Heikki Hölttä

Vaalikone Turku

Vaalilupaukseni

  1. Opetusryhmiä ei saa enää kasvattaa ja subjektiivinen päivähoito on säilytettävä Turussa.
  2. Raitiotien rakentamisesta on tehtävä myönteinen päätös. Seuraavan valtuustokauden aikana päätetään rakennetaanko raitiotie vai ei.
  3. Turussa otettava pormestarimalli käyttöön vuonna 2021, jotta kaupungin ylin johto nimetään jatkossa kuntavaalien tuloksen mukaisesti.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen ehdolla Turun kaupunginvaltuustoon, koska haluan toimia sinun edustajanasi kaupunginvaltuustossa. Äänelläsi lupaan puolustaa tasa-arvoa ja taistella eriarvoisuutta vastaan!
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan Turkuun laadukkaan sekä tasa-arvoisen peruskoulun ja päivähoidon. Tämä toteutuu mm. niin, että emme enää kasvata opetusryhmiä, säilytämme subjektiivisen päivähoidon ja puutumme koulujen sisäilmaongelmiin.
Lisäksi sitoudun valtuutettuna edistämään Turun joukkoliikennettä ja pyöräilykulttuuria. Joukkoliikennettä tulee siirtää enemmän raiteille ja pyöräteitä pitää rakentaa lisää ja niistä on pidettävä hyvää huolta.
Haluan Turun myös demokraattisemmaksi ottamalla pormestarimallin käyttöön

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei taloudellisia sidonnaisuuksia.
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Kihlattu sekä sisko ja veli perheineen ja tietenkin omat vanhemmat.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Harrastan mm. valokuvausta, historiaa ja kuntoilua. Lisäksi pelaan shakkia, luen kirjoja ja katson paljon elokuvia. Erityisesti pidän poliittisista ja psykologisista jännäreistä.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että nuoria ei jätetä heitteille peruskoulun jälkeen. Yhteiskunnan on pystyttävä osoittamaan jokaiselle nuorelle jatkokoulutuspaikka ja nuoren olisi se vastaanotettava 18v ikään asti.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Ilmainen päivähoito on todella tärkeä pieni- ja keskituloisille perheille ja kannatankin sitä varauksetta. Suurituloisilla olisi kuitenkin varaa maksaa myös päivähoidosta, kunhan summat pysyvät kohtuullisina.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoka on paitsi terveellistä myös ympäristöystävällisempää. Lihasta ei tarvitse kokonaan luopua, mutta kasvisruoan määrää olisi hyvä lisätä

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Jos tilalle ei löydy muuta käyttöä ja se on tyhjänä, se voidaan mielestäni hyvin antaa ilmaiseksi yhdistysten käyttöön. Muuten yhdistyksille pitää tarjota kohtuuhintaisia vuokria, jotta myös pienillä yhdistyksillä olisi varaa vuokrata tiloja.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Itse opettajana olen huomannut, että häiriökäyttäytyminen koululuokissa on lisääntynyt. Yksi syy tähän on liian pienet resurssit ja liian suuret koululuokat.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti vanhusten kotihoito pitää saada toimimaan, koska usein vanhukset haluavat olla kotonaan niin pitkään kuin mahdollista. Mutta jos kotihoitoon ei pystytä osoittamaan riittävästi resursseja, pitää vanhukselle taata palvelukotipaikka.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on jo nyt henkilövajausta. Sote-uudistus ei saa johtaa siihen, että resursseja pienennetään julkiselta puolelta ja siirretään näin päävastuu sote-palveluista yksityisille.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Syrjäseutujenkin palveluista on huolehdittava, mutta tärkeintä on, että palvelut toimivat. Muuten niistä ei ole hyötyä kenellekään.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Päinvastoin kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen on jopa lisännyt kuluja.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä, että mielenterveystyötä on uudistettu niin, että laitoshoito on vähentynyt. Mutta jälleen kerran resurssit avohoitoon on jätetty aivan liian pieneksi ja tämä lisää turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntavero tulee laskemaan, koska suuri osa kuntien budjetista siirtyy nyt maakuntahallinnon alle. Mutta maltti on valttia tässäkin.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka valitukset usein viivästyttävät hankkeita, on se kuitenkin tärkeä perustuslaillinen oikeus. Lisäksi ilman valituksia olisi toteutettu monia sellaisia hankkeita, joita nyt pidettäisiin epäonnistuneina ja huonona kaupungin kehittämisenä. Turussakin on valitettavan paljon kokemusta huonosta kaavoituksesta, joten valitusoikeus on tärkeää pitää voimassa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungeissa, joissa on hyvät joukkoliikenneyhteydet, voitaisiin hyvin kaavoittaa alueita niin, esim. asuntojen yhteyteen ei tarvitsisi rakentaa uusia autopaikkoja. Tälläiset alueet voisivat käyttää esim. yhteisautoja, joista on jo kokemusta pääkaupunkisedudulta.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että Turku on houkutteleva alue yrityksille. Tonttien halpuus on vain yksi tekijä. Jos alue on kaavoitettu hyvin ja toimivasti, yritys on varmasti valmis maksamaan tontista käypän hinnan.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Lyhytnäköinen talouspolitiikka, jossa ympäristöasioita ei oteta huomioon, on riski koko yhteiskunnalle, myös taloudellisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää pitää huoli, että turvapaikanhakijat jaetaan niin, että yhdelle kunnalle koidu kohtuutonta taakkaa,

