Jarno Luoma-Nirva

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Järjestää kannattajilleni äänestyksiä kaupungin asioista, joista pääsen päättämään, ja äänestää itse enemmistön päätöksen mukaisesti.
  2. Ajaa kaupungin tietovarastojen ja palvelurajapintojen avaamista julkiseen käyttöön.
  3. Ajaa parkkipaikkanormin purkamista siten, että rakennuttajat ja taloyhtiöt voivat itse päättää, montako parkkipaikkaa tarvitaan.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Palveluiden digitalisiointinti kiihtyy ja se avaa myös uusia mahdollisuuksia päätöksenteon avoimuudelle ja demokratisoinnille. Siksi valtuustossa on hyvä olla myös tietoteknistä osaamista.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Päätöksenteon avoimuutta ja demokraattisuutta, kansalaisten valinnanvapautta kaupungin palveluissa ja kaavoituksen helpottamista siten, että on mahdollista rakentaa tiiviimmin ja korkeammalle.
Tampere on mukana 6Aika-strategiassa, jolla on pitkälti samat tavoitteet kuin piraateillakin, eli tehdä kaupungin päätäksenteosta avoimempaa ja tarjota avoimet rajapinnat kaupungin tietovarantojen ja palveluiden käyttöön. Haluan omalta osaltani varmistaa, että työ jatkuu ja siihen panostetaan riittävästi.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Harrastuskoodausprojektini, kesäisin myös splättis.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Eiköhän se ole nuoren oma asia haluaako jatkaa koulutusta, mennä töihin keräämään työkokemusta, kiertää maailmaa, tehdä vapaahtoistyötä tai vaikka kirjoittaa kirjaa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluissa pitäisi olla joka päivä mahdollisuus valita kasvisvaihtoehto, mutta pakottaminen kaikille ei ole hyvästä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Koko Sote-uudistuksen ideana on tehostaa hallintoa niin, ettei se kuluta yhtä paljoa työvoimaa kuin ennen. Siinä pakostakin osa työtehtävistä muuttuu tarpeettomaksi. Jos näin ei olisi, koko uudistus olisi tarpeeton.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Ainakin jos se hoidetaan oikein eli niin, että palveluntarjoajia on useia, joista asiakkaat voivat valita itselleen sopivimman.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti parkkinpaikkanormeja tulee höllentää tai mieluiten poistaa kokonaan.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee toki kaavoittaa riittävästi tilaa yrityskäyttöön, mutta sen ei tule kuitenkaan tarjota niitä kellekään alle markkinahinnan. Se altistaisi liian helposti korruptiolle.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Talouskriisejä tulee ja menee, mutta kerran tuhottua luontoa ei saa enää takaisin.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajat mudostavat kannustinloukun, jossa ei kannata hankkia lisätuloja, kun sitten ei olisi enää oikeutettu edulliseen kunnan vuokra-asuntoon. Samalla voidaan myös vuokrat korottaa vastaamaan markkinavuokria. Vuokrista saadut lisätulot voidaan käyttää köyhien auttamiseen antamalla heille riihikuivaa rahaa. Se poistaa köyhyyttä paremmin kuin mikään muu kikkailu.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenteen on hyvä olla riittävän kattava, mutta osa ihmisistä asuu mielellään vähän syrjemmässä ja käyttää omaa autoaan, joten suotakoon se heille. Joukkoliikennettä on turha järjestää alueille, joiden käyttäjämäärät olisivat liian pieniä tehdäkseen siitä kannattavaa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Keskustelu ja kompromissiratkaisut saattavat tuntua pitkäveteisiltä, mutta pidemmän päälle niillä löydetään paremmat ratkaisut kuin yksittäisen diktaattorin linjauksilla.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on yksi tasa-arvoisimmista maista maailmassa, täällä on kohtalaiset mahdollisuudet köyhään perheeseen syntyneelläkin hankkia hyvä koulutus ja ammatti. Mutta se ei silti tarkoita, etteikö hyviin oloihin syntyneellä olisi paljon paremmat mahdollisuudet. Täysin yhtäläisistä mahdollisuuksista ollaan vielä kaukana, ja voi olla ettei sellaista ole edes mahdollista saavuttaa.

Vaalikoneen etusivulle