Antti Ivanoff Valitaan

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

 1. Yritystoiminnan menestyksen tukeminen
  - innovatiivisten teknologiayritysten kasvun tukeminen
  - työpaikkojen synnyttäminen ykköstavoite
 2. Kaupungin toiminnan tehostaminen
  - verovarojen tehokkaan käytön edistäminen
  - aloitteeni kaupungin työpäivien pidentämiseksi tuotti tulosta
 3. Vastuullista politiikkaa yhteisten etujen ajamiseksi
  - harrastemahdollisuudet, liikenne, asemakaavoitus, sähköiset palvelut
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Tampereen voimakasta kehittämistä Suomen kakkoskeskuksena tulee jatkaa! Laaja kokemukseni yksityiseltä sektorilta ja kunnallispolitiikasta auttavat asioiden tehokkaassa ajamisessa. Muista äänestää!
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tampereen täytyy omalla toiminnallaan edistää yritystoiminnan kehittymistä ja turvata asukkaiden hyvinvointi. Suuret investointihankkeet täytyy saada menestyksellisesti maaliin (Areena, Ratikka, Tunneli / Tampellan alue ...). Samalla tarvitaan kulukuria juoksevien menojen hillitsemiseksi sosiaali- ja koulutuspuolella.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
toimihenkilö
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa
ranska

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
5 000 - 8 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Töissä yksityisellä sektorilla IT-alalla. Kunnallisia luottamustehtäviä Tampereella. Tekniikan Akateemisten (TEK) valtuuston jäsen.
Asuntojen vuokraustoimintaa Tampereella (Keskusta, Pispala, Härmälä, Lamminpää). Pienimuotoisia kiinteistö-omistuksia Tampereella, Pirkkalassa, Ylöjärvellä ja Nokialla.
Sidonnaisuudet käyvät ilmi www-sivuiltani:
http://www.anttiivanoff.com/ansioluettelo.htm

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseeni kuuluu vaimo Ilona ja kaksi lasta (7v ja 5v). Päiväkoti-, koulutus-, lääkäri-, neuvola- ja lasten harrastemahdollisuuksien nykytaso Tampereella on yllättänyt myönteisesti!
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Poliittiisen harrastuksen ohella olen järjestänyt salibandyhöntsyjä kavereilleni vuosien ajan. Talvella laskettelua. Vientiteollisuudessa toimineena ulkomaanmatkat ja mm. Saksa ovat tulleet tutuksi.
Uskonnollinen yhteisö
ortodoksinen kirkko
 • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Koulutuksen ja osaamisen merkitys on nykytyöelämässä suuri. Töitä, joihin peruskoulupohja riittää on enää hyvin vähän. Lähtökohtaisesti jo opintojen ohjaus tulee olla sen tasoista kouluissa, että kaikki nuoret haluavat jatkaa vähintään ylioppilas- tai ammattitutkintoihin.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatuksesta on hyöytä lapsille, joten on hyvä että suuri osa on sen piirissä. Palvelun tuottaminen maksaa kuitenkin nykyiselläänkin jo tuplasti enemmän kuin korkeimmat perittävät maksut. Omavastuu on hyvä asia, silloin rajalliset resurssit saadaan paremmin kohdennettua niille jotka niitä eniten tarvitsevat.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeää on terveellinen, monipuolinen ja ravitseva kouluruoka. Rajallisia resursseja ei tule käyttää muiden (poliittis-eettisten) tavoitteiden edistämiseen. Kasviksia tulee olla tarjolla mieluusti joka päivä, osana monipuolista ruokavaliota.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Tampere sponsoroi nykyisin useiden yhdistysten ja kulttuuripuolen toimijoiden (teatterit, filharmonia, museot jne) toimintaa avustuksin. Jotkut yhdistykset saavat rakennemuutostiloja myös nimellishintaan käyttöönsä. Tärkeää olisi että tuki on läpinäkyvää, jolloin paras on että peritään käyvä vuokra kaupungin tiloista ja vastuualueen lautakunnat myöntävät tuet julkisuuden kestävillä perusteilla.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulujen opetusryhmät ovat Tampereella keskimäärin alle 20 henkeä, joka on toimiva taso. Pelkän ryhmäkoon osaoptimointi ei tuota haluttuja tuloksia. Opetuksen laatu ja oppimistulokset ovat tärkeitä ja uusien opetusmenetelmien käyttöönotto olisi tärkeää. Olen ollut tekemässä vihreiden Vesa Eskolan kanssa valtuustoaloitteen sähköisten opetusvälineiden lisäämiseksi Tampereella.

 • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Valtaosa ikäihmisistä haluaa jatkaa kotona asumista. Tampereella kotihoito on valtaosalle sen piirissä oleville hyvin toimiva ratkaisu. On hyvä että vanhushoidon palvelupiste on Tampereela saatu siirrettyä laitosmaisesta vanhustenhoidosta kotona asumiseen ja palvelukotiasumiseen.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Uudistuksen tavoitteena on tasavertaisten palveluiden turvaaminen. Tehtävänkuvia täytyy tarkastella uusiksi monilta osin. Yhteistyötä henkilökunnan kanssa tarvitaan ja hyvää henkilöstöjohtamista. Hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden turvaamiseksi myös kuntapuolella täytyy hakea säästöjä. Olen myös tehnyt aloitteen siirtymisestä normaalipituiseen toimistotyöaikaan Tampereen kaupungilla - saavutettuja etuja on voitava tarkastella uudelleen nykytilanteessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Rajallisia resursseja ei tule käyttää erillisten toimipisteiden ja seinien ylläpitoon, vaan itse toimintaan. Tampereella on saatu hyviä tuloksia palveluiden keskittämisestä. Syrjäseuduilla asuvat voivat tulla keskuskuntiin erikoispalveluihin.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Tampereen tulee järjestää palvelut, mutta niiden tuottaminen ei ole itseisarvo. Kilpailuttamalla palvelutuotantoa on saatu paljon tehokkuushyötyjä. Parhaita käytäntöjä tulee myös benchmarkata ja soveltaa omam tuotannon kehittämiseen. Palvelusetelit, joilla kuntalainen saa oikea-aikaisen palvelun yksityiseltä ovat osoittautuneet hyviksi.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Koettu turvallisuus ja tosiasialliset riskit ovat eri asia. On tärkeää että kaikki saavat tarvitsemansa mielenterveyspalvelut. Koska mielenterveyskuntoutujat lopulta halutaan takaisin tuottavaksi osaksi yhteiskuntaa voidaan avohoidolla saada suljettua laitoshoitoa parempia tuloksia.

 • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Täytyy pitää huolta siitä että julkispuolen kulupottia saadaan uudistuksen myötä pienennettyä, jolloin myös kerättävää veropottia ei tarvitse kasvattaa. Tampereen kaupungilta siirtyvät pois sotealueen tehtävät sekä myös nihin käytetyt verotulot. Vuonna 2018 lienee käytössä sama kunnallisveroprosentti kuin nyt ja verot kerätään maksajan näkökulmasta kuten aiemminkin. Maakuntahallinnolle ei siirry verotusoikeutta.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Rakentamista Tampereella pitää jatkossa sujuvoittaa. Rakennuslupakäsittelyn pitää sujua parissa kuukaudessa. Tampereella käsittelyaika on ollut jopa puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Tampereella asemakaavoituksen toimintaa täytyy uudistaa voimakkaasti. Resurssit on kohdennettu väärin - tuottaviin kaavoihin ei ole suunnittelijoita, kun resurssit ovat kiinni suojeluasemakaavoisssa. Oikeuslaitoksen täytyy pystyä käsittelemään päivänselvät valitukset ripeästi. Valitusoikeus on osa demokratista järjestelmää.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Itse olen pyrkinyt edistämään keskustan palveluiden saavutettavuutta kaikilla kulkuvälineillä, myös yksityisautoilla. Tampereella raitiotien rakentaminenon jo aikaansaanut kompromissitarvetta yksityisautoilun kanssa. Toivottavasti rantaväylän tunnelin päätyjen liikenneratkaisut saadaan valmiiksi aikataulussa ja tunnelin keskustaliittymästä päätös tulevalla valtuustokaudella.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeää on turvata Tamperelaisten työpaikat ja synnyttää uusia! Nykyinen 18% ennätystyöttöyys vaatii vahvoja toimenpitä. Yritystoiminnan tarvitsemien tonttien saatavuus on osa elinkeinopolitiikan peruskiveä! Tein viime valtiustokaudella aloitteen siitä että tarvitaan toimenpideohjelma kasvun saamiseksi sekä hakeutumisesta äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristöstä on syytä pitää huolta, mutta tosiasia on että Tampere on kasvav kaupunki ja lisää rakentamista tarvitaan. Kaupungin keskustan tiivistäminen ja korkea rakentaminen on mielestäni ekoteko, vaikka jonkun mielestä ympäristö siinä muuttuukin.

 • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikan saaneet tulisi sijoittaa tasaisesti Suomeen, jolloin osa tulee myös Tampereelle.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastojen toimintaa on syytä uudistaa, jotta panoksesta saadaan täysi hyöty kuntalaisille. Focus e-palveluihin tuottaa ennemmän kuin pölyttyvät seinät ja kirjahyllyt. Satunnaiskäyttäjän kynnystä palvelujen käytölle ei ole syytä korottaa vuosimaksulla - nykyiselläänkin jako suurkuluttajiin ja niihin jotka eivät käytä lainkaan kirjastoja on jo selkeä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Työn perässä muuttamista ei tule haitata keinotekoisilla tulorajoilla - asuntojen saatavuus tasa-arvoisesti on tärkeää. Tampereella toimii useiita säätiömuotoisia kunnan vaikutyspiiriin kuuluvaa vuokrayhtiötä. Vuokrataso on markkinatasolla. Kaupungin sosiaalipolitiikan myötä vuokra-asunnoista suuri osa on näillä yhtiöillä.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilu- ja liikuntapaikkoja tulee olla kaikille Tamperelaisille tarjolla. Liikunta edistää terveyttä ja jaksamista, joten panos maksaa itsensä takaisin. Viime valtuustokaudella tein aloitteen lasten harrstusmahdollosuuksien turvaamiseksi yhdessä kansanedustaja Sofia Vikmanin kanssa. Itse harrastan mm. salbandyä ja lasten kautta myös jalkapallo- ja luisteluharrastuspaikat ovat tulleet tutuiksi.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tampereella kantakaupungin alueella kaikki ovat joukkoliikenteen palveluiden piirissä jo nykyisin. Lisäliikennettä tarjotaan kysynnän mukaan. olen toiminut Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa varapuheenjohtajana ja aiemmin myös TKL:n johtokunnassa. Kaikille naapurikuntien syrjäseuduille ei kuitenkaan voida kustantaa joukkoliilennettä.

 • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

Ehdokkaan kommentti

Keskuspuhdistamohanke on jo päätetty rakentaa, joten hankkeen peruminen nyt ei ole mielekästä. Hankkeen 350M€ kustannustaso on huima, mutta kiristyvien ympäristönormien myötä vanhat puhdistamot olisi pitänyt rakentaa lähes uusiksi. Keskuspuhdistamon avulla saadaan hyvä ratkaisu pitkälle tulevaisuuteen ja aiemmat puhdistamoalueet hyötykäyttöön esim. Viinikanlahdesta.

