Ville Tavio Valitaan

Vaalikone Turku

Vaalilupaukseni

  1. Asetan päätöksissä Suomen kansallisen edun etusijalle.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Toimin aiemman valtuustokauden Perussuomalaisten ryhmän puheenjohtajana, enkä aio antaa periksi vaan tahdon jatkaa työtä paremman Turun puolesta.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Ajan vastuullisempaa maahanmuuttopolitiikkaa, turvallista Turkua ja päätöksenteon avoimuutta.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
ranska

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kansanedustaja
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
En ole suuryritysten tai ay-liikkeen vaalirahoittama. Toimin VR:n hallintoneuvoston puheenjohtajana, josta on ollut Varsinais-Suomelle vain hyötyä.
Vuositulot
yli 100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Avopuoliso ja Martta-koira.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Luonnossa liikkuminen koiran ja avopuolison kanssa.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

En pidä ajattelusta, että yhteiskunta on vastuussa varsinkaan pikkulapsien kasvatuksesta. Lapsen tärkein kasvatus tulee kotoa. Jos vanhempi on kotona, niin ei ole perusteltua kustantaa lapsen kallista päivähoitoa yhteisistä varoista.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmäkokoja tärkeämpääkin olisi turvata opettajien auktoriteetti ja oikeudet pitää häiriköivät oppilaat kurissa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

On luonnollista, että omassa kodissa halutaan olla niin pitkään kuin mahdollista. Kotihoidossa ei kuitenkaan saa olla liian huonokuntoisia vanhuksia.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritykset tuovat työpaikkoja ja hyvinvointia.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Valtuustoryhmien välinen laaja hallitussopimus tulisi korvata suppeammilla asiakohtaisilla sopimuksilla.

2. Turun Seudun Rakennustekniikka pitää myydä, jos sen toimintaa ei saada kannattavaksi.

Ehdokkaan kommentti

Veronmaksajien varoin ei voi ylläpitää kannattamatonta yhtiötä.

3. Pikaraitiohanke on liian kallis Turulle.

4. Turun tulee siirtyä pormestarijärjestelmään.

5. Tornitalo näköalatasanteineen soveltuu hyvin Kakolanmäen kulttuurimaisemaan.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle