Johanna Roihuvuo

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Teen punnittuja päätöksiä. Perehdyn tutkimustietoon ja taustoihin. Kyselen kokemuksia ja näkemyksiä ihmisiltä, joita asia koskee.
  2. Rakennan rauhaa. Kuuntelen ja huomioin kaikkien osapuolten näkemykset, sovittelen konflikteja ja neuvottelen ratkaisuista.
  3. Teen raikkaita uusia avauksia. Seuraan aktiivisesti tieteen kehitystä ja erilaisia ajatusfoorumeita ja poimin niistä käyttöön parhaat ideat.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Pystyn tuomaan päätöksentekoon tietoon pohjautuvaa asiantuntemusta, humaaneita arvoja ja olennaisia uusia näkökulmia. Osaan ideoida rakentavia ratkaisuita hankaliinkin ongelmiin.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Palveluiden helppokäyttöisyys. Ihmisoikeudet. Ennaltaehkäisevät ja kestävät tavat toimia. Tietoyhteiskunta. Eriarvoisuuden vähentäminen. Haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten hyvinvointi. Jakamistalous. Päätösten vaikutusten arvioiminen myös pidemmälle tulevaisuuteen. Sosiaalinen vastuu. Aktiivinen ja osallistuva kansalaisuus.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei merkittäviä taloudellisia sidonnaisuuksia.
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Aviomieheni Mikko: ohjelmistoalalla työskentelevä DI, monista vaikeuksista selviytynyt upea kumppani ja isä. Kaksi lasta (8v ja 5v), joiden mielestä äidillekin pitäisi määrätä ruutuaika.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Järjestötoiminta ja vapaaehtoistyö, erityisesti kulttuurin ja ihmisoikeuksien parissa. Koneella nörääminen. Yhdessäolo perheen, ystävien ja naapureiden kanssa. Tee-se-itse-remontointi.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Pelkän peruskoulun varassa ei enää pärjää. On vastuutonta katkaista vastuu nuorten koulutuksesta ennen kun heille on tarjottu riittävät eväät tulevaisuuden rakentamiseen. Yleensä kannatan mieluummin pehmeitä keinoja kuin pakkoja, mutta nuoret itse ovat kannattaneet tätä oppivelvollisuuden pidennystä. Toteutus vaatii lakimuutoksen ja tarkistuksia tukiin, eikä sikäli ole valtuuston tehtävä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Pidemmällä aikavälillä tämä on oikea suunta, mutta en tiedä, onko sen toteuttaminen heti mahdollista. Maksuton koulutusjärjestelmä on yksi keskeisistä valteistamme, ja myös varhaiskasvatukseen osallistuminen tutkitusti hyödyllistä. Tiukassa tilanteessa kohdentaisin resurssit ensisijaisesti vähävaraisimpien perheiden eduksi, nythän päivähoito on jo maksutonta alimmissa tuloluokissa.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Tausta-ajatus on hyvä, mutta "kasvisruokapäivä" on kehno konsepti, joka antaa ymmärtää, että kasvisruoka ei ole tavallista ruokaa, vaan jokin erityistapaus. Olen sitä mieltä, että kouluaterioita tulee enenevässä määrin valmistaa kasvisraaka-aineista tekemättä asiasta sen kummempaa numeroa. Liha on kallista ja sen liikakulutus on sekä epäterveellistä, epäekologista että epäeettistä. Lisäksi kasvisruoka on nyt nouseva trendi, jota varsinkin nuoret suosivat, joten kouluruuan on ajan hengessä hyvä vastata kysyntään.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Järjestöt kaipaavat kokoontumis- ja illanviettotiloja. Julkisia tiloja on paljon tyhjillään iltaisin ja viikonloppuisin, mutta niitä on hankala tarjota maksutta käyttöön, koska käyttö vaatii kuitenkin järjestelyitä ovien availun, vastuukysymysten ja siivouksen verran. Parhaiten tähän tarkoitukseen toimisivat kansalais- tai monitoimitalon tyyppiset paikat.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka ryhmät ovat isoja, niin oppimistulokset ovat edelleen hyviä. Ansio tästä kuuluu uskomattoman ammattitaitoisille ja joustaville opettajille ja fiksuille lapsille ja nuorille. Haluan pienentää ryhmäkokoja, etteivät opettajat pala loppuun, ja että oppilaiden tarpeet pystytään huomioimaan vielä nykyistä yksilöllisemmin.