Ville Niinistö Valitaan

Vaalikone Turku

Vaalilupaukseni

  1. Palautetaan koulutuksen arvostus. Panostetaan pieniin ryhmäkokoihin kouluissa ja päiväkodeissa. Tarjotaan amispaikka kaikille halukkaille.
  2. Pidetään huolta ympäristöstä, panostetaan joukkoliikenteeseen ja uusiutuvaan energiaan. Päätös Turun pikaraitiotiestä. Suojellaan Itämerta.
  3. Turku kuuluu kaikille sen ihmisille. Avataan päätöksentekoa ja lisätään ihmisten osallisuutta. Tehdään keskustasta ihmisten olohuone.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen innoissani paluusta Turun kunnallispolitiikkaan. Kuntien kautta voimme tarjota inhimillisen ja kestävän vaihtoehdon Sipilän hallituksen koville arvoille - ei ole pakkoa leikata koulutuksesta.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Vihreiden vaihtoehto lähtee siitä, että nykyaikana kivat kunnat menestyvät. Panostamalla koulutukseen, lapsiperheystävällisyyteen ja viihtyisään kuntaan luomme myös elinkeinoille tilaa menestyä. Panostamalla joukkoliikenteeseen, kotimaiseen puhtaaseen lähiruokaan, palvelutalouteen ja uusiutuvaan energiaan teemme Suomesta uuden ajan talouden edelläkävijän.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
johtava asema
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa
venäjä

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kansanedustaja

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
3 000 - 5 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Olen yhteishuoltaja, perheeseeni kuuluu kaksi ihanaa lasta. Elias on 12 vuotta ja Linnea 9.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuoria ei tule velvoittaa, mutta vastaan tähän kysymykseen näin, koska kuntaa on velvoitettava mielestäni tarjoamaan kaikille halukkaille nuorille koulutuspaikka peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Vihreät haluaa palauttaa pienet ryhmäkoot ja täyden päivähoito-oikeuden päiväkoteihin, joista Sipilän hallitus leikkasi. Sen lisäksi maksuton varhaiskasvatus lisäisi päivähoidon arvostusta, osallisuutta ja helpottaisi erityisesti naisten pääsyä työelämään - se vähentäisi kannustinloukkoja työhön paluulta.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Terveellinen ja ympäristön kannalta kestävä, puhdas ruoka on tärkeä asia ihmisten hyvälle elämälle. Lasten kannattaa tutustua monipuolisesti ruokiin, syödä terveellisesti ja kasvisruoka on kasvava trendi terveys- ja ympäristösyistä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Turussa on vahva alakulttuurien ja kulttuurin kirjo: sitä on tuettava eri tavoin, avaamalla kulttuurin rahoitusta ja tiloja yhä useammille toimijoille. Kulttuuri rakentaa menestyvää ja hyvinvoivaa kaupunkia, jossa ihmiset innostuvat uusista asioista ja se tuo valoa arkeen.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Vihreät haluaa panostaa koulutukseen: pienemmät ryhmäkoot ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten auttaminen avustajilla on tärkeää, jotta nuorten oppimiserot kapenevat ja kaikki pysyvät koulussa mukana. Erityisesti poikien heikommat oppimistulokset ja yhä useamman nuoren pojan syrjäytyminen koulutuksesta peruskoulun jälkeen kokonaan on huolestuttavaa - siksi tarvitaan lisää tukea ja pienempiä ryhmäkokoja jo peruskoulussa, jotta kaikkien tarpeet tunnistetaan ja yksilöllinen ohjaus voidaan turvata.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Valtuustoryhmien välinen laaja hallitussopimus tulisi korvata suppeammilla asiakohtaisilla sopimuksilla.

2. Turun Seudun Rakennustekniikka pitää myydä, jos sen toimintaa ei saada kannattavaksi.

3. Pikaraitiohanke on liian kallis Turulle.

4. Turun tulee siirtyä pormestarijärjestelmään.

5. Tornitalo näköalatasanteineen soveltuu hyvin Kakolanmäen kulttuurimaisemaan.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle