Kalle Hyötynen Valitaan

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Kaupunkirakennetta tiivistetään niin, että ihmisten viihtyvyys huomioidaan paremmin.
  2. Sote siirtymäaikana julkisten palveluiden asema ensisijaisena palveluntuottajana turvataan. Asiat viedään eteenpäin vähitellen, harkitusti.
  3. Eteläpuiston kaavaa viedään eteenpäin puistovaihtoehdon, ei massiivisen rantarakentamisen ehdoilla.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen ollut mukana Tampereen päätöksenteossa jo kaksi edellistä valtuustokautta, ja tunnen mekanismit joilla asioita voidaan viedä eteenpäin yhdessä muiden valtuutettujen ja virkamiesten kanssa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tampereen väkiluku kasvaa n. 2500 henkilöä/vuosi. Tämä tarkoittaa haasteita kaavoitukselle, maankäytölle ja liikenteen suunnittelulle. Kaupunkia tiivistettäessä ja täydennettäessä tulee huolehtia siitä, että avointa kaupunkitilaa, toreja, puistoja ja viheralueita säilytetään täydennysrakentamiselta. Liikennettä tulee suunnitella kevyttä- ja julkista liikennettä painottaen niin, että myös muiden liikennemuotojen sujuvuus huomioidaan mahdollisimman hyvin.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei taloudellisia sidonnaisuuksia
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseeni kuuluu vaimo Tuula ja kolme lasta, joista nuorin asuu edellen kotona. Perheeseen kuuluu myös Kosti koira.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Musiikki, järjestötoiminta ja lukeminen.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Ei velvoitettava, vaan luotava mahdollisuudet.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristön ja terveyden kannalta meidän kaikkien olisi hyvä oppia lisäämään kasvisten käyttöä ruokailutottumuksissamme.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Julkiset tilat on hyvä saada mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Tällöin täytyy kuitenkin olla pelisäännöt tilojen hallinnoijan ja käyttäjän valillä selvät. Kuka vastuussa, kuka hoitaa siivouksen, jne...

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä, että vanhusten kotona oloa tuetaan aina kun ihmisen oma tahto ja kunto näin mahdollistaa.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on erittäin oleellinen ja tärkeä kysymys sote-uudistuksessa, josta kuitenkin puhutaan varsin vähän. Uudistus vaikuttaa maanlaajuisesti noin 200 000 työntekijään.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuus on erittäin tärkeä seikka, niiden toimivuuden ja laadukkuuden lisäksi.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Vuorovaikutuksen parantaminen kuntalaisten kanssa on parempi ja tehokkaampi tapa hoitaa kaavahankkeiden läpivientiä, kuin se, ettei ihmiset voisi tulla kuulluksi ympäristössään tapahtuvista muutoksista.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaavoituksessa Tampereella ollaan kuitenkin tässä asiassa liikuttu oikeaan ja ainoaan mahdolliseen suuntaan. Joukko -ja kevyttäliikennettä painotetaan entistä enemmän. Hyvä näin.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Markkinat määrittelevät kunkin alueen tonttihinnat. Hintaa tärkeämpää on, että yritystontteja ylipäänsä on tarjolla. Erikokoisia ja erilaisen yritystoiminnan tarpeet huomioiden.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristöasioita ei yksinkertaisesti ole varaa jättää huomioitta missään päätöksenteossa. Asioita tulee kuitenkin aina punnita monelta eri kantilta, ei pelkästään yhden asian näkökulmasta.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelut ovat suomalaisen sivistyksen tukipilari ja perusta, joka tulee olla jatkossakin julkisesti rahoitettu niin, että se on kaikkien kansalaisten hyödynnettävissä ilman asiakasmaksuja.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilun ja liikkumisen tukeminen on erittäin järkevää ellaltaehkäisevää toimintaa kansanterveyden näkökulmasta.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

Ehdokkaan kommentti

Tampereen tulee ehdottomasti jatkaa keskuspuhdistamohanketta yhdessä muiden mukana olevien kuntien kanssa.

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

Etelä puiston kaavassa voidaan turvata noin 100 000 km2 uudisrakentaminen, vaikka ranta-alueen ja Hämeenpuiston välinen alue rauhotettaisiin asuntorakentamiselta ja kehitettäisiin aluetta puisto ja virkistysalueena.

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Peruspalveluja ei saada kuntoon niin, että lakkautetaan työllisyyttä ja toiminnallisuutta tukevat investointihankkeet. Pikemminkin käy päinvastoin.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Pitkällä aikavälillä Tampere kehyskuntineen tulee jokatapauksessa kasvamaan entistä enemmän yhteen.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Elämä ja elämäntavat ovat jatkuvassa muutoksessa, haluttiin tai ei. Asian kanssa on siis vain elettävä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Ongelmia ei ratkota pakottamalla, vaan yhdessä sopimalla.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Tässä ollaan valitettavasti menossa pahempaan suuntaan. Tuloerot ja eriarvoisuus kasvaa jatkuvasti.

Vaalikoneen etusivulle