Matti Aho

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Perutaan koulutusleikkaukset kunnissa ja tehdään kouluista maailman parhaita.
  2. Tehdään liikkumisesta sujuvaa ja elinympäristöstä viihtyisä.
  3. Luodaan työpaikkoja ja elinvoimaa kuntiin koko maassa.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Kunnanvaltuuston keski-ikä on yhä korkealla, ja Tampereen tulee brändäytyä muutoksessa mukana eläväksi kaupungiksi.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Koulutus elää muutoksen rajapinnassa, ja tulevien valtakunnallisten muutosten myötä Tampereen tulee huomioida nämä muutokset. Sen lisäksi kaupunkiympäristö kehittyy, ja haluan olla mukana varmistamassa, että se palvelee väestöämme sen tarpeiden mukaisesti. Tahdon myös, että Tampere tulee tunnetuksi uusien asioiden kokeilijana ja kaupunkikehityksen pioneerina.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
opiskelija
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
englanti
ruotsi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
joku muu
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Isä, äiti, kaksi siskoa ja yksi veli.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Grafiikan tekeminen, pelailu, liikunta ja joskus ihan vaan perus Netflix & Chill
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnasta syrjäytymisen riski kasvaa merkittävästi, jos peruskoulun suorittanut jää lepäämään laakereilleen. Nuorelle olisi kuitenkin tärkeää tarjota myös mahdollisuus miettiä hetken verran, ennenkuin hänet pakotetaan valitsemaan mitään.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatukseen on ehdottomasti panostettava, ja siitä on varmistuttava, että lapsi saa tarpeellisen päivähoidon. Ilmainen päivähoidon maksullisuus tulee säilyttää verrannollisena vanhempien tuloihin, ja tarvittaessa tarjota se veloituksetta.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kerran viikossa olisi sopiva päivämäärä opettaa lapsia ja nuoria vaihtoehtoisiin ruokavalioihin. On huomioitava, että lapsia ja nuoria pahimmillaan vieroitetaan kasvisruoasta tarjoamalla sitä huonolaatuisena ja pahanmakuisena. Siksi esimerkiksi tässä tulisi ehdottomasti kuulla myös aina kyseisen koulun oppilaita ja opiskelijoita, ja selvittää, mistä kasvisruoista he ovat pitäneet ja mitkä vaativat panostusta.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Eri yhdistysten ansiosta meiltä löytyy paljon niin paikallista, kuin valtakunnallista toimintaa. Yhdistysten toiminta ryhmäyttää ihmisiä, ja ehkäisee syrjäytymistä. Yhdistyksen yksi tärkeimpiä toiminnan perusedellytyksiä on saada edes jonkinlaiset tilat, josta toimia. Jossei tilojen tarjoaminen kaikille ole taloudellisesti mahdollista, pitäisi tällä pyrkiä tukemaan edes aloittavia ja pienempiä yhdistyksiä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Muuttovoittoinen kaupunki kasvattaa ryhmäkokojen nostamisen painetta. Ryhmäkokojen kasvattamisen sijaan kuitenkin pitäisi löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Tämä vain niissä tilanteissa, että kotihoito ei selkeästi ole enää riittävää, ja vanhus itse saa vaikuttaa asiaan. Palvelukotipaikoista tulee vastaavasti myös harkinnanvaraisesti siirtää vanhuksia kotihoitoon, mikäli kotihoito katsotaan riittäväksi ja vanhus ei jää yksin.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikkojen takaaminen on tärkeää isoissa muutoksissa, emmekä me kaipaa ison mullistuksen myötä piikkiä työttömyystilastoissa. Mikäli jostain syystä sote-uudistuksen myötä joudutaan irtisanomaan työntekijöitä, tulee kunnan ja valtion olla ensiisjainen avunlähde uuden työpaikan löytämisessä.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus takaa saadun hoidon laadun. Palveluja keskittämällä ei saa kuitenkaan tavoitella hyötyjä, jotka kuitenkin jäävät saavuttamatta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollista, mutta näin ei saisi tehdä. Yksityistämällä palveluja voidaan saavuttaa tehokkaampia tuloksia ja mahdollisesti säästää kustannuksia, mutta se saattaa pahimmillaan tapahtua myös laadusta leikkaamalla ja sitä ei missään nimessä saisi tapahtua.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveydellisiä sairauksia on todella mittava kirjo, ja jokainen vaatii omanlaistaan hoitoa. Sairaalahoidon pakottaminen voi kuitenkin olla se, joka tuo yhteiskunnasta, ystävistä, tutuista ja perheestä erotetun olon, ja joka näin luo turvattomuuden tunnetta. Mielenterveyden sairaudet ovat sairauksia siinä missä muutkin ja vaativat jokainen spesifistä hoitoa.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu toki roimuuden määritelmästä. Kunnallisveroa voidaan kuitenkin laskea, mikäli kulurakenteita tutkimalla voidaan todeta sen olevan kaupungille taloudellisesti mahdollista.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Rakentaminen ei Suomesta lopu. Valitusoikeuden uudelleenrajaaminen on haasteellista, ja sillä ei välttämättä nopeuteta rakennusurakoiden aikataulua mitenkään merkittävästi. Valitusten käsittelyaikaa tulisi kuitenkin nopeuttaa, ja niistä tulisi saada lyhyiden prosessien jälkeen jo selviä päätöksiä.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan joukkoliikenneratkaisujen hyödyntämistä. Tampereella kuitenkin kaavoituksessa vähennetään jatkuvasti autopaikkoja, sekä suositaan kävelykaturatkaisuja. Toisaalta tilavien parkkipaikkojen luominen kaupungin alle on kaikkia hyödyttävä ratkaisu.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kasvavia yrityksiä saadaan Tampereelle enemmän tarjoamalla heille edullisia tontteja. Tämän myötä kaupunki saa enemmän verotuloja niin yritykseltä, kuin sen työllistämältä kaupunkilaisilta.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö- ja luontoarvoista ei tulisi niinkään joustaa, vaan mieluummin niiden noudattamiseen ja toteuttamiseen tulisi hankalan paikan vastaantullessa löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla vastata niiden asettamiin vaateisiin ja oikeuksiin.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Tampere on jo kansainvälinen kaupunki, ja siitä syystä turvapaikanhakijan voi olla helpompaa asettautua Tampereelle.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Vuosimaksu karkottaisi useita kirjastopalvelujen käyttäjiä palveluiden äärestä, jolloin myös palveluiden kehittäminen käyttäjänäkökulmasta on hankalaa.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajat vastaavat hyvin vähätuloisempien asunnon tarpeeseen. Tulorajat poistamalla kasvatetaan tuloeroihin perustuvaa alueellistumista.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Tampereella on useita kunnan ylläpitämiä urheilupaikkoja, ja keskuksia, joiden yllä- ja kunnossapito on keskinkertaisella asteella.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

