Johanna Loukaskorpi Valitaan

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Pyrin vaikuttamaan siihen, että peruskoulun resursseja lisätään ja ryhmäkokoja pienennetään.
  2. Lasen subjektiivinen päivähoito-oikeus säilytetään Tampereella. Tampere aloittaa maksuttoman päivähoidon kokeilun.
  3. Toimin aktiivisesti valtuustossa tärkeinä pitämieni arvojen mukaan. Olen avoin ja helposti lähestyttävä.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minulla on laaja-alainen kokemus kunta-alan päätöksenteosta. Olen koulutusalan asiantuntija ja osaaja. Sydäntäni lähellä ovat lasten ja nuorten asiat, joukkoliikenne ja kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Peruskoulun ryhmäkokoja on pienennettävä, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa on turvattava resurssit, jotta voidaan tarjota laadukasta toisen asteen opetusta ja subjektiivinen päivähoito-oikeus on edelleen säilytettävä. Työllisyysnäkökulma on huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Tamperetta on kehitettävä aktiivisesti ja on panostettava hyviin kevyen ja joukkoliikenteen (bussi ja ratikka) yhteyksiin. Kulttuuri-, liikunta- ja lähipalveluista huolehtinen on minulle myös tärkeää.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Aviopuoliso ja 18-, 15- ja 10-vuotiaat lapset sekä koira
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Kaunokirjallisuuden lukeminen, kaupunkiviljely, teatteri, leipominen, aikuisopiskelu sekä runojen kirjoittaminen ja ajoittain lenkkeily sekä talvisin hiihto.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Opinto-ohjaajan töitäkin tehneenä näen tärkeänä, että huolehditaan siitä, että jokainen hakee yhteishaussa ja jokaiselle oppilaalle taataan jokin paikka peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Maksuton varhaiskasvatus tulee olla kuntien ohjelmassa samoin kuin peruskoulukin on aikoinaan ollut kaikille. Se tukee naisten työllistymistä ja laadukkaan päivähoidon on todettu olevan hyvä ja tehokas keino estää myöhempää syrjäytymistä. Maksuttomaan varhaiskasvatukseen voidaan siirtyä ikäluokka kerrallaan.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on terveellistä ja hyvin tehty kasvisruoka maistuu lapsille ja nuorille. Tärkeintä on kuitenkin aina huolehtia siitä, että jokainen syö kouluruoan - oli se sitten lihaa, kalaa tai kasvista. Myös luomu- ja lähiruokaa tulisi lisätä kouluissa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on erinomainen keino tukea pieniä yhdistyksiä tai liikuntaseuroja. Kannatan ajatusta.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmäkokoja tulee pienentää Tampereella. Erityisesti yläkoulujen ryhmät ovat viime vuosina kasvaneet suuriksi. Tampereella on kuitenkin sekä pieniä että isoja ryhmiä. Isot ryhmät vaikeuttavat opetusta, häiriökäyttäytyminen lisääntyy ja uuden opetussuunnitelman toteuttaminen ei onnistu parhaalla mahdollisella tavalla. Jokainen oppilas ansaitsee opettajan huomiota.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoito tulee olla ensisijainen vaihtoehto, mutta huonokuntoisten vanhusten tulee päästä palvelutaloihin. Kaikille kotihoito ei sovi vrt. yksinäisyys, dementia tai moninaiset sairaudet.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti on huolehdittava, että työsuhteet säilyvät vanhoilla ehdoilla, mutta joitakin päällekkäisyyksiä voi purkaa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä sijainnillakin on merkitystä. Tampere on kuitenkin iso kaupunki, jossa pääosin välimatkat ovat lyhyet, joten kysymys ei niinkään kosketa Tamperetta vaan esimerkiksi syrjäkyliä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen voi joissain tilanteessa vähentää kuluja, mutta usein palveluiden ulkoistaminen ja yksityistäminen nostaa kuluja pitkällä aikavälillä.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Rahoitusmalleja ei päätetä kunnissa. Kuntavero tullee laskemaan tulevaisuudessa, mutta kokonaisverotusta se ei tule laskemaan. Palvelut maksetaan edelleen pääosin verovaroista.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella tulee kuitenkin olla mahdollisuus valittaa päätöksistä. "Ammattivalittajien" valituksiin tulisi jollakin tavoin puuttua. Paras tapa nopeuttaa rakentamista kaavoitusprosesseissa on nopeuttaa itse prosesseja sekä kaavoitus- että valitusprosesseja.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä esimerkki yksityisautoilijoiden suosimisesta on Hämeenkadun avaaminen autoilijoille Tampereella.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tonttitarjontaa yrityksille on lisättävä ja kaavoitusta helpotettava.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristöasiat tulee huomioida päätöksenteossa. Luontoarvot ovat tärkeitä, eikä luontoa voi uhrata vain työpaikkoja silmällä pitäen vrt. Terrafame Kainuussa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Tampereen tulee kantaa vastuunsa maailman ihmisistä ja tarjota turvallinen paikka elää ja asua myös turvapaikanhakijoille.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastojen tulee olla ilmaisia, ja ne tulee olla verovaroin kustannettu. Kirjasto on yksi tärkeimpiä kunnallisia palveluita - helposti saavutettava ja eriarvoisuutta vähentävä. Kirjastot ovat sivistyksen kultakaivoksia.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asunnot tulee olla ensisijaisesti vähävaraisille kuntalaisille. Myös vuokrien tulee olla edulliset.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Enemmän tulee lisätä vielä lähiliikuntapaikkoja ja paikkoja, joissa lapset ja nuoret voivat harrastaa maksutta tai pienellä kustannuksella.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tähän pitää pyrkiä, että kaikilla on kaupungissa mahdollisuus päästä joukkoliikenteellä palveluiden äärelle. Joukkoliikenteen hinta ja saatavuus voivat kuitenkin kaupunginkin sisällä vaihdella.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

Ehdokkaan kommentti

Hämeenkadun pohjoispään avaaminen henkilöautoille oli virhe.

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

Eteläpuiston alueelle voidaan rakentaa asuntoja, mutta huolehditaan siitä, että pyritään säilyttämään vanhaa puustoa ja että myös puistoaluetta jää riittävästi. Kasvava kaupunki tarvitsee kuitenkin myös asuntoja.

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Isot hankkeet tuovat kaupunkiin työtä ja vetovoimaa. Niillä taataan myös se, että peruspalvelut pystytään rahoittamaan. Kaupunkia pitää jatkuvasti kehittää, jotta se pysyy elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Monet naapurikunnat käyttävät ja nojaavat Tampereen palveluihin vrt. lukiot, kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Olisi hyvä, jos he osallistuisivat myö kaupungin palveluiden tuottamiseen.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Keskimäärin kaikki on paljon paremmin. Ihmisten välinen tasa-arvo on lisääntynyt, hyvinvointi parantunut ja elintaso kasvanut. Vapaus ja mahdollisuudet ovat lisääntyneet.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Politiikka on yhteistyötä. Demokratia vaatii moniarvoisuutta ja monenlaisia näkemyksiä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus on maailmaa muuttava voima. Uteliaisuus ja itsenäisyys eivät sulje pois hyvää käytöstä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Opiskelu- ja työpaikkojen saanti on nykyään yhä vaikeampaa. Se vaatii kovaa työtä, aktiivista otetta ja joskus taisteluakin. Osa ei paineita kestä, mikä on surullista. Tähän voidaan kuitenkin politiikallakin hakea muutosta.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ketään ei jätetä yksin ja kaikkia tuetaan.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Koulutus periytyy yhä selvimmin ja samoin työttömyys kasautuu usein perheissä sukupolvesta toiseen. Ne, jotka ovat rikkaita, taas rikastuvat yhä enemmän. Eriarvoistuminen on yhteiskunnassamme lisääntynyt ja se on huolestuttavaa. Tasa-arvoisilla ja yhdenvertaisilla mahdollisuuksilla ja palveluilla voidaan kuitenkin yrittää parantaa ihmisten mahdollisuuksia, jotta nekin, joilla on heikommat lähtökohdat, voivat saavuttaa koulutusta ja vaurastua.

Vaalikoneen etusivulle