Ville Valkonen Valitaan

Vaalikone Turku

Vaalilupaukseni

  1. Veronkorotukset pitää välttää. Suomessa on liian kireä verotus. Kuntien palvelut pitää hoitaa nykyistä tehokkaammin ilman veronkorotuksia.
  2. Työpaikat ja yritysten menestymisedellytykset pitää asettaa kaikessa päätöksenteossa kärkeen. Tarvitsemme kasvua ja työmahdollisuuksia!
  3. Kunnianhimo Turun kaupunkikuvassa pitää asettaa korkeammalle! Olen kaikkien järkevien, eteenpäin katsovien rakennushankkeiden puolella.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen talousosaaja, laaja-alainen asiantuntija ja vastuullinen uudistaja. Arvoiltani olen tulevaisuuteen katsova suvaitsevainen oikeistolainen. Aikaansaava, yhteistyökykyinen ja kokenut.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Ajan menestyvää Turkua! Se tarkoittaa tervettä taloutta ja aktiivista elinkeino- ja työllisyyspolitiikka. Veroja ei saa korottaa. Päätökset pitää tehdä työpaikat edellä. Menestyvä Turku tarkoittaa kansainvälisyyteen ja koulutukseen panostamista! Englanti pitää aloittaa ensimmäiseltä luokalta koulussa. Menestyvä Turku tarkoittaa rohkeaa etunojaa tulevaisuuteen esimerkiksi merkittävillä rakennushankkeilla ja kaupunkikehityksellä. Turusta voidaan tehdä mm. Suomen kiistaton kulttuuripääkaupunki.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
8 000 -10 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei sidonnaisuuksia. Kaksi sijoitusasuntoa.
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
50 000-200 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Asun tyttöystäväni kanssa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Olen mielelläni ystävien ja perheen kanssa niin paljon kuin mahdollista. Harrastan monipuolisesti liikuntaa, kirjoittamista, lukemista, historiaa, taloustiedettä sekä hyviä elokuvia.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Suurimmalle osalle jatko-opinnot tai työharjoittelu ovat paras vaihtoehto, mutta ei välttämättä aivan kaikille. Esimerkiksi joillain saattaa olla parempi vaihtoehto tehdä jonkun aikaa töitä. Oppivelvollisuus on jo olemassa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Maksuton osa-aikainen (20h/vko) varhaiskasvatus tulee tarjota, mutta ei kokonaan rajoituksetonta. Varhaiskasvatus on tutkimusten mukaan vaikuttavin osa koulutusta. Se parantaa mahdollisuuksien tasa-arvoa ja tasoittaa perhetaustojen eroja.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaiset syövät paljon lihaa. Vähemmälläkin tulee toimeen. Lapsille pitää esitellä erilaisia ruokavalioita, joista he voivat sitten vanhempana valita. Maltillinen lihansyönti on terveellisempää kuin liiallinen. Lisäksi kasvisruokavalio on ympäristöystävällisempi.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Jos tiloihin mahtuu, tulee niiden käyttöä ilman muuta lisätä. Kulttuuri on tärkeä osa yhteiskuntaa. Jos kysyntää on liikaa, voidaan pieniä maksuja asettaa.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Turussa opetusryhmät ovat pääasiassa kohtuullisen kokoisia, mutta pienemmät ryhmäkoot parantavat mahdollisuuksia opettaa yksilöllisemmin ja rauhoittavat oppimista. Lisäksi opettajilla pitää olla riittävät työkalut oppi- ja työskentelyrauhan sekä turvallisuuden takaamiseen.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella on oltava oikeus palvelukotipaikkaan jos kotona ei enää pärjää, mutta jonojen ollessa nykyisen pituiset, joudutaan tietenkin paikkoja täyttämään tarvejärjestykssä. Kotihoitoa on kehitettävä edelleen. Suurin osa tahtoo asua kotona niin kauan kuin se on mahdollista.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluissa voidaan paljon nykyistä enemmän hyödyntää kilpailun ja markkinoiden tuomaa luovuutta ja tehokkuutta. Valinnanvapaus parantaa laatua ja lyhentää jonoja. Ikääntyvässä Suomessa sote-alan ammattilaisilta ei varmasti työt lopu, mutta julkiselta sektorilta siirtyy työntekijöitä yksityiselle sektorille, mikä on tervettä.