Jarmo Aalto

Vaalikone Turku

Vaalilupaukseni

  1. Tänään rakennetaan huominen - puolustan lasten ja nuorten hyvinvointia ja heidän oikeuksiaan.
  2. Koko kaupunki liikkeelle - kaupungin on mahdollistettava aktiivinen kunto- ja seuraliikuntatoiminta.
  3. Terveyttä ja hyvinvointia - laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaiken perustana.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen ehdokas, joka puolustaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Haluan rakentaa Turusta entistä paremman paikan olla ja elää, yhdessä. Lasten ja nuorten eriarvoistumisen ehkäisy on arvovalintakysymys.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan puolustaa lasten ja nuorten oikeuksia, jotta jokaisella säilyy mahdollisuus rakentaa parempi tulevaisuus. Laadukas varhaiskasvatus, kouluverkosto ja terveydenhuolto ovat tärkeitä osia kaupunkilaisten arjen kannalta.
Kaupungin tulee mahdollistaa aktiivinen kunto- ja seuraliikuntatoiminta sekä kehittää ja panostaa entisestään julkiseen liikenteeseen sekä kevyen liikenteen väyliin.
Haluan tuoda arjen asiantuntemusta julkisten palveluiden kehittämiseen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseeni kuuluvat aviovaimo ja kaksi omillaan asuvaa aikuista lasta.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Liikunta on ollut aina intohimoni ja harrastan aktiivisesti liikuntaa monipuolisesti lenkkeilyn, kuntosalin, salibandyn ja lentopallon merkeissä.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Tavoite on kunnianhimoinen, mutta meillä ei ole varaa jättää yhtään nuorta syrjään. "Pudokkaille" on järjestettävä riittävä tuki ja heistä on pidettävä huolta kaikin keinoin. Yhteiskunta ei saa "syrjäyttää" ketään ja kaikista on pidettävä huoli.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Maksuttomaan varhaiskasvatukseen voitaisiin siirtyä vaiheittain. Lähtökohtaisesti maksuton varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja etu. Maksuton varhaiskasvatus poistaa eriarvoisuutta ja edistää lasten turvallista kasvua.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluruoka voi olla monelle lapselle päivän tärkein ja jopa ainut kunnon ateria. Kasvisruoka on asiana oikein hyvä, mutta mieluummin tulee varmistaa se, että jokainen koululainen saa hyvän ja monipuolisen aterian joka koulupäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan yhteisten tilojen tulee olla asukkaidensa ja yhdistysten käytössä, mikäli siihen muutoin ei ole esteitä. Kunnan on turha pitää tiloja tyhjillään ja on järkevää tehostaa niiden käyttöä. Monipuolinen tilojen käyttö lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opettajilla on tarjota yhä vähemmän aikaa ja tukea koululaisille. Isoissa opetusryhmissä enemmän tukea tarvitsevat koululaiset putoavat muun ryhmän vauhdista. Isot opetusryhmät tuottavat herkästi levottomuutta ja häiriköintiä, jolloin opetus jää vaillinaiseksi.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka pääpaino on kotona asumisen tukeminen, niin se ei saa tarkoittaa vanhusten turvattomuuden ja yksinasumisen pelon tunteen lisäämiseen. Ympärivuorokautinen hoitopaikka tulee osoittaa kaikille, jotka sitä tarvitsevat.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksen maaliin vieminen on niin iso muutos. Muutosta ei pidä runtata läpi väkisin ja liian isoin tavoittein. Sote-uudistus ja sen sisältö tuntuvat olevan edelleen epäselviä jopa asiaa valmisteleville tahoille. Yksittäiset kuntalaiset elävät täydessä epätietoisuudessa, että mistä ja miten he sitten hakevat ja saavat palvelunsa. Siksi on tärkeää turvata edes nykyisen henkilöstön työpaikat, jotta koko uudistuksessa säilyy edes jonkinlainen hallittavuus. Lisäksi ammatillinen ja koulutettu henkilöstö on kaikkien etu.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla kaikkien saatavilla. Sijainti ei saa tuottaa kuitenkaan kohtuutonta tai ylivoimaista haastetta kuntalaisille.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden yksityistäminen ei ole mikään autuaaksi tekevä ratkaisu. Tehokkuus ja säästöt haetaan yksityisellä puolella usein henkilöstön "vaatimustason" laskulla ja henkilöstömitoituksilla.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito on parhaimmillaan hyvä asia. Tiedän muutamia ihmisiä, joille avohoito on ollut oikein toimiva ja muuttanut koko ihmisen elämän uuteen kukoistukseen. Mutta kolikolla on aina kaksi puolta. Toisella puolella on taas ne ihmiset, jotka eivät selkeästi pärjää arjestaan itsenäisesti ja joille avohoito ei ole toimiva. Toisinaan nämä edellä mainitut ihmiset tuottavat pelon tunnetta kansalaisissa, mutta osassa pelkoja on myös tietämättömyyttä ja ennakkoluuloja. Tämä on asia, jossa kultainen keskitie olisi paras ratkaisu.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntiin jää edelleen hyvin tärkeitä tehtäviä, joiden rahoittamiseksi tarvitaan yhteisiä verovaroja.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaavoitusratkaisuissa tulee ottaa paremmin huomioon kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttäjät.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä. Yritykset luovat työpaikkoja ja työ luo hyvinvointia.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalveluiden tulee olla maksutonta. Kirjasto on ja sen tulee olla paikka, jonne kaikki ovat tervetulleita. Kirjastolla on hyvin merkityksellinen rooli siinä, miten kaikilla on mahdollisuus tasa-arvoisesti käyttää yhteisiä kirjastopalveluita.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Asukkaille tulee olla tarjolla riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Tuloraja ei saa olla esteenä sille, että jää ilman asuntoa.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheilupaikkojen ylläpitäminen tuottaa laajasti hyvinvointia kaikille kuntalaisille. Turussa on suhteellisen hyvät liikuntamahdollisuudet ja niistä on myös jatkossa pidettävä kiinni. Liikuntaan käytetyt rahat maksavat aina takaisin itsensä. Liikunta ennaltaehkäisee monia perussairauksia ja vahvistaa vanhusväestön kotona pärjäämistä. Liikunnalla on vaikuttavat terveystaloudelliset vaikutukset ja sitä ei saa nähdä kulueränä, vaan sijoituksena.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikennettä tulee kehittää entisestään. Joukkoliikenne ei kuitenkaan saavuta kaikkia kuntalaisia, joten tarvitaan myös täydentäviä palveluita.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Valtuustoryhmien välinen laaja hallitussopimus tulisi korvata suppeammilla asiakohtaisilla sopimuksilla.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu siitä, mitä asioita tarkoitetaan suppeammilla asiakohtaisilla sopimuksilla.

