Lotta Alhonnoro Valitaan

Vaalikone Vaasa

Vaalilupaukseni

  1. Haluan olla rakentamassa Vaasasta maailman energiapääkaupunkia. Kaupunkia, jonka energiaosaaminen ja innovaatiot näkyvät kaupunkikuvassa.
  2. Haluan tehdä kaikkeni laadukkaan opetuksen eteen. Sitä annetaan terveissä ja turvallisen matkan päässä olevissa lähikouluissa.
  3. Lupaan tehdä vastuullista politiikkaa, joka perustuu tutkittuun tietoon. Ihmiset, ympäristö ja talous ovat samalla viivalla.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minua on aina ohjannut halu pohtia, miten voisimme tehdä asiat yhdessä vielä paremmin. Eturyhmien sijaan haluan katsoa kokonaisuutta ja rakentaa meille kaikille paremman Vaasan.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan olla rakentamassa Vaasasta maailman energiapääkaupunkia ja kestävien ratkaisuiden mallikaupunkia. Kaupunkipyörät, yhteiskäyttöautot ja toimiva joukkoliikenne ovat edistettäviä tapoja liikkua. Haluan panostaa laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen, terveisiin ja turvallisen matkan päässä oleviin lähikouluihin.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
ranska

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
-
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
50 000-200 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Mieheni ja 6-vuotias Dexter-koira
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Urheilu salilla ja lenkkipolulla ja uusien lajien kokeilu. Nautin mökkeilystä ja luonnossa liikkumisesta, kaupungissa suuntaan kirjastoon, taidenäyttelyihin ja elokuviin.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Liian moni ei löydä paikkaansa peruskoulun jälkeen ja syrjäytyy. Jos nuori valitsee ammattikoulun, lukion tai oppisopimuskoulutuksen välillä, hän ei putoa tyhjänpäälle. Opiskelupakko ei kuitenkaan riitä korvaamaan oppilaanohjausta ja oppilashuollon palveluita, joiden avulla nuoria pitää auttaa löytämään vahvuutensa ja oma alansa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Päivähoitoon kannattaa investoida – se maksaa itsensä takaisin. On lapsen edun mukaista, että jokaisella lapsella on pääsy päiväkotiin ja laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin. Näin edistetään lasten hyvinvointia, oppimista ja kouluvalmiuksia ja ehkäistään syrjäytymistä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Koulu on loistava paikka oppia syömään monipuolisesti ja ilman ennakkoluuloja. Kasvisruokailua on hyvä lisätä ympäristön ja ravintosuositustenkin näkökulmasta.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan rakennukset kuten koulut jotka ovat kouluajan ulkopuolella vähällä käytöllä kannattaa ehdottomasti ottaa parempaan käyttöön. Näkisin mieluusti koulujen juhlasalit teatterikerhojen käytössä, liikuntatilat kuntalaisia liikuttavina paikkoina ja lasten harrastuskuluja vähentämässä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmäkokojen pitää olla niin pieniä, että oppilaat voidaan huomioida yksilöinä. OECD:n mukaan ryhmäkoot ovat kansainvälisesti vertaillen Suomessa pieniä, mutta parannettavaakin on. Pieni ryhmä auttaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oppimista ja turvaa koulutuksen tasa-arvoa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni kotihoitoa tulee kehittää ja omaishoidon tukea parantaa, sillä moni haluaa asua kotonaan ja se on monella tapaa tuttu ja hyvä ympäristö asua. Seniorin pitää kuitenkin päästä palvelukotiin, kun kotona asuminen ei enää onnistu. Mielestäni palvelukotien laatuun pitää myös kiinnittää paljon enemmän huomiota: ottamalla käyttöön parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja voidaan palvelukotien henkilökunnan jaksamista ja senioreiden viihtyvyyttä parantaa jopa ilman kustannuksia.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisten kuntatyöntekijöiden laajalla osaamisella ja kokemuksella on suuri arvo kun palveluita järjestetään uusiksi. Tämä osaaminen pitää hyödyntää ja laittaa vanhat työntekijät etusijalle paikkoja täytettäessä.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden toimivuus tarkoittaa mielestäni sitä, että palvelu on kuntalaisen eli asiakkaan kannalta myös helposti saavutettavissa. Palvelut on suunniteltava niiden käyttäjien ehdoilla.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on palveluiden toimivuus, katkeamaton asiakaspolku terveyskeskuksesta sairaalaan. Vastuu kokonaisuudesta kuuluu valtiolle ja kunnille yksityisiä palveluita voidaan käyttää järjestelmän tukena. Suomessa on maailman tehokkain terveydenhoitojärjestelmä, siitä on pidettävä kiinni.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito tarjoaa usein riittävän hoidon, kunhan avohoitopotilaille tarjotaan riittävät kuntoutus- ja tukipalvelut. Potilas pitää kuitenkin ottaa laitoshoitoon, jos tilanne sitä vaatii. Nyt liian moni omainen joutuu taistelemaan läheisensä hoitopaikasta. Huonoimmassa asemassa ovat usein ihmiset joilta puuttuu ystävien ja omaisten tuki. Näin ei saa olla.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat ison osan kunnan budjetista. Jos palvelut siirtyvät maakuntahallinnon vastuulle, on verotusta syytä laskea. Mutta jostain maakuntakin rahansa tarvitsee, joten kokonaisuudessaan verotus pysynee lähellä nykyistä.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka valitusoikeuden käyttö on rinnastettu välillä kiusantekoon, kuntalaisilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Selvityksen mukaan tehokkain keino jouduttaa valitusprosesseja on varmistaa tuomioistuimille riittävät resurssit, kehittää oikeusprosessia ja rajoittaa jatkovalituksia kattavalla valituslupamenettelyllä.
Valittamiseen vaikuttavat myös oikeudenkäyntimaksut. Maksuja korotettiin merkittävästi vuoden 2016 alusta.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Toimiva julkinen liikenne, pyörä- ja kävelytiet vaikuttavat ratkaisevasti siihen miten ihmiset liikkuvat, jättävät tilaa puistoille, parantavat kaupunki-ilmaa, luovat kohtaamisia ja tekevät ekologisemman kaupungin. Kestävä kaupunkisuunnittelu on mahdollisuus nostaa Vaasa maailman kartalle kestävänä, ekologisena, puhtaiden ratkaisuiden energiaklusterina.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yrittäjät luovat työpaikkoja ja hyvinvointia, ja yrittämistä on syytä tukea. Samalla voimme vaatia yrityksiltä vastuullista toimintaa ja kannustaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään liiketoimintaan.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Pidemmällä tähtäimellä vain ympäristöstä huolehtivat yritykset menestyvät. Luonto on korvaamatonta, ja lähimetsillä ja luontokohteilla on suuri arvo myös ihmisten hyvinvoinnille.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella kunnalla on velvollisuus auttaa turvapaikan Suomesta saaneita. Vaasan pitää menestyvänä kaupunkina kantaa oma vastuunsa. Se on oikein.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastot innostavat lukemaan ja ovat harvoja maksuttomia, kaikille avoimia ajanviettopaikkoja.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kasvavana ja houkuttelevana kaupunkina Vaasan pitää huolehtia riittävästä vuokra-asuntotuotannosta niin, ettei tulorajoille tule tarvetta. On hyvä, että vuokra-asunnoissa asuu eri-ikäisiä ja tulotasoltaan erilaisia ihmisiä.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Raha ei saa olla este liikkumiselle. Kaupungin pitää huolehtia siitä, että tarjolla on riittävästi ilmaisia ja edullisia liikuntapaikkoja kuten urheilukenttiä, frisbeegolfratoja ja uimahalli. Myös kilpaurheilupaikkoja tarvitaan. Liikun itse aktiivisesti, ja haluaisin että jokainen löytäisi itselleen sopivan lajin ja ilon liikkua.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin on panostettava joukkoliikenteeseen. Tämän ei tarvitse tarkoittaa perinteisiä bussilinjoja, vaan esimerkiksi yhteiskäyttöautoja ja kaupunkipyöriä, kutsuliikennettä ja muita joustavia ratkaisuita joiden avulla riippuvuutta autoista ja hiilestä voidaan vähentää. Kun joukkoliikenne toimii, sitä käytetään.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kaupungin investoinnit pitää jatkossa tehdä yksityisellä rahalla.

Ehdokkaan kommentti

Kaupunkilaisille pitää luoda mahdollisimman hyvä elinympäristö. Kaupallisilla toimijoilla on omat tavoitteensa, ja parhaimman lopputuloksen saamiseksi tarvitaan julkista rahaa jolla ei tavoitella ainoastaan suurinta voittoa, vaan kaupunkilaisille optimaalisinta ratkaisua.

2. Joukkoliikennettä on kehitettävä varteenotettavaksi vaihtoehdoksi yksityisautoilulle.

Ehdokkaan kommentti

Vaasan ja Seinäjoen välinen rataosuus on hyvä lähtökohta joukkoliikenteen kehittämiselle. Nykytekniikka mahdollistaa myös joustavammat ratkaisut kuten kutsuliikenne ja yhteiskäyttöautot. Lisäksi on panostettava pyöräteihin ja yhteiskäyttöpyöriin.

3. Kirjastotoiminta olisi keskitettävä pääkirjastoon.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastot ovat lähialueen asukkaille olohuoneita, joissa voi kohdata ihmisiä ja osallistua erilaiseen toimintaan ilman ostopakkoa. Lapset voivat lukea, pelata, käyttää tietokonetta ja osallistua kerhoihin lähellä kotia, tuttujen kirjastonhoitajien opastuksella. Iäkkäämmille ja liikuntarajoitteisille lähikirjastot ovat helposti saavutettavia tapaamispaikkoja. Tätä kannatta puolustaa!

4. Uusille asuinalueille on rakennettava omat koulut.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella lapsella on oikeus lähikouluun ja turvalliseen koulureittiin. Matka kodista kouluun ei saa kasvaa kohtuuttomaksi, ja matka pitää pystyä taittamaan ilman autoa.

5. Ulkopaikkakuntalaisten olisi maksettava Vaasan palveluiden käytöstä korkeampaa hintaa.

Ehdokkaan kommentti

Näin voisi ehkäistä ympäryskuntien kermankuorintaa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Maailma muuttuu. On parempi olla edelläkävijä kuin perässä sinnittelijä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, mutta emme diktaattoria. Hyvä johtaja kuuntelee, keskustelee, puolustaa rohkeasti arvojaan ja katsoo eteenpäin.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Olen itse loputtoman utelias, ja se on usein vienyt mielenkiintoisiin paikkoihin ja tilanteisiin. Itsenäisyys on taas välillä saanut kantamaan hyvinkin raskasta taakkaa yksin. Yhdysvaltain presidentti Trump on ikävä muistutus käytöstapojen tarpeellisuudesta.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Sanonta ”huipulla tuule” on tuskin sattumaa. Elämästä voi kuitenkin nauttia ja pärjätä vähälläkin taistelulla. Suurimmat taistelut käydään usein itsensä kanssa. Itse haluaisin olla luomassa lempempää kulttuuria, jossa emme vaadi lapsilta emmekä itseltämme vain suorituksia, vaan osaisimme myös arvostaa sitä mitä meillä on.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

On sanomattoman tärkeää, että ihminen hyväksytään juuri sellaisena kuin on. Se tekee onnelliseksi.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvä- ja huono-osaisuus periytyy. Rikkaiden lapsista tulee todennäköisemmin rikkaita, ja köyhien perheiden lapset eivät pääse yhtä helposti nostamaan tulotasoaan. Yksilöiden syyttämisen sijaan onkin tärkeä tarjota ja kehittää erilaisia tukimuotoja, joilla köyhyyden aiheuttaman ahdingon ja mahdollisten muiden ongelmien kanssa yksin jääneille tarjotaan apua ja autetaan ihmisiä pois köyhyydestä.

Vaalikoneen etusivulle