Niko Aaltonen Valitaan

Vaalikone Turku

Vaalilupaukseni

  1. Lapsiperheiden palvelut perheen ehdoilla! Pienten lasten koulujen ja päiväkotien on sijaittava turvallisen matkan päässä kodin lähellä.
  2. Terve talous on kaiken lähtökohta. Turkuun tarvitaan lisää yrityksiä, jotka luovat uusia työpaikkoja ja tuovat tätä kautta elinvoimaa.
  3. Turku satsaa vetovoimaan. Näkötorni, Hirvensalon toinen silta ja Itäharjun alueelle uusi korkean rakentamisen kaupunginosa.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minulla on osaamista, verkostoja ja kykyä tehdä päätöksiä, joilla Turku kasvaa ja menestyy. Tällä hetkellä toimin mm. Kaupunginvaltuutettuna ja Kaupunkisuunnittelu - ja ympäristölautakunnan PJ:na.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tahdon, että Turku menestyy ja kehittyy. Kaupunki suhtautuu positiivisesti kaavoituksen ja rakentamisen hankkeisiin. Tavoitteena tehdä Turusta Suomen kakkosalue heti pääkaupunkiseudun jälkeen. Asioita tehdään kaupungin ja yritysten kanssa yhdessä kumppanuuksien kautta.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
8 000 -10 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
51-80 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yritysten tuki

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo Jonna ja lapset Camilla, Henrik ja Oliver.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Lempipuuhaani on tehdä pihatöitä ja grillailla ulkona perheen ja ystävien kanssa. Toinen tärkeä harrastus on maanpuolustus. Kertausarjoituksissa tulee käytyä monta kertaa vuodessa.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuoren on saatava mielekäs harjoittelu- tai työpaikka peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Ruuan pitää olla laadukasta ja monipuolista.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Nykymalli, jossa Turku tukee yhdistyksiä vuokra-avustuksilla on hyvä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmien pitää olla sopivan kokoisia työrauhan takaamiseksi kaikille.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä hoito pitää taata, joko kotona tai palvetalossa.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Perustason palveluiden pitää olla lähellä, ja erikoishoito voi olla hieman kauempana.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Osa palveluista on järkevä ostaa, esimerkiksi hammaslääkäripalvelut.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Terveydenhuollon ammattilaisten pitää määritellä mikä on järkevä hoito kullekkin yksilölle.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Turussa on valitusten takia jumissa valtavat määrät rakennushankkeita, jotka muuten lähtisivät käyntiin.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Turussa on kaavoituksesa ja liikennesuunnittelussa huomioitu hyvin kaikki eri liikennemuodot.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tonttien hintojen pitää olla kilpailukykyisiä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohana pitää olla luontoarvojen kunnioitus.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Turku on kantanut tässä vastuuta ja nyt pitäisi vastuunkantajia löytyä lisää myös lähikunnista.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Ei missään nimessä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Toimiva joukkoliikenne on tärkeä. Käytän joukkoliikennettä itse päivittäin.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Valtuustoryhmien välinen laaja hallitussopimus tulisi korvata suppeammilla asiakohtaisilla sopimuksilla.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen malli on toiminut hyvin ja tuloksia on saatu aikaan.

2. Turun Seudun Rakennustekniikka pitää myydä, jos sen toimintaa ei saada kannattavaksi.

3. Pikaraitiohanke on liian kallis Turulle.

Ehdokkaan kommentti

Hanke on kallis, mutta jos valtio ja lähikunnat maksavat osan niin taloudellisesta yhtälöstä voidaan saada järkevä.

4. Turun tulee siirtyä pormestarijärjestelmään.

Ehdokkaan kommentti

Nykymalli on hyvä ja selkeä. Turussa on kokopäivätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

5. Tornitalo näköalatasanteineen soveltuu hyvin Kakolanmäen kulttuurimaisemaan.

Ehdokkaan kommentti

Näkötorni lisää Turun vetovoimaa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle