Seppo Silvennoinen

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Panostan päätöksenteossa nuorten koulutus- harrastus-, ja vapaa-ajanvietto mahdollisuuksien turvaamiseksi ja kehittämiseksi.
  2. Tuen ja olen aloitteellinen päätöksenteossa, jotta kaupunki mahdollistaa tai rakentaa itse lisää liikunta- ja harrastuspaikkoja.
  3. Tuen ja olen aloitteellinen päätöksenteossa, jotta kaupunki mahdollistaa kaiken kokoisten yritysten toimintaedellytyksiä Tampereella.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Kauan työelämässä olleena haluan antaa oman panokseni kaupungille ja sen asukkaille. Lukuisat luottamustehtävät kaupunginvaltuutettuna kaudella 1/2013 - 5/2017 antavat siihen osaamisen.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
1. Nuoret työllistettävä
◾Yrittäjyys, tilat, oppisopimukset, perustetaan nuorille kansainvälinen koulutus-, innovaatio ja yrityskeskus
2. Urheilu, liikunta, kulttuuri
◾Harrastuspaikkoja lisää, tehdään Tampereesta liikunnan ja urheilun keskus
3. Talous tasapainoon
◾Hankintoihin kustannustehokkuutta ja paikallisuutta, mahdollistetaan yrityksille hyvät toimintaympäristöt
4. Palvelut paikallisesti
◾Saatavuus ja taso taattava,
5. Lähialueelle yhteistyö
◾Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
joku muu
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
venäjä

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Taloudelliset sidonnaisuudet
ei sidonnaisuuksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Aktiviteetit: toiminta urheiluseuroissa, laskettelu, kävely, matkustelu, penkkiurheilu, kulttuuritapahtumat, musiikkitapahtumat, raviurheilu, pyöräily, teatterissa käynti, taidenäyttelyt.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Pyytäisin keskittymään opetuspedakogiikkaan, opetusympäristöihin ja opetusvälineisiin. Ei ryhmäkoko ole minun tietääkseni minkään tutkimuksen mukaankaan määräävä tekijä oppimisen onnistumisessa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen kuntien työntekijämäärät ovat kestämättömällä tasolla. Kuntalaisille tuotettavien palveluiden tuottamista tulee tehostaa, modernisoida ja laajentaa yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

kaikki liikkumismuodot on otettava huomioon kaavoituksessa

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan pitää mahdollistaa toimivaltansa puitteissa yrityksille toimivia ympäristöjä

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Palvelut kuuluvat sivistysvaltiossa ilmaispalveluihin

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

aivan liian vähän. Näihin panostaminen vähentää tulevaisuuden terveyden ja sosiaalipalveluiden tarvetta

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle