Mikko Aaltonen Valitaan

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan toimia niin, että Tampere on hyvä paikka elää kaikille ihmisille elämäntilanteesta tai taustasta riippumatta.
  2. Lupaan tehdä päätöksiä jotka ovat kestäviä ja jotka parantavat tamperelaisten hyvinvointia sekä edistävät kaupungin kehitystä.
  3. Kannatan sellaisia päätöksiä tai ratkaisuja, joilla Tampere jatkaa kehittymistään nykyaikaiseksi ja entistä paremmaksi kaupungiksi.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Ajan laajasti tamperelaisten etuja. Heikommassa asemassa olevista huolehtiminen palvelee kaikkia. Minulla on kokemusta vaikuttamisesta sekä siitä, miten talous saadaan palvelemaan tamperelaisten etua.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vielä valtuustokauden alussa kuntien vastuulla. Sote-palvelut pitää hoitaa mahdollisimman hyvään kuntoon ennen kuin ne siirtyvät maakunnan vastuulle.
Tamperetta on kehitettävä ja kaupungin vetovoimasta on pidettävä huolta. Tämä tarkoittaa toimivia palveluita ja viihtyisää ympäristöä. Työllisyydenhoitoon on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.
Kaupungin taloutta on hoidettava hyvin ja kaupunkilaisten parhaaksi. Kaupungin tuottavaa omaisuutta ei pidä myydä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
5 000 - 8 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
-
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi lasta.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Kirjallisuus ja musiikki.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuorten ei pidä antaa pudota peruskoulun jälkeen. Velvoitteiden sijasta kehittäisin kannustimia.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Maksuton päivähoito ja varhaiskasvatus on hyvä tavoite. Huomioisin kuitenkin perheiden taloudellisen tilanteen maksuissa ainakin aluksi.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on hyvä asia joka sopii myös kouluihin.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkilaisten omaehtoinen toiminta on kannatettavaa ja kaupungilta löytyy sopivia tiloja.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmät alkavat olla niin isoja, että se ei tue kaikkien oppilaiden oppimista.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Asumispalveluiden määrää on lisättävä jotta palvelukotiin tai muuhun vastaavaan asumispalveluun pääsee halutessaan muuttamaan. Kaikille ei välttämättä suoranaista oikeutta tarvitse taata koska merkittävä osa vanhuksista haluaa asua kotonaan. Mahdollisuuden takaaminen olisi parempi tavoite.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden tarve ei katoa mihinkään sote-uudistuksen myötä eikä katoa myöskään tarve työntekijöistä jotka nämä palvelut käytännössä tekevät.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden toimivuus ja saatavuus on ensisijainen asia. Matka palveluihin ei kuitenkaan saa muuttua liian pitkäksi tai monimutkaiseksi.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen saattaisi lisätä tehokkuutta ainakin lyhyellä aikavälillä mutta kustannussäästöjä se ei tuo. Tehokkuutta saadaan myös kunnalliseen organisaatioon.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoidon ei tarvitse lisätä turvattomuutta kun se hoidetaan kunnolla.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaveroa tullaan laskemaan huomattavasti maakuntien aloittaessa työnsä.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valittaminen on kansalaisen perusoikeus enkä kovin herkästi lähtisi rajoittamaan sitä. Toki joitakin rajoituksia voitaisiin pohtia jotta hankkeet eivät viivästy kohtuuttomasti.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Toistaiseksi näin mutta toivottavasti tilanne kääntyy ja muutkin liikkumismuodot huomioidaan paremmin.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritystontteja pitää olla saatavilla mutta kovat hinnanalennukset eivät välttämättä ole mielekkäitä Tampereella.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Luontoa ei pidä uhrata.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikan saaneet todennäköisesti keskittyvät isoihin kaupunkeihin ja kaupungeilla on paremmat mahdollisuudet huolehtia kotouttamisesta.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastoista ei saa tehdä maksullisia. Lukeminen ja sivistys kuuluu kaikille.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikuntapaikkoja pitää rakentaa. Ihmisten parantanut hyvinvointi ja terveys ovat myös talouden kannalta hyviä asioita. Kynnystä lähteä liikkumaan pitää laskea hyvillä liikuntapaikoilla.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Toimiva joukkoliikenne kuuluu kaupunkiin.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

Ehdokkaan kommentti

Keskuspuhdistamo parantaa veden laatua ja vapauttaa Hatanpään aluetta asuntorakentamiselle.

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

Ehdokkaan kommentti

Yksityisautoja ei pidä päästää Hämeenkadulle haittaamaan joukkoliikennettä.

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

Minusta Eteläpuistoon voi rakentaa myös asuntoja mutta myös puistoa pitää säilyttää.

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Tampereen suuria hankkeita pitää viedä eteenpäin jotta kaupunki kehittyy. Hankkeiden jäädyttäminen ei ratkaise mitään peruspalveluiden ongelmista.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Kuntaliitoksista olisi etu yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta. Suunnittelu saataisiin yhtenäisemmäksi.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisessa yhteiskunnassa on edelleen monia ongelmia mutta monessa asiassa on myös menty eteenpäin.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Johtajuutta pitää olla mutta minkäänlaista komentoa ei tarvita. Demokratia on aina kompromisseja kun erilaisia tavoitteita sovitetaan yhteen.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Hyvät käytöstävat ovat aina paikallaan mutta liika kuuliaisuus ei ole hyväksi - omaa tahtoa on oltava.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Tällaiset käsitykset rakentavat resurssi- ja valtakilpailua ja oikeuttavat kovaotteisen vallantavoittelun.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Juuri näin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on kansainvälisesti vertailtuna tasa-arvoinen maa mutta suomalaisten lähtökohdat ja mahdollisuudet ovat hyvin erilaisia.

Vaalikoneen etusivulle