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on mielestäni huonosti muotoiltu. Olen samaa mieltä siitä, että vanhuksilla on tarvittaessa oltava oikeus palvelukotipaikkaan. Oikeuden ei kuitenkaan pidä perustua siihen, että kotihoito ei toimi. Kotihoidon puutteet pitää korjata niin, että valinta hoitomuodon suhteen on aito eikä pakon sanelema. Moni haluaisi asua kotona, jos pystyisi.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Suurten organisaatiouudistusten läpivieminen vaatii sitoutunutta henkilökuntaa ja tiedonsiirtoa, muuten riskinä on kaaos. Pidän perusteltuna säilyttää sote-puolen työpaikkoja julkisella sektorilla niiden yksityistämisen sijaan. Siirtyvien työntekijöiden muutosturva ei kuitenkaan saa olla niin jäykkä, että se betonoi vuosikausiksi sellaisia rakenteita ja tehtävänkuvia, jotka kaipaisivat uudistamista.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Mieluummin toimiva palvelu kauempana kuin toimimaton palvelu lähellä. Sijainnin suhteen pätee se nyrkkisääntö, että mitä useammin palvelua käytetään arjessa, sitä lähempänä sen on oltava. Harvakseltaan käytettäviin palveluihin voi matkustaa pidemmällekin. Toimiva esimerkki on se, että hammaslääkäriin saa akuuttiaikoja muualtakin kuin omasta toimipisteestä, jolloin jonotusaika ei ole pitkä, mutta matka voi olla.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Asiasta löytyy tutkimusnäyttöä molempiin suuntiin. Monet asiat, jotka yksityisellä sektorilla hoidetaan nyt tehokkaammin, voidaan hyvällä johtamisella saada tehokkaiksi myös julkisella sektorilla. Tehokkuuden ja välittömän halpuuden lisäksi on arvioitava myös palvelun laatua ja vaikuttavuutta, pitkän aikavälin kustannuksia sekä sitä, onko tehokkuus ja halpa hinta saavutettu epäeettisillä keinoilla.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Turvattomuuden tunnetta tuo ajatus yhteiskunnasta, jossa normista poikkeavia ihmisiä voidaan sulkea laitokseen ilman välttämätöntä syytä. Mielenterveyspotilaiden on hyvä saada elää mahdollisimman normaalia elämää. Mielenterveysongelmat eivät ole enää mikään stigma eivätkä pelon tai häpeän aihe.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Uudistukset ovat vielä niin auki, etten pysty ottamaan kantaa niiden verovaikutuksiin. Kokonaisuudessa on arvioitava myös mm. kuntien valtionavustukset ja niissä mahdollisesti tapahtuvat muutokset.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus päätöksistä perustuu hyvään hallintotapaan ja takaa kansalaisen oikeusturvan. En pidä hyvänä sen rajoittamista. Parempi tapa ratkaista ongelma olisi käsitellä valitukset (erityisesti selkeästi perusteettomat) mahdollisimman nopeasti.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Autoliikenne mielletään edelleen liian usein ensisijaiseksi liikennemuodoksi, jonka ympärille sovitetaan sitten toissijaisesti ja hahmottomasti "muu liikenne". Erityisesti pyöräilyä pitää tarkastella omana liikennemuotonaan, joka tarvitsee sujuvasti toimivat väylät ilman kiertoteiden mutkittelua, jalankulkijoiden seassa pujottelua ja rotvallin reunoja.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tarkoitus on hyvä, mutta keino vanhanaikainen. Käyttäisin yritystoiminnan tukemiseen tarkoitetut rahat tehokkaammin ja monipuolisemmin. Uudet yritykset syntyvät enenevässä määrin palvelu- ja informaatioalalle, ja niille tonttia tärkeämpiä asioita voivat olla esim. sopivien toimistotilojen saatavuus, startup-kiihdyttämöt, yhteistyöhankkeet sekä markkinointi- ja vientiapu.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka olen yleisesti varsin joustava tekemään kompromisseja, niin joku raja silläkin on. Esim. turkistarhausta ja Talvivaaraa en hyväksy niiden luomista työpaikoista huolimatta.
(Vastaukseni on sikäli hurskastelua, että todellisuudessa me kaikki länsimaisen kulutusyhteiskunnan vaikuttajat joustamme ympäristöarvoista koko ajan antaessamme tämän ylikulutuksen jatkua, mutta se on jo niin normalisoitunutta, ettei sitä enää edes huomaa.)

