Petteri Orpo Valitaan

Vaalikone Turku

Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minulla on pitkä kokemus kuntatason päättäjätehtävistä, ja uskon, että se kokemus yhdistettynä tehtäviini valtakunnan tasolla, takaa minulle laaja-alaiset näkökulmat päättämään Turun asioista.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Olemme luomassa sote-uudistuksen jälkeen uutta kuntaa. Sivistysasiat ovat tärkeä osa tulevaisuuden kuntaa. Haluan pitää huolta koulurakennuksistamme, ajanmukaisista välineistä ja koulupäivien sisällöstä. Lisäksi kuntien elinvoimaisuus on toimivan kunnan lähtökohta, ja haluan huolehtia että yritystoiminta kukoistaa kunnissa.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
joku muu
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kansanedustaja
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
5 000 - 8 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
51-80 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ministerien sidonnaisuudet: http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804ac232
Vuositulot
yli 100 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo Niina Kanniainen-Orpo, OTM, kaksi lasta sekä Pessi-koira
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Kalastan aina kun siihen tulee mahdollisuus. Lenkkeilyllä pyrin pitämään kuntoani yllä, ja kotikokkailu on hyvä tapa rentoutua.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

En usko pakottamiseen vaan mahdollisuuksien tarjoamiseen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Pitkän aikavälin tavoitteena maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus on hyvä ja perusteltu.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluruoassa tärkeintä on, että se on terveellistä ja maittavaa.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Tilojen käyttäjiltä on perusteltua kerätä ainakin jonkinlaisia maksuja kustannusten kattamiseksi. Ne tulee kuitenkin pitää mahdollisimman edullisina jotta kaikilla säilyy mahdollisuus harrastaa.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka suuri opetusryhmä ei automaattisesti tarkoita huonompaa oppimista, kunnissa kannattaa tehdä töitä pienempien opetusryhmien puolesta.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Jos kotihoito on riittämätöntä, lisätään mieluummin laadukasta kotihoitoa kuin kallista laitoshoitoa.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki tarvitaan. Sote-alalla tulee olemaan työvoimapula. Tämä on ikärakenteen sanelema välttämättömyys. Työnantaja voi muuttua.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Toimivat ja turvalliset palvelut ovat saatavilla tarpeen mukaan ja oikea-aikaisesti, tarvittaessa kotiin tuotuina. Ne toimivat joustavasti sijainnista riippumatta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen on väärä termi. Tässä tarkoitetaan varmaankin sitä, että palvelun järjestää julkinen taho, mutta tuottajana voi toimia myös järjestö tai yritys. Se on järkevää, koska siten voidaan vahvistaa laatua ja pitää kustannukset kurissa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveysongelmien hoidossa avohoito on yksi tapa muiden joukossa. On tärkeää, että hoidon tarvitsijat saavat yksilöllistä apua, joka on mahdollisimman vaikuttavaa ja laadukasta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaveroa täytyy tietenkin laskea vähintään sen verran, kuin sote-tehtäviä varten on kerätty.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Maan eri osissa on erilaiset liikkumisen tarpeet. Suurilla kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen rooli on aivan erilainen kuin niiden ulkopuolella.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Tonttipolitiikka on yksi väline siinä valikoimassa keinoja, joilla kunnat voivat edistää yritysten suotuisaa toimintaympäristöä. Yritykset luovat työtä suomalaisille, ja kunnilla on tärkeä rooli olosuhteiden kehittämisessä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

On löydettävä ratkaisut, jotka kuormittavat mahdollisimman vähän. Tulevaisuudessa merkittävästi työtä syntyy sitä paitsi juuri sellaisten ratkaisujen kehittämisen ja hyödyntämisen alueilla.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastot toteuttavat tärkeää matalan kynnyksen kansansivistystehtävää, ja niiden on pysyttävä maksuttomina.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asunnot on tarkoitettu vähempivaraisille.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Turku panostaa laajasti liikuntaan ja kulttuuriin eli kuntalaisten hyvinvointiin. Viisasta.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenteen on oltava tehokkaasti toimiva, ja se tarkoittaa myös taloudellista järkevyyttä. Ei ole mahdollista luvata, että ihan kaikkialta pääsisi palveluiden ääreen joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Valtuustoryhmien välinen laaja hallitussopimus tulisi korvata suppeammilla asiakohtaisilla sopimuksilla.

2. Turun Seudun Rakennustekniikka pitää myydä, jos sen toimintaa ei saada kannattavaksi.

3. Pikaraitiohanke on liian kallis Turulle.

4. Turun tulee siirtyä pormestarijärjestelmään.

5. Tornitalo näköalatasanteineen soveltuu hyvin Kakolanmäen kulttuurimaisemaan.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Lähestulkoon kaikilla mittareilla tarkasteltuna suomalaisten elämä on parempaa tänä päivänä kuin 30, 50 tai 100 vuotta sitten. Tieteen ja teknologian edistyminen sekä vakaat yhteiskuntaolot ovat mahdollistaneet Suomelle ja suomalaisille uskomattoman menestystarinan. Tämän hetken vaikeudet ehkä saavat tämän joskus unohtumaan. Se mielessä pitäen meidän on jatkettava ponnisteluja, jotta samanlaisesta edistyksestä saisivat nauttia myös tulevat sukupolvet.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kyky saada yhteisymmärrystä ja kompromisseja sekä tuloksia aikaan on nykyaikaista vahvaa johtajuutta. Monipuoluedemokratiassa runnomalla ei pärjää kukaan. Suomea on kehitettävä yhteistyössä, mutta näkemyksellä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Järjestäytyneessä yhteiskunnassa resurssi- ja valtakilpailun toteuttamiseen on olemassa yhteisesti hyväksytyt säännöt, joiden mukaan toimimalla ristiriidat saadaan ratkaistuiksi sovinnollisilla tavoilla.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Haluan nostaa esiin erityisesti naisten työmarkkina-aseman. Nykyinen perhevapaajärjestelmä ikävä kyllä on johtanut tilanteeseen, jossa osa naisista jää työmarkkinoilla miesten jälkeen ja kärsii siitä lopun ikänsä matalampina palkkoina ja pienempinä eläkkeinä. Etenkin työelämään tarvitaan lisää tasa-arvoa.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä ja tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä tarjoaa perustan mahdollisuuksien tasa-arvolle.

Vaalikoneen etusivulle