Olga Haapa-aho Valitaan

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Pidän aina heikoimpien puolta. Varmistan sosiaalipalvelujen riittävyyden vaikeassa asemassa oleville, myös sote-uudistuksen keskellä.
  2. Edistän yhdenvertaisuutta kaikille taustasta, sukupuolesta ja varallisuudesta riippumatta.
  3. Edistän kasvissyöntiä ja tehokasta eläinsuojelua Tampereella.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kokenut ja yhteistyökykyinen, mutta myös periaatteistani kiinni pitävä poliitikko. Haluan antaa jatkossakin kaikkeni toimimalla Tampereen eriarvoisuutta vastaan.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan edistää yhdenvertaista Tamperetta vähentämällä köyhyyttä, rakentamalla riittävästi asuntoja, varmistamalla kunnolliset peruspalvelut myös sote-uudistuksen keskellä ja säilyttämällä päivähoito-oikeuden kaikille lapsille. Elävä Tampere tukee omaehtoista kulttuuria ja ottaa maahanmuuttajat osaksi kaupunkiyhteisöä. Haluan edistää myös eläinystävällistä kaupunkia kasvisruoan ja tehokkaan eläinsuojelun keinoin.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa
espanja

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
3 000 - 5 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei taloudellisia sidonnaisuuksia.
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Asun yksin. Jyväskylässä ovat vanhempani sekä perheemme koira. Arjessani rakkaat ystäväni muodostavat tärkeimmän tukiverkkoni.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Poliittisen toiminnan lisäksi harrastan ryhmäliikuntaa ja koiran kanssa ulkoilua. Lisäksi nautin erityisesti tietovisailusta ystävieni kanssa, konserteista ja elokuvissa käymisestä.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisuuksia tulee tarjota jokaiselle nuorelle, mutta pakottaminen ei ole hyvä keino. Jos nuori ei löydä itselleen sopivia opintoja tai työharjoittelua välittömästi, hänelle tulee varmistaa riittävät tukipalvelut oman tien löytämiseksi.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus vanhempien työmarkkina-asemasta riippumatta.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluissa ja muissa julkisissa ruokaloissa tulee tarjota nykyistä enemmän ja monipuolisemmin kasvisruokaa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Monipuolisen kulttuuritoiminnan tukeminen kuuluu kaupungin perustehtäviin.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmäkoolla on suuri merkitys. Lisäksi täytyy varmistaa, että ryhmässä on opettajan lisäksi tarjolla tuki- ja apuopetusta.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoidon ja mahdollisimman kodinomaisten hoitoratkaisujen kehittäminen on ensisijaista ja laitoshoidon määrää tulee edelleen vähentää. Jokaiselle tulle kuitenkin varmistaa paikka tuetussa asumisratkaisussa tai palvelukodissa silloin, kun kotona ei enää pärjää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Merkittävät uudistukset aiheuttavat muutoksia työpaikoissa, mutta on tärkeää, ettei sote-uudistus johda irtisanomisiin, vaan rakenteellisia uudistuksia tehdään rauhassa eikä nykyisten työntekijöiden kustannuksella.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palvelujen kehittämisessä tulee pohtia nopeaa hoitoon pääsyä, joustavia yhteydenottokanavia ja sijaintia hyvien yhteyksien varrella. On tärkeää, että samasta paikasta saa laajasti tarvitsemiaan palveluita.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Ulkoistaminen vaarantaa kansalaisten yhdenvertaisuuden ja vaikeuttaa laadun valvontaa ja kokonaisuuden tehokasta järjestämistä. Hyvinvointipalvelut tulee järjestää ensisijaisesti julkisesti.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Hoitomuoto on aina suunniteltava yksilön tilanteen mukaan, mutta toimiva avohoito on useimmissa tapauksissa tehokkaampi hoitotapa ja edistää paremmin kuntoutumista.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kunnallisveroa tulee tarkastella suhteessa uuteen tehtäväkenttään, mutta veroprosentin laskemista tärkeämpää on varmistaa toimiva koulutus, varhaiskasvatus ja joukkoliikenne kaupungissa.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Tampereelle tarvitaan lisää monenlaista rakentamista ja erityisesti asuntoja. Kuntalaisilla tulee säilyä oikeus vaikuttaa päätöksiin, mutta prosesseja tulee nopeuttaa niin, ettei yksittäinen valitus voi viivästyttää tärkeitä hankkeita kohtuuttomasti.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kasvava kaupunki tarvitsee tiivistä suunnittelua ja joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn panostamista.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritystoimintaa ja uusien työpaikkojen syntymistä tulee tukea. Tonttien tarjoaminen on vain yksi monista keinoista.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristön kantokyky asettaa rajat kaikelle muulle toiminnalle. Työpaikkoja täytyy luoda erityisesti uusiutuvaan energiaan, moderniin vähäpäästöiseen tuotantoon sekä palveluihin ja osaamiseen perustuvilla aloilla.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Tampereen tulee edistää sotaa ja ihmisoikeusrikkomuksia pakenevien ihmisten kotoutumista ja toivottaa tervetulleeksi kaupunkiyhteisöön.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastot ovat kaikkien kaupunkilaisten harrastus- ja kohtaamispaikka, joka edistää hyvinvointia parhaiten maksuttomana.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä, että kohtuuhintaisissa vuokra-asunnoissa huomioidaan taloudellinen tilanne kriteerinä. Tyhjillään olevia asuntoja voidaan kuitenkin vuokrata ilman tiukkoja ehtoja ja tulorajojen tasoa tulee tarkastaa säännöllisesti.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikuntamahdollisuudet ovat tärkeitä kaikkien kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Liikuntapaikoissa tulee priorisoida matalan kynnyksen liikuntaa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenteen tulee toimia koko kaupungin alueella.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

Ehdokkaan kommentti

Keskuspuhdistamo on järkevä ratkaisu ja vapauttaa myös Hatanpäältä läheltä keskustaa tilaa uusille asunnoille ja muulle kaavoitukselle.

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

Ehdokkaan kommentti

Keskustan merkittävin katu tulee pyhittää ihmisille, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle.

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

Eteläpuistossa on tärkeää säilyttää myös puistoalueita, mutta sinne voidaan saada myös uusia asuntoja hyvälle paikalle. Tällä hetkellä Eteläpuisto on iso alue aika vajaalla käytöllä. On tärkeää, että keskustan läheisyydessä on tarpeeksi luontoalueita, mutta Eteläpuistoa voidaan kyllä kehittää myös muuhun käyttöön.

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Isot hankkeet ovat investointeja ja auttavat kaupungin taloutta pitkällä aikavälillä. Investoinnit ja käyttötalous eivät ole toisistaan riippuvaisia eikä kaupungin kehittämisen pysäyttäminen ratkaisisi haasteita, joita peruspalveluiden taloudessa on.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Tampere voi neuvotella kuntaliitoksista, jos niille löytyy molemminpuolista tahtoa. Monissa yhteisissä asioissa, kuten toisen asteen koulutuksessa, on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä joka tapauksessa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomi kehittyy jatkuvasti, mikä on hyvä asia. Erityisen tärkeää on edistää suvaitsevaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa kulttuuria.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Demokratia vaatii aina kompromisseja. En kannata diktatuuria.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lapsia tulee tukea yksilölliset tarpeet huomioiden ja mahdollisuuksia tarjoten.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Politiikan tehtävä on parantaa tasa-arvoa ja varmistaa jokaiselle riittävät edellytykset hyvään elämään ilman jatkuvaa taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoinen yhteiskunta on kaikkien etu, koska pienten tuloerojen ja vakaan ihmisoikeustilanteen maissa väestö voi paremmin ja rikollisuus vähenee.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Erilaisista taustoista tulevilla on hyvin erilaiset mahdollisuudet kouluttautua, työllistyä ja nostaa tulotasoaan.

Vaalikoneen etusivulle