Kaisa Penny

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Puolustan lasten oikeuksia ja lapsiperheiden palveluita, kuten jokaisen lapsen oikeutta päivähoitoon ja neuvoloiden riittävää resurssointia.
  2. Teen töitä avoimen, kansainvälisen ja solidaarisen Tampereen puolesta, jotta se olisi yhä vetovoimaisempi sekä osaajille että yrityksille.
  3. Toimin omien arvojeni ja periaatteideni mukaisesti, lukien, kuunnellen ja kysellen laajasti muiden näkemyksiä päätöksenteon tueksi.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kokenut toimija, omaan kokemusta politiikasta niin kotimaasta, kuin kansainväliseltä tasolta. Olen ahkera, päättäväinen ja ennen kaikkea innostunut antamaan oman panokseni Tampereen kehittämiseen
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tampere on vetovoimainen kaupunki ja sellaisena sitä tulee yhä kehittää. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden puolustaminen, harrastustakuu ja satsaukset perusopetukseen ovat korkealla omalla listallani. Työllisyyden edistäminen, esimerkiksi infra-investoinnein ja palveluja kehittämällä ovat myös tulevan vaalikauden tärkeitä asioita. Haluaisin myös kehittää kulttuurin toimintaedellytyksiä, sekä kulttuurin saavutettavuuden laajentamiseksi, että kulttuurityöntekijöiden aseman ja työllisyyden vuoksi.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti
ruotsi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
51-80 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso ja kolme lasta.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Sirkustaide, lukeminen, käsityöt ja ulkoilu.
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Oppivelvollisuutta tulisi jatkaa 18 vuotiaaksi asti, koska jokaiselle nuorelle tulisi taata tarvittava koulutus jatkokoulutusta tai työelämää varten. Tämä vaatii myös riittävät panostukset toisen asteen koulutukseen, jotta jokaiselle nuorelle löytyy sopiva opiskelupaikka.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen on SDP:n tavoite ja sen puolesta teen myös itse töitä. Päivähoito on lapsen oikeus ja etu. Samalla se toki myös tukee lapsiperheitä, mikä on arvokasta sekin.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuurin ja taiteen ja niiden harrastamisen tukeminen on tärkeää. Erityisesti lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta taidetoimijoiden tulisi olla tukien osalta samalla viivalla liikunta- ja urheilutoimijoiden kanssa.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Luotan opettajien ammattitaitoon luokissa, mutta ryhmäkokojen pienentäminen on silti tavoite, johon on pyrittävä suunnitelmallisesti. Koulunkäynnin tukeminen esimerkiksi pienempien opetusryhmien kautta on investointi koko yhteiskunnan tulevaisuuteen.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotona asumisen mahdollistaminen on arvokasta, mutta nopeakin pääsy palvelukotiin sitä tarvittaessa on oltava mahdollista.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Peruspalvelut on turvattava riittävän lähellä kaikille, mutta varsinkin erikoistumista vaativien palveluiden osalta keskittäminen suurempiin yksiköihin on myös järkevää.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistämisen seurauksena on terveyspalveluiden kustannukset nousseet useassa kunnassa. On varsin ideologista olettaa, että julkinen toimija ei voisi olla tehokasta. Johtamista ja osaamista voidaan kehittää

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Turvattomuutta luo lähinnä mielenterveyspalveluiden aliresurssointi, joka johtaa siihen etteivät kaikki apua ja hoitoa tarvitsevat sitä saa ajoissa. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin tulisikin satsata nykyistä enemmän.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Verothan eivät yksilön näkökulmasta laske, ne vain ohjataan eri tavoin kunnilta maakunnalle. Jos maakuntahallinto saa oman veronsa tulevaisuudessa, silloin kuntavero laskenee uuden veron korjatessa osan siitä.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeutta ei tule mielestäni rajata, mutta käsittelyaikojen pitäminen ripeänä on tavoiteltavaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Tampereella on tehty hyviä päätöksiä kaupunkikehityksen osalta, jossa julkinen liikenne ja jalankulkijat, sekä viihtyvyys on ollut keskiössä. Kaavoituspolitiikassa voitaisiin kuitenkin liikkua yhä autottomamman kehityksen suuntaan. Esimerkiksi uusien asuintalojen parkkipaikkamääriä voisi väljentää.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on korkean teknologian ja osaamisen maa, jossa työpaikkoja voidaan luoda erityisesti kestävää kehitystä tukeville ja ilmastonmuutosta hillitseville vihreän kasvun aloille. Työllisyyden ja ympäristökysymysten ei siis todellakaan tarvitse olla vastakkaisia.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastojen palveluista maksetaan jo verojen muodossa ja muunlaiset maksut ovat vähän hullunkurinen ajatus. Kirjastot tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden oppia, viihtyä ja kehittää itseään, ne ovat osa hyvinvointivaltion tärkeimpiä palveluita. Kirjastojen toiminta on jo laajentunut yhteiskunnan tarpeiden muuttuessa ja mielestäni Tampereellakin voisi ottaa mallia esimerkiksi Helsingin ja Espoon kirjastoista, joissa 3D-tulostus on otettu kirjaston palveluvalikoimaan.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajoista on hyvä pitää kiinni jotta edullinen asuminen mahdollistetaan vastaisuudessakin sitä enemmän tarvitseville, mutta niissä on oltava riittävästi joustoa muuttuvissa tai väliaikaisissa elämäntilanteissa, jotta kenenkään ei tarvitse muuttaa kotoaan hetkellisten parempien tulojen vuoksi.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikunnan ja urheilun tukeminen on tärkeää, mutta julkisen tuen painopisteen tulisi olla vahvasti voittoa tavoittelevan ammattiurheilun sijaan harrastustoiminnan ja kuntoilun tukemisessa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni Hämeenkadun itäpään avaaminen autoille oli virhe ja Hämeenkadun muuttaminen takaisin jalankulkijoiden ja joukkoliikenteen väyläksi on tapahduttava nopealla aikataululla pysyvästi.

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

Eteläpuistossa tulee säilyttää puistoalueita ja yleisiä, julkisia tiloja. Nykyinen suunnitelma on juuri sellainen. Nykyisellään valtaosa Eteläpuistosta on parkkipaikkana tai muutoin hukkatilana, joiden muuttaminen asunnoiksi ja hoidetuksi puistoalueeksi on hyvä asia.

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Tampere kärsii korkeasta työttömyydestä ja vastauksena siihen on nimenomaan kaupungin jatkuva kehittäminen investoiden infrastruktuuriin, asumiseen ja palveluihin kunnianhimoisesti ja suunnitelmallisesti.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Tampere ja ympäristökunnat muodostavat työssäkäynti- ja palvelualueen, jonka politiikan ja kehityksen on hyvä toimia yhteisten tavoitteiden ja suunnitelmien pohjalta. Kuntaliitokset eivät kuitenkaan ole välttämättömiä tämän saavuttamiseksi.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Demokratia on kompromisseja, yhteisten ratkaisujen etsimistä ja kestävien kehityspolkujen valitsemista. Johtajuutta toki tarvitaan, mutta ei sellaista, joka ei kuule muita tai kunnioita demokraattisia prosesseja.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni nämä asiat eivät ole vastakkaisia tai edes ristiriitaisia ja toivoisin voivani kasvattaa omista lapsistani sekä hyvin käyttäytyviä, että uteliaita ja itsenäisiä. Lapsille tulee asettaa rajoja ja opettaa sekä muiden kunnioitusta, että käytöstapoja, mutta luovuus, rohkeus kokeilla ja myös epäonnistua on elämän tärkeimpiä taitoja, jota tulisi tukea myös koulussa.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys esittelee kylmän ja kovan maailmankuvan, jota en jaa. Solidaarisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusarvoja, joiden noudattaminen takaa, että kaikki pidetään yhteiskunnassa mukana.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa olemme melko pitkällä tasa-arvossa, mutta yhä esimerkiksi koulutus on vahvasti periytyvää, kuten myös syrjäytyminen. Kaikilla ei siis suinkaan ole yhtäläiset mahdollisuudet menestyä ja meidän onkin edelleen tehtävä lujasti töitä epätasa-arvoa luovien rakenteiden purkamiseksi.

Vaalikoneen etusivulle