Ehdokkaan kommentti

Investointi on iso, mutta tuo mukanaan työpaikkoja, sekä vapauttaa arvokasta tonttitilaa muuhun käyttöön. Samalla päästään eroon puhdistamoiden tuomista esteettisistä haitoista.

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti ratikan jälkeen henkilöautoille ei juuri jää tilaa Hämeenkadulla liikkumiseen. Sen sijaan ratikkahankkeen jälkeen pitäisi jonkin verran panostaa siihen, että Hämeenkadun palvelut ovat muilla tavoin järkevästi saavutettavia myös henkilöautoilla.

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

Nykyiset kaavailut eteläpuiston alueen hyödyntämiselle ovat melko järkeenkäypiä, ja niihin on on sisällytetty puistoaluetta hyvin. Kaavailua jatkettaessa on siksi tärkeää pitää eteläpuiston kulttuurillinen arvo korkealla.

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Olemme alottamaisillamme monia suuria hankkeita juuri tällä hetkellä, ja olisi hankkeiden elinkaaren, sekä niitä varten tehtyjen pohjatöiden kannalta huono asia jäädyttää hankkeet.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Suurista kuntaliitoksista on harvemmin näkynyt ulospäin mitään hyvää. Liitoksilla haetaan yhteistä hyvää päällekkäisyyksiä poistamalla, mutta tavoitellut hyödyt tuppaavat jäämään saavuttamatta ja muiden palveluiden laadusta kantautuu paljon valituksia.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Aika kultaa muistot on tässä asiassa oiva sanaparsi. Olemme päässeet elämäntavan muutoksilla eroon monista eri ongelmista, mutta olemme onnistuneet myös korvaamaan niitä uusilla ongelmilla, kuten vaikka teknologian myötä tulleella ryhdin huonontumisella ja sosiaalisuuden siirtämisellä mediaan.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Demokraattisen päätöksenteon järjestelmämme on osoittautunut varsin toimivaksi. Johtoasemissa olevien ihmisten on osoitettava oma mielipiteensä selkeästi, jotta varsinainen päätös saadaan tehtyä, mutta tärkeiden päätöksien sysääminen yksittäisille henkilöille on riskialtista.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Käyttäytyminen ja tottelevaisuus kasvattaa kohteliaisuuteen ja rehellisyyteen. Lapsen mielikuvitusta ei tule kuitenkaan tukahduttaa liiallisella säännöstelyllä. Itsenäisyys ja uteliaisuus johtaa luovuuteen, sosiaalisuuteen ja luonteenvahvuuteen.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Palvelun, etujen tai avun saaminen tulisi olla jokaiselle tasa-arvoista. Valitettavasti näin ei aina ole, mutta kyse ei ole pelkästään siitä, että ihmisiä kohdellaan epätasa-arvoisesti, sillä on hankalaa määrittää, keitä he sitten ovat, jotka näin ihmisiä kohtelevat. Suurempi ongelma lienee siinä, että meidän tulisi kohdella toisiamme tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisuudet ovat melkolailla yhtäläiset, mutta sekin riippuu siitä, miten määritellään rikkaus, ja mikä kenenkin tekee onnelliseksi. Tärkeää on kuitenkin, että jokaisella on mahdollisuus vakaaseen talouteen, itsensä elättämiseen, harrastamiseen ja halutessaan perheen perustamiseen.

Vaalikoneen etusivulle