Ulla-Leena Alppi Valitaan

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Tulen tekemään parhaani heikompiosaisten puolesta. Tämä tarkoittaa mm. työtä köyhyyden vähentämiseksi ja lastensuojelun parantamiseksi.
  2. Toimin sen puolesta, että Tampere on vetovoimainen hyvien palveluidensa ja kohtuuhintaisen asumisen vuoksi. Hyvä lapsuus, arvokas vanhuus!
  3. Tampere jatkaa ja kehittyy kulttuurikaupunkina. Puolustan taiteilijoidemme ja taidelaitostemme, kuten teattereiden, toimintaedellytyksiä.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minulla on pitkä kokemus vaikuttamisesta sekä kaupunginvaltuustoissa että eduskunnassa. Olen itsenäinen ja samalla yhteistyökykyinen, asiat edellä toimiva, aikaansaava vaikuttaja.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Ympäristöystävällistä kaupunkikehitystä. Kaupungissa oltava riittävästi vihervyöhykkeitä; Eteläpuisto on säilytettävä ja sitä kehitettävä puistona. Raitiotien valmistuessa huolehdittava toimivasta syöttöliikenteestä sähköbussein.
Asukkaiden tasavertaisuutta palveluiden saannissa. Palveluiden oltava laadukkaita ja hyvin saavutettavissa vauvasta vaariin. Vähäosaisten ihmisten on saatava tukipalvelut ilman lamaannuttavaa byrokratiaa. Työllisyyttä parannettava mm. kaupungin omin työllistämistoimin.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
51-80 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei sidonnaisuuksia
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puolison kanssa eletään kahdestaan, mutta perheenjäseniä ovat tytär ja tyttären poika, sekä mieheni poika tyttärineen.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Perhe, erityisesti isovanhemmuus perheen pienimmälle jäsenelle. Ystävät, lukupiiri ja muut naisryhmät, lukeminen ja kirjoittaminen, teatteri.
Eläintensuojelu. Kasvisruokien kokkailu.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuorilla on oltava MAHDOLLISUUS jatko-opintoihin tai työharjoitteluun.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymistä asteittain, esim. aluksi 20 t viikossa.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Koulu on hyvä paikka kasvattaa lapsia ympäristöystävällisempiin ruokailutottumuksiin.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan lämpimästi. Luovuus ja kulttuuriharrastukset kaatuvat liian usein harrastustilojen puuttumiseen tai kalleuteen.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Liian suuret opetusryhmät ovat todellisuutta useissa kouluissa, jolloin ei ole oppimis- eikä opettamisrauhaa. Lasten levottomuus kasvaa ja opettajien voimavaroja kuluu muuhun kuin opetustyöhön.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoidossa on aivan liian huonokuntoisia ihmisiä. Joitakin heistä auttaisi tiiviimpi kotipalvelu, mutta monille oikeampi paikka olisi palvelukodissa tai vanhainkodissa. Hoitajamitoitukset laitoksissa ovat liian niukat. Digitalisaatiolla ei tilannetta pelasteta. Digitalisaatio ei korvaa ihmistä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Uudistus tulee työntekijöiden ulkopuolelta eikä saa heikentää heidän asemaansa. Muutoksessa on kuultava ja huomioitava työntekijöiden näkemyksiä.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sijainnillakin on merkitystä, erityisesti huonokuntoisemmille asukkaille, ja joskus myös lapsiperheille. En kannata liaallista keskittämistä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityiset palvelut toimivat parhaimmillaan "sparraajina" julkisille palveluille, muutoin ne, etenkin jos kaavailtu valinnanvapausmalli toteutuu, vievät julkisia varoja takaamatta parempia palveluita tai taloudellisuutta. Haluan ehdottomasti pitää terveyspalvelut pääosin kunnan omina palveluina.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveystyössä tarvitaan molempia vaihtoehtoja. Tällä hetkellä kaikkia mielenterveyspalveluita on liian vähän saatavilla ja hoitojaksot liian lyhyitä. Erityisen tärkeää on satsata lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaverollehan tulee maakuntahallintoon siirtymävaiheessa rajoituksia muutamaksi vuodeksi. Käytäntö osoittaa mille tasolle veroprosentit on järkevää asettaa niin että kuntiin jäävät tehtävät tulevat turvatuiksi.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitus on demokratiaan kuuluva oikeus. Tietenkin on toivottavaa, että oikeutta käytetään järkevästi.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Tampereella rantaväylän tunnelin rakentamista perusteltiin yksityisautoilun sujuvuuden lisäämisellä. On panostettava enemmän, mm. maksupolitiikalla, joukkoliikenteen kehittämiseen ja ohjattava siten kulkutapojen muotoutumista.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamista. Ne työllistävät suhteessa eniten.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna työllisyys ja ympäristöarvot aika harvoin ovat toisilleen vastakkaisia. Ympäristönsuojelua kehittämällä voidaan päinvastoin myös työllistää.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Heitä tulee ottaa vastaan sillä tavoin hallitusti, että kunta kykenee myös kunnolla huolehtimaan heidän kotouttamisestaan. Tänne tulevia ihmisiä ei voida jättää selviytymään "oman onnensa nojaan".