2. Turun Seudun Rakennustekniikka pitää myydä, jos sen toimintaa ei saada kannattavaksi.

3. Pikaraitiohanke on liian kallis Turulle.

Ehdokkaan kommentti

Selvitykset raitiotietä koskevista asioista on täysin keskeneräiset, joten vahvaa mielipidettä on vaikea sanoa. Selvitysten ja suunnitelmien sekä laskelmien jälkeen on tärkeää kuulla myös kaupungin asukkaiden mielipidettä. Hanke on kuitenkin hyvin mittava.

4. Turun tulee siirtyä pormestarijärjestelmään.

Ehdokkaan kommentti

Pormestarijärjestelmä vahvistaisi osaltaan demokratiaa. Pormestari on luottamushenkilö, jolla on poliittinen vastuu.

5. Tornitalo näköalatasanteineen soveltuu hyvin Kakolanmäen kulttuurimaisemaan.

Ehdokkaan kommentti

Kakolanmäen "uusi elämä" elää vahvaa muutoksen aikaa ja rakentamisen vauhti on huimaa. Vauhdista huolimatta tornitaloa ei saa ajaa läpi väkisin. Toki elinvoimaiseen kaupunkiin kuuluu monimuotoista asumista ja jos välttämättä pitää rakentaa tornitalo, niin mielestäni pitäisi tutkia eri vaihtoehtoja sijainnille. Esimerkiksi Kupittaan tai Linnakaupunkiin alueille voitaisiin miettiä korkeaa rakentamista.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Oliko ennen paremmin kuin nyt? Vähän tällainen muna vai kana kysymys. Tämä on jokaisen omantunnon kysymys, jonka voi itseltään kysyä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä ja vahva johtajuus ei ole sanelupolitiikkaa. Hyvä johtaja pystyy ottamaan huomioon toisten näkökulmat ja tekemään kompromisseja. Vahva johtajuus ei synny pelolla ja vallankäytöllä, vaan arvostuksen kautta.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on kuitenkin aina muistaa rajat ja rakkaus. Hyvin kasvatettu ja kohdeltu lapsi on aina perheen peili, jolloin yleensä ei ole käytöksessä ja tottelemattomuudessakaan hankaluutta. Tämä ei siltin poista lapsen kehitystä olla utelias ja itsenäinen.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnan tilanne ja haasteet lisäävät kaiken aikaa epävarmuutta ja kilpailuasemaa toisten kanssa. Vallalla tuntuu olevan kilpailuyhteiskunta, jossa vain vahvimmat pärjää ja nekään ei ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvo ehkäisee eriarvoistumisen syntymistä. Tasa-arvon kautta mahdollistuu kaikkien ihmisten mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen. Eriarvoisuus aiheuttaa epävarmuutta ja tuottaa muita epäinhimillisiä kokemuksia ihmisille.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Rikkautta tärkeämpää on säilyttää mahdollisuudet mahdollisimman hyvään elämään. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus onnelliseen tulevaisuuteen. Hyvä ja turvallinen kasvuympäristö sekä laadukkaat julkiset palvelut tuottavat parhaat tuet hyvään ja elämäntäyteiseen elämään. Kun kaikki pidetään mukana, silloin säilyy jokaisella mahdollisuus rikkauteen ja onneen. Raha ja rikkaus ei yksistään tuota onnea, mikäli elämä ei muuten kannata eikä osaa nauttia elämän eri rikkauksista.

Vaalikoneen etusivulle