Maija Mattila

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan puolustaa loppuun saakka subjektiivista päivähoito-oikeutta täysimääräisenä.
  2. Lupaan vastustaa pienipalkkaisten kunta-alan työpaikkojen työehtojen heikennyksiä.
  3. Lupaan perehtyä kaikkiin päätettävinä oleviin asioihin perusteellisesti ja aina toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen sinnikäs oikeudenmukaisuuden puolustaja. Puolustan aina tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ja ihmisten arvokkuutta tulotasoon ja elämäntilanteeseen katsomatta.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Aion ehkäistä syrjintää, joka perustuu esimerkiksi ihmisen ikään, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, vammaisuuteen tai alkuperään. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on ehdottomasti säilytettävä täysimääräisenä. Tampereella pitää jatkossakin olla kaikille avoimia viihtyisiä puistoja ja kirjastoja. Sote-uudistukseen Pirkanmaalla vaikutan niin, että terveydenhoitomme hyvät puolet, kuten neuvolajärjestelmä, säilyvät nykyisenkaltaisina.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
ei
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Omistusosuus kerrostalo-osakkeesta Kalevassa, omistusosuus kesämökistä Hämeenlinnassa
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso ja noin yksivuotias lapsi
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Perheen kanssa ajanvietto ja harrastukseni klassinen laulu
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisin työn saaminen pelkällä peruskoulutuksella on hyvin vaikeaa. Koulutus myös kehittää ihmistä, eikä sillä ole vain välineellistä arvoa. Kuitenkin velvoittaminen kuulostaa liian ehdottomalta. Oppivelvollisuusikää kylläkin voitaisiin nostaa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatuksen/päivähoidon maksuttomuutta perustellaan tasa-arvolla. Toisaalta maksujen progressiivisuus lisää tasa-arvoa. Pitkällä aikavälillä tavoitteena tulee olla maksuton varhaiskasvatus, mutta sen vaikutukset päivähoidon laatuun pitää tutkia perusteellisesti.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on oikein tehtynä sekä ravitsevaa että ekologista - miksi emme sen syömistä siis lisäisi?

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Monet yhdistykset tekevät tärkeää työtä, joka ei maksa kunnille mitään. Ei kuitenkaan ole tarpeen avata kuntien tiloja kaikille mahdollisille yhdistyksille. Kunnalla pitäisi siis olla kriteerit sille, minkälaisten yhdistysten toiminta on kuntalaisille hyödyksi ja virkistykseksi.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli kotihoito ei ole riittävää ja/tai vanhus ei enää pärjää kotona, hänen on saatava palvelukotipaikka.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Kuntatyöntekijät on siirrettävä sote-piirien työntekijöiksi ilman, että heidän työehtonsa heikkenevät ja ilman, että he joutuvat hakemaan omia työpaikkojaan.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Välttämättä ei ole tarpeen laittaa vastakkain toimivuutta ja sijaintia. Joidenkin palveluiden toimivuus voi olla parempi, kun ne sijaitsevat hajautetusti eri kaupunginosissa. Tällaisia ovat esimerkiksi neuvolat ja perusterveydenhoidon lääkäreiden vastaanotot. Mitä erikoistuneempaa palvelu on, sitä keskitetympää sen on oltava.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Miksi ihmeessä yksityinen firma tekisi halvemmalla kuin julkinen? Yksityisen ja julkisen logiikka on erilainen, koska julkisen tehtävä ei ole tuottaa voittoa vaan hyvinvointia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Eri mielenterveysongelmat ja ihmiset vaativat erilaisia ratkaisuja. Jollekin avohoito voi olla parempi kuin toiselle, ja hoidon tarve ja muoto on arvioitava yksilöllisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaveroa voidaan laskea varmasti jonkin verran, mutta ei välttämättä roimasti.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Tampereen kokoisessa kaupungissa on järkevää panostaa julkiseen liikenteeseen, koska se lisää viihtyisyyttä. Liikenneratkaisuissa en halua asettaa vastakkain yksityisautoilijoita, joukkoliikenteen käyttäjiä, pyöräilijöitä ja jalankulkijoita; liikenneratkaisujen on oltava kokonaisuutena järkeviä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan pitää hinnoitella tontit markkinaperustaisesti.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikkojen lisääminen ei edellytä ympäristö- ja luontoarvoista joustamista. Vain ympäristö- ja luontoarvoista huolehtimalla syntyy kestäviä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisiä ei kuulu pompotella ympäri Suomea. Tampereelle kaikki mahtuvat.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on upea keksintö ja mahdollistaa sen, että sivistys on kaikkien saatavilla.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilupaikat lisäävät Tampereen viihtyvyyttä ja pitävät tamperelaisten terveydestä huolta.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tampereen liikennettä pitää kehittää joukkoliikennevetoisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

Ehdokkaan kommentti

Hämeenkadun itäpään avaaminen henkilöautoille väliaikaisesti ei ollut järkevää. Liikennevirrat olivat jo löytämässä muille väylille rantatunnelin valmistuttua. Henkilöautoilun salliminen Hämeenkadun itäpäässä hankaloittaa erityisesti jalankulkijoita, kun lastausautot parkkeeraavat jalkakäytävällä. Jalankulkijoitahan autoilijatkin keskustassa asioidessaan ovat, autolla kun ei voi ajaa liikkeen sisään.

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

Eteläpuistoon ei sovi korkeat asuinrakennukset, eikä kaupunkia tule tiivistää puistojen kustannuksella. Eteläpuiston asunnot olisivat vain harvojen, erittäin hyvätuloisten, saatavilla. Sen sijaan puisto pitäisi kunnostaa. Sinne voisi rakentaa joitakin matalia rakennuksia puiston ehdoilla, mutta en tiedä onko se tarpeen, jos alueelle ei rakenneta asuinrakennuksia.

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Kaupunki on kokonaisuus, jossa ei voi lakata kehittämästä jotakin osa-aluetta. Keskeisintä on arvioida, mikä iso hanke on edistämisen arvoinen ja mikä ei.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Jokin asia saattoi ennen olla paremmin, mutta yleisenä hokemana se ei tarkoita oikeastaan mitään.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kunta ei ole firma, jota olisi tarve johtaa virtaviivaisesti. Politiikkaan kuuluu, että on erimielisyyttä siitä, mitkä asiat ylipäätään ovat ongelmia. Ihmisillä on erilaisia arvoja ja etuja, ja niiden yhteensovittaminen kuuluu demokratiaan. Pyrkimys vahvaan johtajuuteen on demokratialle, ja siten tavalliselle ihmisille, erittäin vaarallista.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus ja itsenäisyys eivät taida olla ristiriidassa hyvin käyttäytymisen ja tottelevaisuuden kanssa. Hyvin käyttäytymisellä ja tottelevaisuudella on kuitenkin hiukan ikävä kaiku. Tärkeintä on oppia ajattelemaan kriittisesti ja olemaan rehellinen itselleen ja muille.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Mitä tasa-arvoisempi valtio, sitä vakaampi. Kun valtio on vakaa, ongelmia on vähemmän kuin epävakaassa valtiossa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Onnen ja rikkauden saavuttamiseen vaikuttaa muun muassa perhetausta. Se ei ole ihmisen itsensä vallassa oleva asia. Suomessa on kuitenkin monia hyviä mekanismeja lähtökohtien tasaamiseen, muun muassa upea neuvolajärjestelmä, tasa-arvoinen ja maksuton koulutus sekä progressiivinen verotus.

Vaalikoneen etusivulle