitys sekä ostovoiman heikentyminen.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Demokraattinen päätöksenteko on yhteiskunnan kulmakivi.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus hyvään lapsuuteen. Lapsia ei tule kategorioida luoteenpiirteiden mukaan.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi sosiaalietuuksiin ja koulutuksiin kohdistuvat leikkaukset aiheuttavat eriarvoistumista ja johtavat kamppailuun hyvän elämän edellytyksistä. Toimiva yhteiskunta ei voi pohjautua taisteluun.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle