Kirsikka Siik

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Olen rehellinen.
  2. Priorisoin ympäristöarvot.
  3. Jatkan johdonmukaista toimintaa erityisesti kestävämpien kaupunkien ja ekologisemman liikenteen edistämisen parissa.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen asioihin paneutuvana ja asiantuntevana tunnettu kokenut kaupunginvaltuutettu ja kestävän kaupunkisuunittelun ammattilainen.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Ekologisia ratkaisuja, kestävää taloutta ja oikeudenmukaisuutta.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
joku muu

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Hallituksen varajäsenyys yrityksessä Sailor's Pro Shop Oy.
Peritty sijoitusasunto Tampereen keskustassa.
Vuositulot
70 000-100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
200 000-500 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Aviomies (44, insinööri, yrittäjä) ja poika (15, koululainen)
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Purjehdus, musiikki ja kirjallisuus. Pidän myös neulomisesta ja suklaakakuista.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

On sekä nuoren itsensä että yhteiskunnan etu, ettei kenenkään oppitaival jäisi pelkkään peruskouluun.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Laadukas varhaiskasvatus on tehokas keino edistää lasten
hyvinvointia, oppimista ja kouluvalmiuksia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Maksuttomuus mahdollistaa lapsen osallistumisen varhaiskasvatukseen perheen tilanteesta riippumatta.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Hyväähän se sekä meille itse kullekin että ympäristölle tekisi, jos söisimme enemmän kasviksia ja vähemmän lihaa. Kasvisruokien lisääminen kouluruokailussa on siten hyvin kannatettava asia. Mutta en toisaalta halua olla ketään ruokailun suhteen pakottamassa. Oleellista on, että kouluruoka on hyvää ja terveellistä, ja että koululaiset sitä saavat ja syövät.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

On oikein suotavaa, että kunta tukee kulttuuria ja että yleishyödylliset yhdistykset voivat käyttää kokoontumisiinsa tarvittaessa kunnankin tiloja, mutta mielestäni tilojen käytöstä voi kyllä periä (kohtuullisen) maksun. Maksun suuruus voidaan sovittaa tarvittaessa yhdistyksen varallisuuteen sekä toiminnan tarkoitukseen ja laajuuteen. Yhdistyksiä ja toimintaa on monenlaista, samoin tukimuotoja voi olla eri tilanteisiin ja eri toimijoille erilaisia.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

On erilaisia kouluja ja ryhmiä, erilaisia oppijoita myös. Itselläni on koululaisen vanhempana ainakin toistaiseksi säilynyt luottamus koululaitokseen ja opettajiin, ja opetusryhmien kootkin ovat vaikuttaneet toimivilta. En tietenkään väitä, etteikö muitakin kokemuksia voi kouluista olla. On hyvä jos koululla on joustavasti mahdollisuus tarjota jakotunteja tai jakaa opetusryhmiä vaikka pysyvämminkin pienemmiksi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksilla on oltava oikeus arvokkaaseen vanhenemiseen ja turvalliseen, laadukkaaseen hoivaan asuinpaikasta ja –muodosta riippumatta. Niin kauan, kun koti on vanhuksen tilanteeseen nähden paras asuinpaikka, tulee tarjota kotihoitoa ja tukea kotona asumiseen. Ei kotihoito saa kuitenkaan tarkoittaa vanhenevan henkilön legitimoitua heitteillejättöä – enemmän hoitoa, huolenpitoa ja palvelua tarvitseville on oltava tarjolla muita vaihtoehtoja.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Uudistuksen on tarkoitus muuttaa ja tehostaa toimintaa. Tehostamista ei tapahdu, jos kaiken halutaan jatkuvan kuten ennenkin.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Toimimaton julkinen palvelu on verovarojen hukkaan heittämistä, oli sen sijainti mikä tahansa. Jos toimivuuden ja sijainnin välillä siis on pakko valita, toimivuus toki on tärkeämpi. Mutta kyllä toimivien palveluiden käyttäjälle palvelun saavutettavuus on yksi tärkeimmistä toimivuuden kriteereistä! Sijainnin pitää siis olla sellainen, että palvelu on helposti käytettävissä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Omistusmuoto ei sellaisenaan tuo yhtään tehokkuutta tai säästöjä. Kyse on toimintatavoista ja johtamisesta. Paras tilanne lienee julkisen ja yksityisen tuotannon sopiva balanssi, joka pitää molemmat ketterinä ja laadukkaina.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

En oikein ymmärrä väitelauseen yleistystä; kun mielenterveystyön asiantuntija on arvioinut, tarvitseeko potilas laitoshoitoa vai onko tälle parempi olla avohoidon piirissä, ei avo- sen paremmin kuin laitoshoidostakaan pitäisi aiheutua turvattomuuden tunnetta. Se, jos hoitoa tarvitseva ei yrityksistä huolimatta pääse hoidon piiriin, luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, jos maakuntahallinto kantaa oman veronsa tai rahoitus siirretään valtiolle, jonka verotusta sitten vastaavasti korotetaan. Mitenkään automaattisesti tehtävien siirtäminen taholta toiselle ei vähennä kokonaiskustannusten määrää, joten jonkin tahon on edelleen rahoitus palveluiden tuottamiseen kerättävä. Niin kauan kun rahoitusmallista ei ole yhteisymmärrystä, ei kuntaveron alentaminen ole vielä ajankohtaista.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Se, että kuntalaisella on mahdollisuus valittaa virheelliseksi tai epäoikeudenmukaiseksi kokemastaan päätöksestä, on oikein ja tärkeää. Kuitenkin valitusten käsittelyprosessia tulisi (erityisesti hallinto-oikeudessa) nopeuttaa esim. lisäämällä resursseja valitusten esitutkintavaihteeseen. Kunnan (kaupungin) pitää panostaa tiedotukseen, vuorovaikutukseen ja vuorovaikutuskäytäntöjen edelleen kehittämiseen, jotta tarpeettomilta valituksilta vältytään.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaavoitus on kunnassa yhteisesti todetun tahtotilan osoittamista merkintöinä ja määräyksinä kartalla. Kaavoitus ei siis itsessään suosi yhtään mitään tai ketään, mutta jos kunnan tahtotilassa korostuu yksityisautoilijoiden suosiminen (kuten usein korostuu, pienemmillä paikkakunnilla näkyvämmin kuin suurilla), heijastuu se väistämättä kaavaratkaisuihin. On tärkeää, että kaavoituksesta ja sen ohjaamisesta vastaavaan lautakuntaan saataisiin tasapuolisesti kaikkien kulkumuotojen puolestapuhujia.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan pitää mahdollistaa yritystoiminta kaavoittamalla yrityksille tontteja. Pääosa yrityksistä tekee päätöksen investoinnista hankkeen kokonaistaloudellisuuden perusteella, jolloin sijainti, kulkuyhteydet ja potentiaalisesti saatavissa oleva työvoima todennäköisesti merkitsevät enemmän kuin tontin hinta. Siksi kunnan pitää tuntea markkina- ja kilpailutilanne ja hinnoitella tonttimaa sen mukaisesti.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö- ja luontoarvoja pitää vaalia, jotta meillä myös pidemmän päälle on työpaikkoja ja hyvää elinympäristöä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä. Apua tarvitsevia autetaan ja Tamperekin on siihen oikein hyvä paikka. Tampereella on tarjota turvapaikan saaneille myös monipuoliset opiskelumahdollisuudet ja muutoinkin hyvät edellytykset yhteiskuntaan integroitumiseen.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Maksullisuus muuttaisi perusteellisesti kirjastojen yleishyödyllisen toimintaperiaatteen ja rajoittaisi tarpeettomasti niiden käyttöä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Eipä tule mieleeni hyviä syitä, miksi näin pitäisi tehdä.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kuntani taiteilee koko ajan sen kanssa, miten melko vähälläkin rahalla saataisiin toteutettua ja ylläpidettyä mahdollisimman hyvin kuntalaisia palvelevia liikunta- ja urheilupaikkoja. Koulujen liikuntasaleja pystytään onneksi jonkin verran käyttämään esim. höntsyporukoiden ja urheiluseurojen junioritoiminnan treenipaikkoina, joista on koko ajan pulaa. Pidän erittäin todennäköisenä, että kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien edistämiseen laitettu raha tuo määräänsä enemmän säästöjä toisilla sektoreilla.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tampereella kyllä, tosin haja-asutusalueella (ja myös suurelle osalle toimintarajoitteisista henkilöistä) realistinen joukkoliikennemuoto on taksi.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

Ehdokkaan kommentti

Kun päätös keskuspuhdistamosta on tehty, suunnittelu pitkällä, eikä matkan varrella ole tullut ilmi mitään sellaista, mikä edellyttäisi asian avaamista uudelleen, ei hankkeesta luopumisessa olisi mitään järkeä. Muistelen, että tehtyjen selvitysten mukaan myös puhdistustuloksesta on saavutettavissa uudessa keskuspuhdistamossa parempi kuin nykyisissä puhdistamoissa uudistamisenkaan jälkeen.

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

Ehdokkaan kommentti

Hämeenkadun joukkoliikenne- ja elävöittämiskokeilut osoittivat, että katu on monessa suhteessa viihtyisämpi, elävämpi ja toimivampi ilman henkilöautoilua. Kun liikenteessä opittiin uudet reitit ja löydettiin hiljalleen uudet paikat pysäköintiin, ei autoilijoillekaan koitunut haitta ja vaivakaan lopulta ollut kohtuuton. Kaikenkaikkiaan keskustaa tulee mielestäni kehittää kävelypainotteiseen suuntaan.

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

Eteläpuiston rannassa (kuten myös muilla rannoilla) tulee olla leveä puustoinen vyöhyke sekä maiseman, viihtyisyyden että virkistyskäytön vuoksi. Eteläpuistossa tulee siis olla jatkossakin puistoa. Mutta kyllä alueelle mahtuu hyvin myös rakentamista. Puiston muotopuutarhaosuus ei ole nykyisellään liikennemelun vuoksi oleskeluun houkutteleva, käyttäjiä on vähän. Myös toiminnallisesti Hämeenpuiston eteläpääte kaipaa kehittämistä. Rakentamisella on mahdollista parantaa aluetta nykyisestä. Se tulee kuitenkin tehdä alueen vanhoja rakennuksia (Klingendahl, De Gamlas Hem) kunnioittaen.

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Raitiotie ja muut isot hankkeet kehittävät osaltaan kaupunkia ja sen elinvoimaisuutta. Ne ovat siis osaltaan myös tuomassa kaupungille tuloja, joilla peruspalveluita tuotetaan. Peruspalveluiden rahoituksessa on ymmärrettävä kustannusten pysyvyys - niitä on niin kauan kuin ko. palvelutkin ovat olemassa. Investoinnit sen sijaan ovat kertaluonteisia. Investointirahan käyttäminen peruspalveluihin tarkoittaisi, että samankokoinen investointi olisi samalla tavalla jätettävä tekemättä myös jokaisena tulevana kautena. Se ei ole pidemmän päälle kestävää.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Valtavasta pakotetusta kuntaliitoksesta ei olisi aiheutuvaa mielipahaa vastaavaa hyötyä. Kuntarajoilla ajoittain ilmenevät toteutuvan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön suunnitelmien yhteen sovittamisen ongelmat poistuisivat ja Pirkkalan suunnallekin saatettaisiin saada toteutettua kauan toivottu uimahalli, kun päätöksenteko ja rahat olisivat yhdellä yhteisellä isolla kunnalla… Mutta (ainakin periaatteessa) kaikki hyödyt pitäisi kyllä pystyä saamaan ja halutut toimenpiteet toteuttamaan myös nykyisten kuntien yhteistyöllä.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi tupakointi vähenee jatkuvasti, nuorista harva polttaa. Kuluttamisessa kulttuuri on kuitenkin pinnallistunut, tuotteiden kestävyydellä ja korjattavuudella ei ole paljon painoarvoa, tavaraa on liikaa. Parempaa kohti siis on menty, mutta myös vielä paljon parannettavaa.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme esimerkillistä, loogista johtajuutta. Aktiivisesti tietoa hakien, vaihtoehtoja tutkien ja toistenkin näkökulmia arvostaen päädytään parhaaseen mahdolliseen valittavissa olevaan ratkaisuun.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Jotenkin kovasti tykkään uteliaista ja itsenäisistä... Mutta kokemukseni mukaan nämä ominaisuudet voivat olla myös samassa paketissa.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Teoriassa on juuri näin (populaation kilpailu elintilasta...), mutta kyllä ihmisen elämä sittenkin on sitä, millaisena sen itse näkee. Jokainen valitsee areenansa ja sen, mitä ”pärjäämisellä” käsittää.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Kukapa voisi kannattaa eriarvoisuutta?

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnan puolesta kaikille tarjotaan samat mahdollisuudet. Käytännössä monet ei-perinnölliset asiatkin kuitenkin "periytyvät".

Vaalikoneen etusivulle