Marco De Wit

Vaalikone Tampere

Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
1. Sanan- ja kokoontumisvapautta.
2. Suomalaisten edut ensisijaiseksi.
3. Pankkien rahanluonti pois, jotta:
3.1. Pienituloisten leikkauksille stoppi.
4.1. Pienituloisille perustulo
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Ks. yllä.

Linkit

  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Päivähoidossa vanhempien päätösvalta oltava ensisijainen ja heidän saatava itse määrätä eri päivähoitomallien välillä ilman sääntelyä ja holhousta. Päivähoito varmistettava kaikille pienituloisten päivähoitosetelien ja perustulon kautta.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole koulujen tai valtion tehtävä määrätä mitä ruokaa tarjotaan, vaan koulujen on toimittava vanhempien ja heidän lastensa palvelijoina. Tämä varmistetaan suomalaisille vanhemmille annettavilla koulutusseteleillä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee tukea perinteistä suomalaista kulttuuria ja tiedonvälitystä mm. auttamalla rikkomaan kulttuurimarxisista propagandaa levittäviä informaatiokartelleja.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opetus on järjestettävä suomalaisille vanhemmille annettavilla koulutusseteleillä. Massamaahanmuutto on lopetettava.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Rikkomalla pankkikartelli saadaan julkiselle sektorille riittävästi varoja uudistaa eläkejärjestelmä tukiseteli- ja vakuutuspohjaiseksi, jolloin kaikille vanhuksille voidaan taata riittävä eläke ja palvelut.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Muuttamalla kuntien palvelutuotanto tukiseteli- ja vakuutuspohjaiseksi voidaan taata kaikille riittävät palvelut ja valinnanvapaus. Samalla myös taataan alan täystyöllisyys kohoavilla palkoilla.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Typerä kysymys. Molemmat ovat tärkeitä ja ratkaisevaa on asiakkaiden tahto ja tyytyväisyys.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen on tehtävä oikein korostamalla paikallistasoa ja kuluttajien tahtoa tai muuten se voi johtaa globalististen suuryritysten ylivaltaan.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Epäselvä kysymys.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaveroa voidaan joka tapauksessa laskea roimasti purkamalla byrokratiaa ja tehostamalla toimintoja mm. ostoseteleillä ja vakuutuspohjaisilla ratkaisuilla.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Liian yleinen kysymys. Riippuu valitusoikeudesta. Rakentamissäännöksiä on muutettava vakuutusperusteisiksi. Tämä tekisi rakentamisesta paljon tehokkaampaa ja edullisempaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Paikalistason kaavoitusratkaisuilla pystytään yhdistämään jalankulkijoiden ja autoilijoiden edut.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tontteja pitäisi kaavoittaa paljon enemmän sekä asunto- että yritystarpeisiin. Paikallistason kaavoitusta pitäisi lisätä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Taloudellinen hyvinvointi voidaan toteuttaa vaaralliset saasteet kieltäen ja luonnonarvoja kunnioittaen.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tehtävänä on palvella suomalaisia kuntalaisia. Turvapaikan saaneita ei saisi millään tavalla tukea. Kunnan pitäisi tehdä kaikkensa turvatakseen suomalaisten kuntalaisten edut ja torjua kehitysmaalaistuminen.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastojen tehtävänä on tukea suomalaista kulttuuria monin tavoin kulttuuripalvelukeskuksena.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Suurituloisille ei pitäisi antaa mitään tukia.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Pienituloisia tuettava joukkoliikenneseteleillä. Liikennekartelleja purettava mm. Onnibussin kaltaisten yritysten toimintamahdollisuuksia parantamalla.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

Ehdokkaan kommentti

Hajautettu malli on yleensä aina parempi, koska se tukee paikallisten kaupunginosien päätäntävaltaa ja mahdollistaa erilaisten toimintavaihtoehtojen vertailun.

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

Asuntorakentamisen määrää pitää lisätä. Puistot ovat yleensä erittän tarpeellisia, mutta eivät saa täysin estää järkeviä rakennushankkeita.

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Isot hankkeet ovat yleensä isojen rakennusliikkeiden ja poliitikkojen hyvä-veli-järjestelmän lehmänkauppoihin perustuvia, joissa kärsijöiksi jäävät sekä veronmaksajat että pienituloiset.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkien yhdistämisen sijasta niitä pitää pilkkoa pienempiin osiin. Vallan hajautus ja paikallinen itsehallinto ovat erittäin tärkeitä asioita. Kannatan ns. Sveitsin mallin suuntaista hallintoa, jossa paikallishallinto on mahdollisimman voimakasta.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Perinteisten arvojen katoaminen on johtanut perheiden hajoamiseen ja ihmisten atomisoitumiseen. Vastustan ehdottomasti ns. modernistista kulttuurimarxismia samoin kuin siihen liittyvää kehistysmaalaistumista ja islamisaatiota.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Valtaa on hajoitetava pienempiin yksiköihin eikä keskittää yhdelle fuhrerille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Tässä naurettavassa kysymyksessä on laitettu vastakkain asioita, jotka voivat olla yhdessä. Nähtävästi kysyjä on kulttuurimarxisti, jonka mielestä hyvin käyttäytyvä ja tottelevainen ei voi olla utelias ja itsenäinen.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Yhteistyöllä kaikki voivat hyötyä eli voittaa. Valtioiden ja kansojen kesken voi kuitenkin olla niin suuria eroja esim. kulttuuristaja uskonnosta johtuen, ettei vapaa liikkuvuus ole mahdollista. Tällöin on parasta, että kansat kehittyvät itsenäisesti omissa maissaan. Liiallinen hyväuskoisuus voi helposti tuhota Suomen kaltaisen pienen maan.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Typerä kysymys, joka ei määrittele tasa-arvoa. On esimerkiksi olemassa oikeuksien, mahdollisuuksien ja lopputulosten tasa-arvoa, joista viimeinen on tuhoisaa kommunismia.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on korruptoitunut edustuksellinen demokratia, jonka globalistiset pankkiirit ja suuryritykset ovat korruptoineet ja Suomi on menettänyt itsenäisyytensa EU:lle ja avannut rajansa kehitysmaalaisille ja islamisaatiolle.
Lisäksi Suomen talous perustuu kartelleihin, tuhoisaan euroon ja pyramidipankkien huijaukseen.
Rikkomalla kartellit ja varsinkin pankkikartelli mm. poistamalla niiden rahanluontioikeus saadaan miljardeja suomalaisten ja varsinkin suomalaisten pienituloisten tukemiseen.

Vaalikoneen etusivulle