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Silloin kun tarvitsee hoitoa, on tärkeää, että se on mahdollisimman laadukasta. Kallista terveyskeskus- ja sairaalaverkkoa ei pidä ylläpitää väkisin aluepoliittista syistä. Laatu on tärkeämpää.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Jos nykyään vertaa yksityistä ja julkista terveydenhuoltoa, laatuero on selkeä. Julkisrahoitteisissa palveluissa järjestäminen säilyy julkisissa käsissä. Kaikkien pitää saada palvelut varallisuuteen katsomatta. Kilpailu ja markkinoiden hyödyntäminen tuovat luovuutta ja tehokkuutta. Julkisesti tuotettujen palvelujen osuus on liian suuri. Ulkoistamiset täytyy tehdä järkevästi ja harkiten. Tulevaisuudessa valinnanvapaus tuo aivan uuden kehityksen dynamiikan, kun tuottajat kilpailevat laadulla ja nopeudella.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveysongelmapotilaalle on parempi kuntoutua osana yhteiskuntaa eikä eristettynä. Laitoshoito on kallista ja useampia voidaan auttaa avohoidossa.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaveroa tullaan laskemaan vajaa 13 % sote-uudistuksen yhteydessä, koska noin puolet kuntien kustannuksista siirtyy maakunnille. Sen jälkeen kuntaveroa tulee edelleen harkita alennettavaksi, jos siihen on mahdollisuus. Ainakaan veroja ei saa kiristää.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus pitäisi olla ainoastaan silloin, kun kuntalainen on jotenkin asianosaisena. Turhasta valittamisesta pitäisi aina olla jokin seuraus, kuten maksu. Valitusjärjestelmä on tärkeä osa oikeusvaltiota, mutta sitä pitää käyttää vastuullisesti, ei kiusantekoon.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on täysin tapauskohtainen kysymys. Lähtökohtaisesti pitää edistää julkisen liikenteen käyttöä. Suurimmassa osassa kaupunkia sujuva yksityisautoilu ja julkinen liikenne eivät ole ristiriidassa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritykset voivat maksaa tontista käyvän hinnan, mutta kaupungin kannattaa pitää hinnat kohtuullisina. Eivät yritykset mitään tukia tarvitse vaan hyvän toimintaympäristön. Turku tarvitsee menestyviä ja työllistäviä yrityksiä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisen ja ympäristön kestävä suhde ovat aikamme suuria kysymyksiä. Meillä ei ole oikeutta pysyvästi tuhota luontoa, vaikka luonnonsuojelu maksaisikin. Nykyaikana onneksi harvemmin kasvu ja luonto ovat vastakkain. Kestävä kehitys on myös hyvää liiketoimintaa ja clean techin mahdollisuudet ovat valtavat.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikanhakijoiden inhimillinen kohtelu on kaikkien vastuulla, se on yhteinen vastuumme. Aiheellisten turvapaikanhakijoiden pitää päästä mahdollisimman nopeasti rakentamaan uutta elämää Suomessa ja aiheettomat pitää saada palautettua lähtömaahan nopeasti. Tämä on kaikkien etu.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastoista kuten muistakin julkisista palveluista maksetaan veroja. Kirjastot ovat pohjaa sivistykselle, mikä on tärkeä osa hyvää yhteiskuntaa.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien asunnot on tarkoitettu vähävaraisille. Tulorajan poisto tarkoittaisi parempituloisten tukemista. Vähävaraisille tulisi etsiä asunnot kalliimmista vaihtoehdoista.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikunta edistää terveyttä ja on tärkeä harrastus tuhansille turkulaisille. Hyvät liikuntamahdollisuudet kuuluvat Turun kokoisen kaupungin palveluvalikoimaan. Ne muun muassa houkuttelevat uusia asukkaita.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kaikilta syrjäisemmiltä seuduilta tämä ei ole mahdollista mutta hyvät julkisen liikenteen mahdollisuudet ovat kaikkien etu. Ne vähentävät ruuhkia myös muille liikkujille.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Valtuustoryhmien välinen laaja hallitussopimus tulisi korvata suppeammilla asiakohtaisilla sopimuksilla.