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Oleskeluluvan saaneet ihmiset voivat vapaasti hakeutua asumaan minne he haluavat, emmekä voi kieltäytyä ottamasta heitä vastaan. Valtion tukemia kuntapaikkoja, joissa pakolaiselle osoitetaan asunto ja huolehditaan kokoutumispalveluista erikseen sovitun mallin mukaan, on Tampereella 100. Tämä on liian pieni määrä suhteessa tarvitsijoiden määrään ja kaupungin kokoon. Kuntapaikkojen määrää pitäisi nostaa, jotta oleskeluluvan saaneet eivät joudu odottelemaan paikkaa vastaanottokeskuksissa, vaan pääsevät aloittamaan normaalin elämän ja kotoutumisen.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on menestyvä hyvinvointivaltio mm. siksi, että täällä on taattu kaikille maksuton mahdollisuus tietoon, oppimiseen ja sivistykseen.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tampereen kaupungilla ei ole suoraan omistuksessaan vuokra-asuntoja, vaan toiminta on yhtiöitetty (esim. TVA, VTS). Valtion tukemien ARA-asuntojen tulorajoja ei voi kunta itse päättää, vaan ne säädetään asetuksilla. Tulorajallisilla kohteilla varmistetaan, että edulliset asunnot eivät valu varakkaampien käyttöön, joten siksi en kannata niiden poistamista kokonaan. Rajoja on kuitenkin käytettävä harkiten, etteivät vuokrakohteet saa "köyhäintalon" leimaa ja aiheuta asuinalueiden eriytymistä. Siksi nykymalli, jossa vuokrayhtiöillä on sekä markkinaehtoista että hakijan tulot huomioivaa sosiaalista asuntotuotantoa, on mielestäni hyvä.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

En ole perehtynyt asiaan riittävän hyvin, en lähde ottamaan siihen kantaa vaillinaisilla tiedoilla.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden tulee sijaita joukkoliikenteen reittien varrella, jotta ne ovat mahdollisimman hyvin kaikkien saavutettavissa. Harvaan asutuilla alueilla joukkoliikenteen verkostoa ei kuitenkaan saada sellaiseksi, että kaikki voisivat siihen turvautua. Joukkoliikenne (ratikka, bussi, juna) on tarkoituksenmukainen kulkumuoto siinä tilanteessa, kun moni ihminen kulkee samoja reittejä. Kauempana asuvien asiointia voidaan tarvittaessa hoitaa esim. palvelutakseilla, jos muu ei onnistu. Terveiden ihmisten voidaan edellyttää myös kävelevän tai pyöräilevän kohtuullisia matkoja (esim. lasten kouluun tai palveluiden käyttäjien pysäkille joilta pääsee bussilla keskustaan asioimaan).

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

Ehdokkaan kommentti

Olen ollut mukana tässä uudistuksessa Tampereen veden johtokunnan puheenjohtajana. Nykyiset puhdistamot ovat huonossa paikassa ja alkavat olla tekniikaltaan vanhentuneita, erityisesti Raholan puhdistamo on käyttöikänsä päässä. Kalliopuhdistamo mahdollistaa paremmat puhdistustulokset ja varautumisen tulevaisuuden tiukentuviin ympäristömääräyksiin, vastaavia on jo rakennettu muihin suuriin kaupunkeihin. Lisäetuna Viinikan puhdistamolta vapautuu tonttimaata muuhun käyttöön.

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

Ehdokkaan kommentti

Hämeenkatu on joukkoliikenteen keskeinen pääväylä. Ei ole järkevää päästää autoja tungeksimaan bussien ja ratikoiden väliin ja sotkemaan joukkoliikenteen sujuvuutta, kun autoilua varten on omat pääväylänsä muualla, ja keskustaankin pääsee henkilöautolla sujuvasti Hämpin parkista käsin.

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

Epäselvä kysymys. Eteläpuiston olennaiset viherpuistoalueet ja historialliset rakennukset tulee tietenkin säilyttää. Joutomaan, hiekkakenttien ja parkkipaikkojen tilalle sen sijaan on järkevää rakentaa asuntoja. Tampereen väkimäärä kasvaa koko ajan, ja haluan mieluummin lisärakentaa keskustaa kuin perustaa uusia kalliita ja epäekologisia kaupunginosia kauas kaupungin laitamille.

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Nämä eivät ole toisilleen vastakkaisia asioita. Käytännössä isoilla hankkeilla tarkoitetaan investointeja, joita rahoitetaan yleensä lainalla. Jos investointi on tuottava, siihen käytetty raha (esim. ratikan rakennuskustannus) palaa takaisin kaupungille (esim. radan varrella olevien tonttien myyminen hyvään hintaan). Palvelut taas tuotetaan ja laitetaan kuntoon lähtökohtaisesti verovaroilla eikä velkarahalla. Eli vaikka Tampere jäädyttäisi isot hankkeet ja jättäisi nostamatta lainaa niihin, se ei vielä toisi palveluihin lisää rahaa. Jos palveluita halutaan laittaa kuntoon, parempi ratkaisu ovat uudistukset tai veroprosentin nostaminen.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Suhtaudun kuntalitoksiin ihan avoimin mielin, mutta en näe niille tarvetta tällä hetkellä. Tampereen ympäryskunnat menestyvät hyvin omillaan, mikään niistä ei ole kriisikunta. Monia asioita on hoidettu onnistuneesti seudullisena yhteistyönä (esim. keskuspuhdistamo ja joukkoliikenteen lippujärjestelmä).

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Hyviä muutoksia: koulutus, terveys, savuttomuus, turvallisuus, tasa-arvo, rauha, kansainvälisyys, tietoyhteiskunta, köyhyyden vähentyminen. Huonoja muutoksia: liikakulutus, epäterveellinen ravinto, saastuttaminen, liikkumattomuus, natsien paluu.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme hyvää johtamista ja ongelmanratkaisua, mutta emme autoritäärisiä diktaattoreita ja mielivaltaisia päätöksiä. Hyvä johtaja on vahva diplomaatti, joka osaa korjata ongelmat ottaen huomioon eri näkökulmat.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkia näistä ominaisuuksista tarvitaan elämässä erilaisissa tilanteissa.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Toki ihmiset kilpailevat resursseista ja vallasta, sitä ei voi kiistää. Useimmissa olosuhteissa yhteistyö on kuitenkin parempi strategia niiden saavuttamiseen kuin taistelu. Taisteluita aiheuttavat kaoottiset selviytymistilanteet, joissa on resursseja liian niukasti. Politiikan tehtävä on estää yhteiskuntia ja ihmisiä päätymästä tällaiseen tilanteeseen.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Monet yhteiskunnan ongelmat kytkeytyvät tutkitusti epätasa-arvoon. Myös konfliktit juontavat usein juurensa juuri epäoikeudenmukaisuuden kokemukseen.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Kansainvälisesti vertailtuna Suomessa on harvinaisen tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautumiseen ja menestymiseen, mutta olemme vielä kaukana ideaalitilanteesta. Esimerkiksi tutkimukset koulutuksen ja köyhyyden periytymisestä ovat aika karua luettavaa.

Vaalikoneen etusivulle