Sirkkaliisa Virtanen

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Lasten ja nuorten hyvinvointi turvaamalla riittävät voimavarat varhaiskasvatukseen, kouluun, perhetyöhön ja vapaa-aikaan ja liikuntaan.
  2. Kaikille hyvä vanhuus, jossa turvallinen asuminen, kulttuuri- ja hoivapalvelut, helppo liikkuminen ja osallisuus oman elämän ratkaisuihin.
  3. Kaupungin elinvoimaisuus parantamalla työllisyyttä, vaalimalla kulttuuriympäristöä puistoineen ja turvaamalla moninaiset kulttuuripalvelut
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kokenut, ahkera ja luotettava valtuutettu. Perehdyn asioihin itse, kuuntelen kuntalaisia, selvitän päätösten vaikutukset ja kannan niistä vastuun. Kaupungin eri toimialat ovat tuttuja minulle.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Lasten ja nuorten hyvinvointi Lasten oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen säilytettävä. Lapsiperheiden köyhyyttä helpotettava mm.ennaltaehkäsevällä toimeentulotuella. Joustava esi- ja alkuopetus.Työllistäviä hankkeita lisää. Joukkoliikenteen kehittäminen. Kohtuuhintainen asuminen. Turvallinen ja arvokas vanhuus kotona tai tarvittaessa hyvässä palveluasunnossa. Muistisairaiden kylä. Monipuoliset kulttuuripalvelut ja tuki omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle. Aktiivipassin laajentaminen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
eläkeläinen
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
ei taloudellisia sidonnaisuuksia
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Aikuinen tytär ja hänen perheensä
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
lastenlapset, maalaminen, kuvataide, kirjallisuus, ystävät, kuvataidejärjestöt, vapaaehtoistyö
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Edellytyksenä pitää olla että yhteiskunta tarjoaa paikkoja, jotka oikeasti auttavat nuoria elämässä eteenpäin ja että nuorilla on mielekkäitä vaihtoehtoja

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatus pitää nähdä lapsen oikeutena joka on riippumaton vanhempien sosiaaliekonomisesta asemasta. Varhaiskasvatus tasaa lasten eriarvoisuutta joka aiheutuu lasten erilaisista kasvuolosuhteista.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruan tuottaminen vaatii lyhyemmän ravintoketjun, on ekologisempi vaihtoehto ja on myös terveellistä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

omaehtoinen ja yhdessä tehty kulttuuri edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ja lisää hyvinvointia, ehkäisee syrjäytymistä. Yhdistykset tekevät paljon vapaaehtois- ja talkootyötä pienillä budjeteilla.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

isossa ryhmässä tukea tarvitsevat lapset eivät saa riittävästi huomiota ja yksilöllistä tukea osakseen. Isossa ryhmässä on vaikea keskittyä

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti kuitenkin kotihoitoa on vahvistettava niin että kaikki jotka haluavat ja kotihoidon turvin voivat olla kotona myös niin voivat tehdä. Oikeus palveluasuntoon pitää olla silloin silloin kun kotona oleminen ei kotihoidonkaan turvin enää ole hyvää eikä turvallista.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole mitään järkeä luopua osaavasta henkilöstöstä koska samat työt on jatkossakin tehtävä vaikka hallinnointi siirtyy maakunnille.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Viimekädessä niin, mutta liiallinen keskittäminenkään ei ole kaikilta osin perusteltua. Esimerkiksi Hatanpään sairaala on huippukunnossa kasvavan kaupungin keskellä, ei ole mitään järkeä juuri remontoitua, hyvällä paikalla sijaitsevaa sairaalaa alas.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

ei ole näyttöä siitä että yksityinen olisi tehokkaampaa ja halvempaa. Julkisilla palveluntuottajilla on ollut vastuu hoitaa yksityisen sektorin komplikaatiot ja vaikeammat hoidot ja päivystys. Vertailu ontuu koska vertaillaan keskenään aivan eri asioita

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoitoon pitää sisältyä riittävä tuki ja seuranta. Avohoito ei saa olla potilaan ja hänen omaistensa jättämistä oman onnensa varaan.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien vastuulle jää mm. ennaltaehkäisevä työ johon pitää olla riittävät resurssit. Kunnille jää lisäksi monia tärkeitä tehtäviä jatkossakin. Pelkona on että niiden hoito vaarantuu nyt kaavaillun verokaton vuoksi.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

vaöitusoikeus on tärkeä osa kansalaisten oikeusturvaa ja vaikuttamista vaikka se saattaa joskus hidastaakin tarpeettomasti tärkeitä hankkeita.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kehittämällä joukkoliikennettä ja kaavoittamalla lisää joukkoliikenteelle etuajokaistoja tehtäisiin joukkoliikenteellä liikkuminen nopeammaksi. Se olisi ekologisesti ja esim.kaupunkitilan käytön näkökulmasta perusteltua. Joukkoliikenne lisää tasa-arvoista liikkumista, esim.lapset, nuoret, vanhukset. Jos joukkoliikenne on sujuvaa ja mukavaa asennemuutoskin etenee.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritykset tuovat työpaikkoja ja Tampereella pitää tehdä kaikki voitava jotta tänne saadaan uusia yrityksiä ja työttömyys saadaa laskemaan. Myös vanhojen yritysten toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa mahdollisuuksien mukaan esim.kaavoitusta liikennejärjestelyjä, lentoliikennettä ym.kehittämällä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Luonto hävitetään vain kerran. Ei ympäristöä ja työpaikkoja pidä laittaa vastakkain, monet ympäristöä huomioivat innovaatiot ovat tuoneet ja tuovat lisää työpaikkoja. Esim.suodatinteknologia, paperiteollisuuden uudet prosessit..

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on vapaa liikkuvuus. Turvapaikan saaneet liikkuvat vapaasti Suomessa. Tietoisen päätöksen vastaanottamisesta tehdessään Tampere saa kotouttamiseen valtion tukea.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastolaitos on suomalaisen kansansivistyksen ydin ja sen pitää olla maksuttomasti sitä jatkossakin.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on tuotettava paljon nykyistä enemmän niin että vuokra-asumisesta tulee muiden euroopan maiden mukaan normaalia ja että vuokra-asuminen on aidosti valittavissa asumismuotona. Suomalainen asuntopolitiikka on vääristynyttä, yksittäiset ihmiset ajetaan kustantamaan maan asuntokanta koska vaihtoehtona on sosiaalinen asuntotuotanto tulorajoineen ja gryndereiden ylihinnoitellut sijoitusasunnot.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

kysyntää olisi paljon enemmällekin. Liikunta on ennataehkäisevää toimintaa parhaimmillaan.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenteen kattavuutta ja taksapolitiikkaa tulee kehittää edelleen.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

Ehdokkaan kommentti

Keskuspuhdistamohanke on jo hyvässä vauhdissa. Siitä on kaupunkiseudun kuntien valtuustojen päätös ja sitä ollaan rakentamassa kaupunkiseudun kuntien (Nokiaa lukuunottamatta) kanssa hyvässä yhteistyössä. Puhdistamo on tarpeen koko kaupunkiseudulle.

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

Ehdokkaan kommentti

Tampereella on rakennettu yksityisautoilulle kallis tunneli ja keskustassa mm. Hämpin parkki. Isoja investointeja autoilulle. Nyt kaupungin keskustaa pitää kehittää kävely- ja kevytliikenne painotteisesti niin kuin jo pitkään mutta hitaasti on tehtykin. Hämeenkadulle on kyllä vaihtoehtoisia reittejä joita autot voivat käyttää tullessaan asioimaan ydinkeskustaan, läpiajokaduksi Hämeenkatu on liian arvokas.

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

Vanhan puiston ja rannan osalta suunnitelmat on palautettava uudelleen valmisteluun.

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Isot hankkeet tuovat työtä tuhansille, työ tuo kaupungille tuloveroja ja vahvistaa taloutta niin että peruspalveluihin voidaan osoittaa paremmat resurssit. Kaupungin pitäisi olla käynnistämässä paremminkin lisää työllistäviä hankkeita. Viime vuoden vaihteessakin maksettiin Kelalle työttömyydestä kuntaosuutta 30 miljoonaa euroa. Silläkin olisi työllistänyt melkoisen määrän ihmisiä jos olisi ollut sopivia hankkeita.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

minkä takia ? Seutukunnalla on hyvä yhteistyö, jota on päätetty jatkaa vaikka maakuntauudistus ei seutukunnille oikein mitään roolia annakaan. Hyvä seutuyhteistyö tuo alueen kehittämiselle vahvuutta jatkossakin. Pakkoliitoksista ei seuraa kuin riitaa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Monissa asioissa ollaan menty eteenpäin; lasten varhaiskasvatusoikeus kaikilla, yhtäläinen perusopetus, terveydenhuollon laatu jne. Ongelmiakin edelleen on. Työttömyys, elintasosairaudet, lapsiperheiden köyhyys, nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu.ilmastokysymykset, homekoulut

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Asioita pitää tehdä yhdessä, asianosaisia ja asiantuntijoita kuunnellen. Harvassa asiassa on yksi totuus ja autoritaarisen johtajuuden aika on toivottavasti jo historiaa. Osallistavassa jotamisessa on paljon voimaa vaikka se vaatiikin enemmän aikaa ja energiaa.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Utelias löytää enemmän ja tarttuu aktiivisesti asioihin, itsenäisyys kasvattaa aloitteelllisuuteen ja vastuunottamiseen.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Toivottavasti elämässä kuitenkin on kysymys jostain muusta kuin vallasta ja resursseista taistelemisesta.
Vastuusta.Moraalista. Yhteisöllisyydestä. Humanismista. Välittämisestä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Eriarvoisuus kasvaa jopa terveyserojen ja elinikäodotteen osalta. Osattomuus syrjäyttää ja synnyttää anarkiaa. Eriarvoisuus ja osattomuus periytyy jo sukupolvelta toiselle. Nykyisen hallituksen politiikalla kuilu on vain syventynyt. Kuntien keinot tuntuvat heiveröisiltä kun lainsäädänttötasolla tilannetta pahennetaan koko ajan.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Tutkimustenkin mukaan syrjäytyminen ja eriarvoistuminen alkaa jo varhaislapsuudessa. Lapsiperheiden köyhyys on moninkertaistunut viime vuosina. Koululuokkien koot ovat kasvaneet, nuorisotyöttömyys on nousussa etc. lastensuojelun resurssit on riittämättömät, mielenterveysongelmat ovat lähes suurin työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syy

Vaalikoneen etusivulle