Niina Salonen

Vaalikone Turku

Vaalilupaukseni

  1. Koulutuksesta ja kasvatuksesta ei leikata. Koulutus kuuluu kaikille.
  2. Lasten liikuntaan panostetaan entistä enemmän kouluissa ja vapaa-ajalla. Liikkuvasta lapsesta kasvaa liikkuva aikuinen.
  3. Minä kuuntelen sinua. Lupaan, että turkulaisia kuunnellaan päätöksenteossa aiempaa enemmän. Turku kuuluu kaikille.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Turun tulevaisuus tarvitsee ketteriä ratkaisuja vuosikausien jahkailun sijaan. Minulta löytyy tarmokkuutta ja aitoa kiinnostusta viedä Turkua eteenpäin.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Turku tarvitsee työtä ja osaamista. Pitämällä kiinni ammatillisen koulutuksen tasosta, kehittämällä kouluasteiden välistä yhteistyötä ja panostamalla turkulaisten hyvinvointiin voimme vastata positiiviseen rakennemuutokseen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Alakouluikäiset lapset Urho ja Kerttu, aviomies Matti ja dalmatiankoira Lumi.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Perhe ja yhteisö. Vapaa-ajallani viihdyn koripallokentän ja voimistelumaton laidalla. Koskaan ei ole myöskään liian kiire syödä isoäidin tekemää mustikkapiirakkaa.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Ammatillisen koulutuksen uudistus tuo toivottavasti vielä aiempaa joustavampia ratkaisuja tähän asiaan. Ymmärrän hyvin, että peruskoulun jälkeen aikuisuuden suuntaviivat eivät ole vielä selvillä, mutta kotiinkaan ei voi jäädä makaamaan. Kartuttamalla osaamista työelämässä tai jatko-opinnoissa voi tulevaisuuttaan miettiä samalla rauhassa. Amiksesta on päästävä ammattikorkeaan ja yliopistoon jatkossakin.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Maksuttomuus parantaa heikoimmassa asemassa olevien lasten mahdollisuuksia saada laadukasta varhaiskasvatusta. Päivähoito on ensisijaisesti lapsen oikeus, ei vanhemman. Kannatan mallia, jossa maksuton varhaiskasvatus ja maksullinen iltapäivähoito yhdistyvät. Maksuttomuus ei kuitenkaan saa tarkoittaa laadusta tinkimistä ja ryhmäkokojen kasvamista.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Tämä käytännössä taitaa jo toteutua. Joskus ruuassa on lihaa, joskus kalaa ja aina siinä on kasviksia. Jos varsinaisten kasvisaterioiden määrän kasvattaminen tuntuu haastavalta, niin lähtisin kasvattamaan kasvisten osuutta kaikilla aterioilla.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Samalla tavalla kuin lasten ja nuorten liikuntavuorot ovat maksuttomia, tulisi myös yleishyödyllisten yhdistysten lasten ja nuorten kulttuuriharrastuksissa tilojen olla maksuttomia.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien kokoa ei saa enää entisestään kasvattaa. Tutkimusten valossa oppimistuloksiin opetusryhmän koko ei kuitenkaan juurikaan vaikuta, jos aikuisten määrä luokassa on riittävä oppilaiden määrään nähden.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella on oltava oikeus palvelukotipaikkaan.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikat on jollain tavalla turvattava. Irtisanomissuojasta tai muusta turvakeinosta, esim. uudelleenkouluttamisesta pitää neuvotella erikseen.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palvelun toimivuus on ensisijaista, mutta jos sijainti on haasteellinen, niin palvelu ei voi olla toimiva. Saavutettavuuden on oltava yksi toimivan palvelun kriteeri.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

En usko, että yksityistäminen itsessään olisi automaatio tehokkuudelle ja säästöille.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Varmasti luo turvattomuutta, jos ei saa kaipaamaansa hoitoa.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Jotain alentavaa vaikutusta kuntaveroon varmaankin on, mutta kokonaisverotukseen tätä kautta ei tule muutoksia.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Syitä valituksiin pitää ehkäistä järkevällä ja osallistavalla kaavoituksella. Rakentaminen Turussa ei ole mitenkään erityisen hidasta.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni yksityisautoilijoita ei liiemmin suosita kaavaratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin kilpailukykyä ei ole syytä rakentaa halpojen tonttien varaan.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Toivoisin ratkaisuja, joissa näissä asioissa voidaan tehdä kompromissi. Emme voi varastaa tulevilta sukupolvilta lyhyen aikavälin hyöty silmissämme.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Turulla on hyvät mahdollisuudet ottaa vastaan turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Valtuustoryhmien välinen laaja hallitussopimus tulisi korvata suppeammilla asiakohtaisilla sopimuksilla.

Ehdokkaan kommentti

Koen että laaja hallitussopimus vie Turkua eteenpäin. Tulevalla kaudella toivon, että sopimukseen kirjataan nykyistä konkreettisempia tavoitteita, joihin osapuolet sitoutuvat.

2. Turun Seudun Rakennustekniikka pitää myydä, jos sen toimintaa ei saada kannattavaksi.

3. Pikaraitiohanke on liian kallis Turulle.

Ehdokkaan kommentti

Pitkällä aikavälillä pikaraitiotie on Turulle järkevin ratkaisu.

4. Turun tulee siirtyä pormestarijärjestelmään.

Ehdokkaan kommentti

Huolellisella valmistelulla ja riittävällä siirtymäajalla Turku voi siirtyä pormestarijärjestelmään.

5. Tornitalo näköalatasanteineen soveltuu hyvin Kakolanmäen kulttuurimaisemaan.

Ehdokkaan kommentti

Tornitalolle löytyy varmasti joku toinenkin paikka Turusta. Korkean rakentamisen lausunnon perusteella Kakola ei ole ensinkään hyvä paikka korkealle rakentamiselle.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Itsekin joskus alennun tähän ajatteluun. Ennen ei kyllä oikeasti ollut paremmin. Kaikkea vanhaa on toki mukava haikailla. Aika kultaa muistot.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Turussa on mentävä eteenpäin. Jahkaaminen ei johda mihinkään. Päätöksiä pitää tehdä rohkeasti, muuten Turku jää muista kaupungeista jälkeen. Johtajuuteen itseensä sanoisin, että hyvä johtaja kuuntelee, keskustelee ja toimii sen perusteella. Ei sanele, määrää eikä passivoidu kulisseihin.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Tekemällä oppii. Lisää uteliaisuutta ja itsenäisyyttä, käytöstapoja unohtamatta.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti liian moni kokee tippuvansa kelkasta, koska ei jaksa tai osaa pelata tätä "peliä", jossa esillä oleminen, verkostoituminen ja äänenkäyttö korostuvat.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Jos kaikki kokisivat, että omalla mielipiteellä on merkitystä ja että heitä kuunnellaan, niin tulisimme paremmin toimeen.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on varmasti keskivertoa paremmat mahdollisuudet, mutta yhtäläiset on aika paljon luvattu. Parempaakaan ei ole tarjolla. Pohjoismainen hyvinvointivaltio antaa parhaat mahdollisuudet ponnistaa haluamaansa paikkaan yhteiskunnassa.

Vaalikoneen etusivulle