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

Ehdokkaan kommentti

Sekä henkilöautot että Raitiotie olisi mahdollista sovittaa Hämeenkadulle. Valitettavasti laadittu katusuunnitelma lähtee siitä että Hämeenkatu kavennetaan monin osin nykyisestä kaksikaistaisesta väylästä yksikaistaiseksi - tällöin tilaa ei ole Raitiotien ohella edes kaikille linja-autoille. Positiivista on, että molemmille puolille saadaan pyörätiet. Jätin katusuunnitelman kuulemisaikana mielipiteeni valmisteluun, että myös autoille tulisi varata tilaa. Enemmistön tahtotilaksi jäi kuitenkin yksityisautoilun kieltäminen Hämeenkadulla, joten sen mukaan täytyy mennä. Autoilu Hämeenkadulla loppunee kesällä 2017, kun Raitiotien rakentaminen alkaa Hämeenpuiston päässä.

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

Kannatan keskustan tiivistämistä ja asuinalue Ratinan sillan tason eteläpuolelle on enemmän kuin tervetullut. Itse olen valtuustoryhmässämme kannattanut hanketta sen alusta alkaen. Uuden asuinalueen rantamille on suunniteltu puisto-alue, joten Eteläpuiston puistoalue käytännössä hieman siirtyy, mutta muuttuu virkistyskäyttöön paremmin sopivaksi pois liikennemelualueelta. On hienoa että saadaan asuntoja parille tuhannelle uudelle asukkaalle hyvään paikkaan nykyisten palveluiden piiriin! Itse olen kylläkin pettynyt siihen että Laivapuiston leikkipaikan päälle tulee rakennuksia. Myös autopaikoitustilanne koko keskusta-alueella heikkenee, muodostaen haasteen keskustan nykyisille asukkaille.

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Tampereen kehittämiseksi on meneillään useita hienoja hankkeita. Vastakkainasettelu peruspalveluiden ja tulevaisuuden investointien välillä on tarpeetonta. Pidemmällä aikajänteellä investoinnit maksavat itsensä takaisin, joten niiden rahoittamiseksi myös velanotto on mahdollista - peruspalveluiden rahoittaminen velaksi ei ole kestävää.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Kuntaliitos Pirkkalan kanssa olisi mielestäni mahdollinen. Pirkkala on pieni ja kaupunkimaiseksi Tampereen kylkeen tiivistynyt kunta. Toisaalta taas esim. Kangasala ja Ylöjärvi taas ovat tehneet kuntaliitoksia maaseutumaisempien naapurikuntiensa kanssa, joten niiden liittämisestä Tampereeseen tuskin olisi hyötyjä saatavissa.

 • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Elintaso on nykyisin Suomessa korkeampi kuin koskaan ja voimme olla ylpeitä siitä. Vientiteollisuuden kilpailukykyä täytyy kuitenkin parantaa, jotta työllisyysastetta saadaan nostettua ja hyvinvointivaltiota voidaan jatkossakin ylläpitää. Verojen korotusten aika on ohitse - kuntien ja valtion täytyy tehostaa toimintaansa.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Parhaat tulokset saadaan yhteistyöllä. Myös kompromissit ovat osa demokratiaa.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus ja itsenäisyys tarjoavat hyvän alustan oppimiselle ja elämässä menestymiselle.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinvointiyhteiskunta saadaan ylläpidettyä vain työtä tekemällä. Myös kotimaisten yritysten menestys kansainvälisessä kilpailussa on tarpeen. Parhaiten voimme pärjätä panostamalla osaamiseen ja kehittämällä uusia innovatiivisia tuotteita ja toimintamalleja.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on jo nyt hyvä ja tasa-arvoinen yhteiskunta. Kaikkien voimavarojen ja osaaminen vielä nykyistäkin parempi hyötykäyttö mahdollisuuksien tasa-arvon avulla on silti tavoiteltavaa. Jokaisella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan elintasoonsa ahkeruudella ja työnteolla.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle