Laura Ala-Kokko Valitaan

Vaalikone Vaasa

Vaalilupaukseni

  1. Valitaan puhtaampaa energiaa - Vaasan tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tahdon varmistaa, että tavoite toteutuu.
  2. Ennaltaehkäistään eriarvoistumista - esimerkiksi palauttamalla perheille subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon.
  3. Suojellaan lähiluontoa - myös kaupungin keskeltä on löydyttävä luontokeitaita, joissa hengähtää.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Haluan tehdä Vaasasta paremman kaupungin kaikille. Parempi Vaasa ennaltaehkäisee eriarvoistumista, ja ottaa aina päätöksenteossa huomioon esimerkiksi lapsi- ja ympäristövaikutukset.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan varmistaa, että Vaasan kunnianhimoisen energia- ja ilmasto-ohjelman tavoitteet toteutuvat. Tahdon pitää huolta siitä, että päätöksiä tehdään ennaltaehkäisevästi ja kestävästi niin, että mietitään päätösten taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä. On muistettava, että talous on väline hyvinvoinnin lisäämiseen, ei itseisarvo, ja että monet nopeita säästöjä aiheuttavat päätökset saattavat luoda menoja myöhemmin.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
espanja

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
1-20 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Vanhempani, sisareni ja heidän lapsensa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Pidän ystävien kanssa ajan viettämisestä ja keskusteluista, lukemisesta ja elokuvista. Vapaa-ajastani kuluu osa myös vaikuttamiseen kunnallisissa ja puolueen sisäisissä luottaustoimissa.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Parhaassa tilanteessa jokaiselle nuorelle löytyy peruskoulun jälkeen mielekäs jatko-opiskelu- tai harjoittelupaikka, ja meidän on tehtävä kaikkemme, että jokainen sellaisen saa. Velvoittamisen sijaan meidän on panostettava siihen, että jokainen nuori kohdataan yksilönä ja heitä autetaan löytämään itselleen innostava ja sopiva suunta peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Laadukkaan varhaiskasvatuksen on todettu parantavan lapsen oppimismahdollisuuksia ja vähentävän syrjäytymisriskiä. Vaikka ilmaisen, osapäiväisen varhaiskasvatuksen tarjoaminen lisäisi jonkin verran kuntien menoja, on pystyttävä katsomaan myös siitä syntyviä välillisiä positiivisia vaikutuksia talouteen. Maksuton varhaiskasvatus poistaisi kannustinloukkuja pienten lasten vanhempien, yleensä äitien, työllistymiseltä, ja vaikuttaisi siten naisten työllisyyden lisäksi myös ostovoimaan ja verotuloihin. Kannattaa myös huomioida, että jo noin puolessa Euroopan maista tarjotaan maksuton, osapäiväinen varhaiskasvatus yli 3-vuotiaille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluruokailuun tulee lisätä maukkaita, monipuolisia ja ravitsevia kasvisruokia. Ruoka aiheuttaa yhtä isot ilmastonmuutosta kiihdyttävät päästöt kuin liikenne, ja lihan ja eläinperäisten tuotteiden kulutuksen vähentäminen on yksi keinoista, joilla päästöjä voidaan hillitä. On kuitenkin myös kiinnitettävä huomiota ruokahävikkiin ja siihen, että myös kasvisruoka on vastuullisesti ja mielellään lähellä tuotettua.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tulee helpottaa yhdistysten toimintaa tarjoamalla niiden käyttöön toimivia ja edullisia tiloja.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien kasvaminen vaikeuttaa etenkin niiden lasten oppimista, joilla on haasteita ennestään. Tämä kasvattaa eriarvoistumista, syrjäytymismahdollisuuksia, ja on yksi erinomainen esimerkki siitä, miten hetkelliset säästöt saattavat aiheuttaa suuriakin menoja tulevaisuudessa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, mutta mielestäni syy siihen ei saa olla kotihoidon tason riittämättömyys. Jokainen vanhus on hoidettava laadukkaasti hänelle parhaiten sopivalla tavalla