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastojen perustehtävä on sivistyksen jakaminen. Sen pitää jatkossakin olla maksutonta.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että pienituloisille löytyy kohtuuhintaisia asuntoja. On samalla pidettävä huolta, että nämä kohtuuhintaiset asunnot ovat vain pienituloisten käytettävissä.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilu on tärkeää ihmisen terveydelle ja on oikein, että sitä tuetaan.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Turussa joukkoliikenteen tulee toimia niin, että jokainen kuntalainen pääsee palveluiden ääreen joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Valtuustoryhmien välinen laaja hallitussopimus tulisi korvata suppeammilla asiakohtaisilla sopimuksilla.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmien välinen sopimus on siinä mielessä toiminut hyvin, että Turussa on pystytty viemään asioita eteenpäin ja esim. talous on saatu tasapainotettua. Pidän kuitenkin demokratian kannalta ongelmallisena, että pieni joukko päättää laajasta sopimuksesta, mikä lopulta sitoo valtuutettujen lisäksi myös alempien tasojen päättäjiä mm. lautakunnissa. Tulevalla valtuustokaudella toivon uudenlaista, avoimempaa sopimusta, jossa tulisi jättää tilaa myös keskustelulle ja aidolle demokraattiselle väittelylle.

2. Turun Seudun Rakennustekniikka pitää myydä, jos sen toimintaa ei saada kannattavaksi.

Ehdokkaan kommentti

Jos Turun Rakennustekniikkaa ei saada kannattavaksi, se uhkaa mennä konkurssiin ja tällöin loputkin työpaikat häviävät. Vain uudistamalla Turun Rakennustekniikan toimintaa kannattavaksi, se voidaan pelastaa.

3. Pikaraitiohanke on liian kallis Turulle.

Ehdokkaan kommentti

Turun raitiotiehanke on investointi pitkälle tulevaisuuteen, josta myös lapsemme ja lapsenlapsemme pääsevät nauttimaan. On arvioitu, että pikaraitiotie nostaisi pelkästään talojen arvoa miljardilla eurolla. Lisäksi se parantaisi merkittävästi ilmanlaatua vähentämällä hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Myös hyöty Turun imagolle olisi suuri ja sen työllisyysvaikutus toisi Turkuun lisää työpaikkoja. Hinta ei todellakaan ole liian kallis kaikkiin raitiotiestä koituviin hyötyihin verrattuna!

4. Turun tulee siirtyä pormestarijärjestelmään.

Ehdokkaan kommentti

Pormestarimallissa kaupungin ylinjohto valitaan kuntavaalien tuloksen mukaisesti. Turun nykyisessä johtamisjärjestelmässä näin ei täysin ole. Demokratian toteutumisen kannalta pormestarimalli on siis parempi kuin nykyinen järjestelmä.

5. Tornitalo näköalatasanteineen soveltuu hyvin Kakolanmäen kulttuurimaisemaan.

Ehdokkaan kommentti

Periaatteessa pidän korkeasta rakentamisesta ja kannatan sen kaavoittamista paikkoihin, joihin korkeat rakennukset sopivat. Tälläisiä paikkoja ovat mm. Kupittaan alue sekä Patterinhaan vieressä oleva vanha jätevedenpuhdistamon alue. Historiallisiin maisemiin, kuten juuri Kakolanmäelle tai vanhalle suurtorille korkea rakentaminen ei mielestäni sovi.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Kun kehitystä katsotaan aika lyhyelläkin aikavälillä (esim. 50 vuotta), kehitys parempaan on ollut huikeaa. Ajalla on kuitenkin tapana kullata muistot ja on täysin luontevaa, että vanhoja aikoja haikaillaan aika ajoin takaisin. Samalla on tärkeää muistaa, että Suomi ei ole valmis. Meillä on kuitenkin edelleen paljon ongelmia, kuten eriarvoisuutta, työttömyyttä ja syrjäytyneisyyttä. Näihin ongelmiin tulee puuttua entistä tarmokkaammin.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kompromissit kuuluvat demokratiaan. Lsäksi kompromissilla saadaan usein loppujen lopuksi parempi tulos kuin yksinsanelulla.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä, että lapsi on utelias ja itsenäinen. Mutta samalla on tärkeää, että lapsi osaa käyttyätyä hyvin ja ottaa huomioon toiset.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnan tulee auttaa heikompiosaisia niin, että kaikki voivat pärjätä yhteiskunnassa ja elää hyvän elämän.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoinen yhteiskunta on turvallisempi, vakaampi ja parempi paikka kaikille kansalaisille.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti eriarvoisuus on Suomessa kasvussa ja nykyhallituksen toimet kasvattavat eriarvoisuutta edelleen. Tällä hetkellä Suomessa kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia rikkauteen ja onneen, vaan esim. perhetausta vaikuttaa siihen paljon.

Vaalikoneen etusivulle