Pirjo Rinne Valitaan

Vaalikone Turku

Vaalilupaukseni

  1. Turun suurten puolueiden pakkovalta ja salatut hyväveli-liitot hallintaan. Hallitussopimus vain talousarvion yhteydessä ei koko kaudeksi.
  2. Hyvät terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut jokaisen oikeudeksi, maksutta.
  3. Turkulasten lähipalvelut päivähoidossa, koulussa ja tetveydenhuollossa kaikkien ulottuville.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Turun kuntapolitiikan hyvä tuntemus (valtuusto, kaupunginhallitus, valtuuston varapuheenjohtajuus). Tässä murrosvaiheessa tarvitaan kokemusta ja hyvää neuvottelutaitoa. Yhteistyöllä tulosta.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Jokaiselle oikeus riittävään toimeentuloon,
Julkinen terveydenhuolto kunniaan,
Lisää varoja ja henkilökuntaa vanhusten ja vammaisten palveluihin.
Ei julkisten palvelujen yksityistämiselle; kaupungin päiväkodit, lastenkodit, vanhainkodit, koulut ja terveydenhuolto säilytettävä.
Turhan hallinnon paisuttaminen kuriin.
Päätökset avoimiksi ja kuntalaisten demokraattisen valvonnan piiriin.
Ahneus kuriin.
Yritysten verotulot käytettävä turkulaisten hyväksi.
Lähipalvelut ja lähikoulut etusijalle.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
3 000 - 5 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Taloudelliset sidonnaisuudet
ei ole
Vuositulot
20 000-30 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Mies ja neljä aikuista lasta ja seitsemän lastenlasta.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Naisvoimistelu, uinti ja kulttuuri , kaikissa muodoissaan.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Pakko ei koskaan ole hyvä menetelmä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Paras investointi tuleaisuuteen. Pienipalkkaisten vanhempien on mahdollista mennä töihin.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Luovat alat ovat tulevaisuutta.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kunnalla pitää olla palvelukotipaikka vanhukselle, jos hän sitä haluaa.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Perusterveydenhuolto on oltava nopeasti saavutettavaa ja lähellä. Erityiset sairaudet on hoidettava yliopistosairaaloissa tai vastaavissa suuremmissa keskuksissa, missä on paras asiantuntemus.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisessä terveydenhuollossa toisen sairaudesta tulee bisnes, josta voitot menee yksiin ja samoihin taskuihin. Terveys ei ole markkinatavaraa, vaan jokaisen perusoikeus.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoidossa suuntaudutaan nopeampaan paranemiseen. Tukea ja apua tietysti tarvitaan, jotta arki alkaisi sujumaan. Mielenterveyden vaikeuksista voi täysin parantua.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Paras ratkaisu olisi maakuntaverotus, joka toisi tasapuolisuutta. Nyt emme vielä tiedä valtionosuusjärjestelmän tuomaa muutosta tarkaan.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkien rakentamista ei pidä päästää markkinavoimien armoille. Kaupungit ovat kuntalaisten oimaisuutta.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Uudet asuntoalueet suunnitelta niin, että yksityisautoja ei tarvita . Yhteisautokokeilut nopeasti todeksi.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Markkinataloius ei voi määrätä kaikkea ihmisen elämässä. Luonto kuuluu kaikille.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisen oikeutta valita omaa asuinpaikkaansa ei saa rajata. Turvaa pitää antaa rvitsijoille.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastot ovat kansakuntammi yhteinen sivistyksen olohuone.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kirlpaurheilusta kansan urheiluun ja liikuntaan.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Valtuustoryhmien välinen laaja hallitussopimus tulisi korvata suppeammilla asiakohtaisilla sopimuksilla.

Ehdokkaan kommentti

Hallitussopimukset eivät ole demokratiaa. Turussa suurin puolue määrää. Kunna tilanne muuttuu niin nopeasti, että sopimuksilla on vaikea hallita tilanteita. Tällöin valta liukuu yksittäisten henkilöiden ja virkamiesten käsiin.

2. Turun Seudun Rakennustekniikka pitää myydä, jos sen toimintaa ei saada kannattavaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kunnalla pitäisi aina olla omaa toimintaa, jotta tiedetään kustannustaso.

3. Pikaraitiohanke on liian kallis Turulle.

Ehdokkaan kommentti

Raitiotiehanke edellyttää suurta valtion panostusta. Tämä on asia, jota tehdään tulevaisuuteen ja kuntannukset pitää jakaa usealle kymmenelle vuodelle.

4. Turun tulee siirtyä pormestarijärjestelmään.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisessä kaupunginjohtajamallissa valta on siirtynyt pois demokraattisesti vaaleilla valituilta edustajilta. Koko iäkseen tehtävään valitun kaupunginjohtajan mielenkiinto sortuu helposti. Vaaleilla tai valtuuston valiema pormestari kuuntelee herkemmin kuntalaisia.

5. Tornitalo näköalatasanteineen soveltuu hyvin Kakolanmäen kulttuurimaisemaan.

Ehdokkaan kommentti

Korkeita taloja tulee rakentaa entisille teollisuusalueille, kuten Itäharjulle, ei kulttuurimaisemaan. Mäki on jo itsessään korkealla.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutosta ei osattu hoitaa, vaan annettiin luonnon pilaantua. Nyt kärsitään.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme laajempaa demokratiaa. Diktatuuri on jo nähty.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Demokratia ja tasa-arvo tuovat RAUHAN.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Rahan valta on edelleen valtavan suuri. Nykyinen tiedonsaantikin on rahalla ostettavien laitteiden takana.

Vaalikoneen etusivulle