Juuso Aalto

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Terveys- ja hoivapalveluiden vuoromitoitus oikealle tasolle asiakkaan ja työntekijän hyvin voinnin kannalta.
  2. Enemmän pienluokkia ja luokkakokojen pienentämistä perusopetuksessa kuin myös varhaiskasvatuksessa.
  3. Kaikille lapsille oikeus päivähoitoon.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Puolustan jokaisen kuntalaisen sosiaalista tasa-arvoa ja oikeudenkukaisuutta.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Vanhusten hoivapalveluiden laatua ja ennaltaehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä. Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun luokkakokoihin haluan kiinnittää erityistä huomiota. Työssä jaksaminen ja työtä oikea korvaus ovat hyvän työllisyyden ja talouden perusta.

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
opiskelija
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo ja alle vuoden ikäinen tytär.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Valokuvaus ja luonto, teatteri ja matkustaminen.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtaisesti jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella olisi hyvä olla jatko-opinto paikka, mutta myös on ymmärrettävä että nuori saattaa vielä etsiä omaa minäänsä tietämättä mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä jolloin pakolla osoitettu jatko-opinto tai työharjoittelu saattaa olla hyvinkin negatiivinen kokemus. Lukuvuonna 2013–2014 opintonsa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa keskeytti 7,6 prosenttia opiskelijoista, lukiossa 3,4 prosenttia. Kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen ulkopuolelle pudottautui ammatillisella puolella 6,9 prosenttia, lukiossa 1,6. Syinä voi olla olla väärä ala, oppimisen vaikeudet tai elämänhallinan ongelmat. Nämä syyt jäävät helposti huomaamatta liian suurissa luokkaryhmissä perusopetuksessa. Koulutukseen on lisättä resursseja, mm. pienluokkiin ja opintojenohjaamiseen.
Tiedot ovat Tilastokeskuksen tilastoista, joita on kuntakohtaisesti lukuvuodesta 2007–2008 lukuvuoteen 2013–2014.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Tällä taataan lasten oikeus sosiaaliseen tasa-arvoon.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Silti kasviruokapäiviä voisi olla enemmän kuin yksi viikossa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuurin tukeminen ei ole ollut koskaan huono asia. Se yhdistää ihmisiä, voimauttaa, nostaa itsetuntoa ja kunnallista arvostusta.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Omakohtaisesti nähneenä pienluokan oppimisen tulokset olen sitä mieltä, että pienluokkia tulee lisätä perusopetukseen ja luokkakokoja tulee pienentää kauttalinjan.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Hetkinen! Onko tässä nyt kysymys siitä, että kotihoitoon ei ole riittävästi resursseja ja siksi hoito on riittämätöntä? Silloin meidän tulee lisätä kotihoidon resursseja. Resurssipulan takia kenenkään ei pitäisi muuttaa kodistaan, mutta jos näin ikävästi toimitaan niin totta kai hänelle on oltava oikeus palvelukotipaikkaan. Potilasturva ei saa missään tilanteessa alentua.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Kunnalliset palvelut tulee säilyttää sillä ne takaavat kuntalaisille perusturvaa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Niin no, toimivuus on tietenkin peruslähtökohta, että jonotus ajat ovat inhimilliset, mutta heille joille palvelut ovat kaukana tai jopa tavoittamattomissa niin toimivuus on varmaan aika saman tekevää...

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Jos kunta ostaa terveydenhuollon yksityiseltä firmalta joka kiikuttaa summasta leijonan osan ulkomaille niin kuin se säästää yhtään mitään?

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Hyvin hoidettu ja resursoitu avohoito on kuntoutuvalle potilaalle aina parempi vaihtoehto kuin laitos- tai sairaalahoito. Avohuollossa asiakkaan asemaa vahvistetaan ja asiakkaasi pitäisi päästä helposti yhden oven periaatteella sosiaali- ja terveyskeskuksen kautta. Avohuollossa voidaan panostetaan ehkäisyyn, potilas saa sosiaalista tukea, ryhmäterapiaa, perheterapiaa tai kuntoutusta. Avohuollossa selvitetään myös toimeentuloon ja asumiseen liittyviä kysymyksiä. Mutta kuten muissakin terveydenhuollon asioissa jos tarve vaatii on siirryttävä seuraavan asteen palveluun.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä kansalaisilla on täysi oikeus kyseenalaistaa kaikki hankkeet omassa elinympäristössään.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

No jos mietitään tavara-aseman ja Morkun kohtaloa niin kaikki haloo sen takia kun yksi muutamien metrien pätkä tiestä pitää olla suora koska autoissa on ratti mutta sitä ei jakseta kääntää. Mutta saa nyt nähdä koska ja miten Hämeenkadun ja Tuomiokirkonkadun alueen käy.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Jos ympäristö- ja luontoarvoista joustetaan niin pian ei ole mitään työpaikkoja kenelläkään.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Tulee ottaa ja paljon enemmän kuin tähän asti. Mutta tarkkana pitää myös olla ja tehdä selvät pelisäännöt, että heidän asemaansa ei käytetä hyväksi kuten eräs Lastensuojeluyksikkö Siivet Oy tekee rahastamalla valtiolta miljoonia euroja majoittamalla alaikäisiä turvapaikanhakijoita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Ilmainen kirjastopalvelu on suomalaisen kulttuurin peruspilareita joka edistää sosiaalista tasa-arvoa.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan on tuettava vähätuloisia halvoilla asunnoilla.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

No tietenkin pitää. Ei kaikilla ole, eikä kaikki halua autoilla.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

Ehdokkaan kommentti

Euroopan pitkät kävelykadut todistavat sen kerta toisen jälkeen, että pienet putiikin, kahvilat ja ravintolat menestyvät kun niiden ohi ei pyyhälletä autoilla. Leveämmät kävelytiet luovat kaupunkiin elämää ja yhdessä oloa joka nostaa kunnallista itsetuntoa.

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

Ranta-aluetta voisi kehittää viihtyvyyden lisäämiseksi ja luoda sinne erityistä kaupungin virkistäytymisaluetta.

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Tampereella on rakennettu ja ollaan rakentamassa niin paljon jo uutta että nyt on peruspalveluiden aika.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Asia pitäisi tutkia kunnolla on siihen mitään oikeaa kunnollista syytä ja vaarantaako yhdistyminen ympäryskunnan palveluita.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Elintapasairaudet ovat lisääntyneet ja vuonna 2015 mielenterveyden ongelmat olivat lähes joka toisen (49 %) työkyvyttömyyseläkkeen perusteena. Tämä luku on kasvanut tasaisesti vuodesta 1995, jolloin se oli 34 %. Tarvitsemme reilusti ennalta ehkäisevää kuin myös intensiivistä hoitoa kun myös työemän pelisääntöjen muutosta.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tilaa neuvotteluille ja yhteistyölle tulee olla aina, kunhan päätökset palvelevat kuntalaisten hyvinvointia.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä minäkuva ja osaaminen empatiaan ovat hyvän käytöksen lähtökohtia ja nämä lähtökohdat vahvistuvat sillä, että lapsi saa olla oma itsensä, tutkia elinympäristöään ja sosiaalisesti osallistua.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Maailman suurimmat yritykset ovat menneet omistajuudessa ja rahallisessa liikevaihdossa jo reilusti edelle esimerkiksi suomen valtion budjetin ja näiden instanssien päämäärä on edelleen kasvattaa voittoa piittaamatta muusta. Mutta toisaalta en ole missään vaiheessa lakannut uskomatta ihmisiin ja heidän haluunsa työskennellä, elää ja löytää ratkaisuja yhdessä kestävälle kehitykselle, tasa-arvolla ja rauhalle.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tuloerojen tasaaminen, ilmaiset sote-palvelut kaikille, niistä on hyvä lähteä rakentamaan tasa-arvoa. Kun ihmisillä on tieto toimivasta perusturvasta ja enemmän resursseja rakentaa elämästään mieleisensä lisää se hyvinvointia, sosiaalisuutta ja avoimuutta.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Meneekö rikkaus ja onni käsikädessä? Niin kauan kun suomessa on varhaiskasvatus avointa kaikille ja koulutus ilmaista ja terveyspalvelut resursoitu siten, että ennalta ehkäisyyn on oikeasti varaa panostaa niin en näe syytä sille etteikö pienituloisen tai köyhän perheen lapset voisi menestyä rahallisesti, samoin kun jos edellä mainitut asiat ovat kalliita ja eivät toimi voi rikkaan perheen kasvatti menettää terveyden, varallisuutensa ja myös onnennsa.

Vaalikoneen etusivulle