Ehdokkaan kommentti

Kauden alussa tehtävä hallitussopimus on tärkeä pohja valtuustokaudelle. Asiakohtaisia sopimuksia tehdään koko ajan, mutta raami on tärkeä olla olemassa esimerkiksi suurista talouden tavoitteista. Tietenkin päätöksenteon pitää elää jatkuvasti ajassa.

2. Turun Seudun Rakennustekniikka pitää myydä, jos sen toimintaa ei saada kannattavaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan ydintehtävä ei ole omistaa yrityksiä, joiden palvelut voidaan hankkia markkinoilta. Varsinkin tappiollisten yritysten omistaminen on veronmaksajien rahojen haaskausta. Kaupungin tulee keskittyä suunnittelu- ja hankintatoimen osaamiseen.

3. Pikaraitiohanke on liian kallis Turulle.

Ehdokkaan kommentti

Kantani raitiotiehen on avoin ja käytännönläheinen. Raitiotie mahdollistaa joukkoliikenteen sitomisen kaupunkisuunnitteluun pysyvämmin. Raitiovaunuista on mahdollista tehdä sujuvampia ja tilavampia kuin busseista. Toisaalta bussiliikenteen kehittäminen ja raitiotie eivät sulje toisiaan pois. Mielestäni Turku hyötyy kummastakin.

4. Turun tulee siirtyä pormestarijärjestelmään.

Ehdokkaan kommentti

Pormestarimalli selkeyttäisi valtaa ja vastuuta. Kansalaiset pääsisivät selkeästi ottamaan kantaa korkeimpaan viranhaltijaan. Nykyään virkajohdolla on valta mutta poliittiselta johdolta vaaditaan poikkeuksellista aktiivisuutta valtaa käyttääkseen. Vastuu on kuitenkin aina valituilla päättäjillä. Pormestarimalli on käytössä suurimmassa osassa länsimaita.

5. Tornitalo näköalatasanteineen soveltuu hyvin Kakolanmäen kulttuurimaisemaan.

Ehdokkaan kommentti

Paljon riippuu siitä, minkälainen tornitalosta lopulta tulisi. Ollakseen kehittyvä ja nykyaikainen kaupunki, pitää Turun uskaltaa rakentaa myös korkealle. Kakola ei ehkä ole tähän paras paikka, mutta jostain korkea rakentaminen on aloitettava. Parhaiten korkealle rakentamiselle soveltuvat Kupittaa ja Itäharju, ehkä myös rautatieaseman ympäristö.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Onni syntyy yksilöiden omista valinnoista joten onnellisuus on ollut varmaan melko samalla tasolla. Sen sijaan yhteiskunnassa juuri mikään tutkimus ei viittaa siihen, että ennen olisi jotenkin ollut paremmin. Elintaso on jatkuvasti kasvanut. Rikollisuus, perheväkivalta, liikennekuolemat, ympäristön tuhoaminen ja lukuisat muut huonot asiat ovat vähentyneet. Suvaitsevaisuus on lisääntynyt. Työttömyys oli pienempää ennen 90-lukua ja julkinen talous paremmassa kunnossa. Liikunnan vähentyminen voidaan tulkita huonoksi mutta siinä on kyse ihmisten omista valinnoista, liikuntamahdollisuudet ovat hyviä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kukaan yksittäinen ihminen ei yhteisiä ongelmia ratko, vaan ne ratkotaan yhdessä, mutta vahvaa johtajaa tarvitaan näyttämään suunta. Vahva poliittinen johtajuus on vaikeaa mutta sitä tarvitaan. Kaikkia ei voi eikä pidä yrittää miellyttää. Aina tarvitaan kuitenkin yhteistyökykyä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä käytös ja itsenäisyys eivät sulje toisiaan pois! Kouluissa pitää antaa eväät luovuudelle ja omalle ajattelulle, mutta opettajilla pitää olla riittävät työkalut oppi- ja työskentelyrauhan sekä turvallisuuden takaamiseen.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Kummallinen kysymys. Biologisesti eläimillä varmaan näin pohjimmiltaan on, mutta siitä ei pidä vetää johtopäätöksiä ihmisten yhteiskuntaan. Yhteiskunnan pitää olla kannustava, jotta jokainen voi olla oma paras itsensä. Pitää olla mahdollisuus menestyä, mutta myös mahdollisuus hyvän yrityksen jälkeen epäonnistua. Kaikista on pidettävä huolta mutta se ei tarkoita paapomista.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Väite on liian epämääräinen. Koen, että Suomessa ihmisiä kohdellaan pääasiassa tasa-arvoisesti.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on kansainvälisten tutkimusten mukaan maailman tasa-arvoisimpia maita. Täällä on muun muassa lähes maksuton terveydenhuolto ja maksuton koulutus. Suomessa voi ponnistaa mihin tahansa lähtökohdista riippumatta ja niin sen kuuluukin olla. Mahdollisuuksien tasa-arvo on Kokoomuksen ydinarvo. Perhe-taustalla on kuitenkin jonkun verran merkitystä ja tasa-arvotyötä pitää jatkaa esimerkiksi parantamalla varhaiskasvatusta.

Vaalikoneen etusivulle