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastolaitos on kenties demokraattisin kulttuuripalvelumme, köyhimmänkin käytettävissä, ja haluan sen säilyttääkin sellaisena. Kirjastojen hyvät toimintaedellytykset on turvattava verovaroin.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tulorajat takaavat sen, että asunnot tulevat niitä tarvitseville.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Ei ehkä liikaa, mutta kohdentaminen voisi olla oikeudenmukaisempaa ajatellen pieniä urheiluseuroja ja muita toimijoita. (En ole tässä asiantuntija, tutustun asiaan paremmin).

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden tulee olla kaikkien saavutettavissa joko joukkoliikenteellä tai palvelubusseilla.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

Ehdokkaan kommentti

Uusi keskuspuhdistamo on tarpeellinen pitkän ajan investointi.

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

Ehdokkaan kommentti

Tähän asiaan voi ottaa tarkemmin kantaa sitten kun raitiotie on rakennettu ja raitiotieliikenne alkanut.

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

Tulen toimimaan edelleen aktiivisesti Eteläpuiston säilyttämiseksi ja kehittämiseksi puistona. Missään sivistyneessä maassa ei rakenneta vanhoja kulttuurihistoriallisestikin arvokkaita puistoja. Olisi kohtalokas virhe tuhota ja betonoida Eteläpuisto!

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Riippuu täysin mistä hankkeesta on kysymys. Osa niistä, kuten raitiotie, maksaa pidemmällä aikavälillä itse itsensä, on ekologinen ja työllistää tuoden veroeuroja palveluihin. Kansi-Areena-hanketta ja tunnelia vastustin valtuustossa.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Tämä on ympäryskuntien oma asia haluavatko ne yhdistyä. Itse en haaveile suur-Tampereesta. Olennaista ei ole kaupungin koko, vaan se, että kaupungissa voidaan hyvin.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Monet asiat ovat paremmin, mutta jotkut paljon huonommin. Huonoa on nykyinen kova kilpailuyhteiskunta, itsekkäät arvot ja ahneus, joka tuottaa syrjäyttävää politiikkaa. Paremmasta kehityksestä esimerkkinä vaikkapa sukupuolten tasa-arvon lisääntyminen ja suhtautuminen lapsiin. Myös politiikassa läpinäkyvyys on lisääntynyt, vaikka siinä on kehittämistä edelleen.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Johtajuutta tarvitaan, mutta johtajuus tulee olla demokraattisesti valituilla luottamushenkilöillä, ennen muuta valtuustolla.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus ja itsenäisyys ovat tärkeitä ominaisuuksia niin lapsille kuin aikuisillekin.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Tämä voi olla aikakauden vitsaus, mutta pohjimmiltaan tuskin monikaan ihminen haluaa valtakilpailua. Tasa-arvon ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta kyllä joutuu taistelemaan.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Uskon tähän väitteeseen. Ongelmia syntyy nimenomaan epätasa-arvosta ja huono-osaisuudesta.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on tähän paremmat mahdollisuudet kuin monissa maailman maissa, mutta tasa-arvoiset ihmisten lähtökohdat eivät suinkaan ole. Esim. köyhyys on usein ylisukupolvista. Rikkaus ja onni eivät ole sama asia.

Vaalikoneen etusivulle