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden pitäisi sijaita kohtuullisen matkan päässä. Kuitenkin on samalla varmistettava, että resurssit riittävät laadukkaaseen hoitoon, ja joskus tämä saattaa tarkoittaa palveluverkon karsimista. Silloin on huolehdittava siitä, että palvelujen pariin pääsee joustavasti. Aina palvelua ei ole pakko saada kiinteästä terveyskeskuksesta, vaan palvelutkin voivat matkustaa ihmisen luokse. Varsinkin kaupungeissa toimiva joukkoliikenne helpottaa palvelujen saatavuutta. Suomen kokoisessa maassa, jossa välimatkat ovat pitkiä, on aktiivisesti keksittävä luovia ratkaisuja.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Jos avohoitoa suositaan silloin, kun se on potilaalle oikea ratkaisu, ei se lisää turvattomuuden tunnetta. Jos kuitenkin avohoitoa käytetään säästösyistä hoitomuotona potilaille, jotka ovat risti ympäristölleen, vaikuttaa se tietenkin turvallisuuden tunteeseen. Jokaisen potilaan hoitomuoto on valittava yksilöllisesti sen mukaan, mikä on tarpeen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntavero tulee luultavasti laskemaan, mutta kokonaisverotus ei välttämättä laske kovin paljoa. Palvelut ovat silti olemassa ja maksavat, vaikka verot kerää valtio tai maakunta.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Me rakennamme kuntaa yhdessä. On tärkeää, että kuntalaisilla on oikeus valittaa ympäristöönsä tehtävistä muutoksista. Valitusten nopeampi, avoimuuteen perustuva käsittely on kuitenkin tarpeen.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Vaasan autoistumisaste on Suomen suurimpia, ja asialle on tehtävä jotakin. Julkiseen liikenteeseen panostamisesta hyötyvät niin autottomat, kuin autoilijatkin: kun julkinen liikenne on aito vaihtoehto yksityisautoilulle - helppo, nopea, edullinen ja kätevä - vähenevät ruuhkat ja parkkipaikan löytäminen helpottuu ja kaupungin ilmanlaatu paranee.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö- ja luontoarvot ovat tärkeitä sekä nyt että tulevaisuudessa. Sen sijaan että asetamme ne ja työpaikkojen synnyn vastakkain meidän kannattaa jo huomata, että tämän hetken ja tulevaisuuden työpaikat sijaitsevat aloilla, jotka esimerkiksi kehittävät ympäristöystävällisiä tekniikoita ja nojaavat kestävyyteen, eivät luonnon kestämättömään hyväksikäyttöön.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on sekä mahdollisuus että resurssit maailman hädänalaisimpien auttamiselle. Minun Suomeni ja minun Vaasani ei käännä selkäänsä apua tarvitseville.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastot kuuluvat kaikille. Kirjastoista löytyy tekemistä niin vähäosaisen perheen lapselle tai pienellä eläkkeellä toimeentulevalle vanhukselle ja pienikin vuosi- tai lainausmaksu saattaa olla monelle liian iso maksettavaksi. Kirjasto ehkäisee eriarvoisuutta, antaa mahdollisuuksia ja innostaa oppimaan. Ne on pidettävä ilmaisina.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Ongelma on, ettei kohtuuhintaisia asuntoja ole tarpeeksi. Tulot eivät lisäksi kerro kaikkea ihmisen elämäntilanteesta: yksin elävä saattaa maksaa esimerkiksi elatusmaksuja, jotka vähentävät muun käytettävissä olevan rahan määrää, ja monella tulot vaihtelevat paljonkin kuukausien ja vuosien välillä. Asukkaiden tulojen valvominen tekisi elämästä vaikeaa suunnitella, kun kodista saattaisi joutua lähtemään tulojen noustua. Tulorajat myös lisäisivät alueiden ja talojen eriytymistä, kun tietyissä taloissa saisi asua vain tietyn tuloluokan ihmisiä.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Toimiva joukkoliikenne on vetovoimatekijä kaupungille, auttaa meitä saavuttamaan ilmastotavoitteemme, ja helpottaa ihmisten elämää. Erityisesti nyt, kun palvelut usein siirtyvät kauemmas ihmisistä, on varmistettava niiden saatavuus toimivalla joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kaupungin investoinnit pitää jatkossa tehdä yksityisellä rahalla.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin on harkittava sitä, mitkä investoinnit sen on tehtävä itse, ja mitkä hankkeet taas on parempi toteuttaa yksityisellä rahoituksella. Kaupungin perustoimintoihin, kuten koulutukseen liittyvät investoinnit tulee kuitenkin jatkossakin tehdä kaupungin investointeina.

2. Joukkoliikennettä on kehitettävä varteenotettavaksi vaihtoehdoksi yksityisautoilulle.

Ehdokkaan kommentti

Vaasan autoistumisaste on Suomen suurimpia, ja asialle on tehtävä jotakin. Julkiseen liikenteeseen panostamisesta hyötyvät niin autottomat, kuin autoilijatkin: kun julkinen liikenne on aito vaihtoehto yksityisautoilulle - helppo, nopea, edullinen ja kätevä - vähenevät ruuhkat ja parkkipaikan löytäminen helpottuu ja kaupungin ilmanlaatu paranee.

3. Kirjastotoiminta olisi keskitettävä pääkirjastoon.

4. Uusille asuinalueille on rakennettava omat koulut.

Ehdokkaan kommentti

Uusille asuinalueille on rakennettava omat koulut mahdollisimman pian, mutta kuitenkin vasta sitten, kun nähdään että lapsia on tarpeeksi. Joskus asuinalueen lapsimäärä jääkin suunniteltua pienemmäksi, ja on kestämätöntä pyörittää kokonaista koulua muutamalla lapsella.

5. Ulkopaikkakuntalaisten olisi maksettava Vaasan palveluiden käytöstä korkeampaa hintaa.

Ehdokkaan kommentti

Ulkopaikkakuntalaisten vierailut Vaasassa hyödyttävät Vaasan taloutta. Meidän tulisi päin vastoin houkutella kaupunkiimme lisää vierailijoita muualta tarjoamalla monipuolista, korkealaatuista ja kiinnostavaa kulttuuria, viihdettä ja tapahtumia. Kun ihmiset vierailevat Vaasassa vaikkapa teatterissa tai museossa, saattavat he hyvinkin syödä paikallisessa ravintolassa, ostaa vaasalaisyrittäjien tuotteita tai nukkua hotellissa. Paikalliset yritykset hyötyvät siitä, että ihmiset tahtovat vierailla Vaasassa, ja juuri sitä me tarvitsemme.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Se, että ei oteta huomioon muiden mielipiteitä ja opita muiden ajatuksista, ei ole oikeaa johtajuutta. Vahva johtaja pystyy ammentamaan myös toisten kokemuksista ja osaa ottaa muut huomioon, ja myös tehdä kompromisseja.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnallisesta eriarvoistumisesta kärsivät niin huono- kuin hyväosaisetkin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Eriarvoisuus kasvaa myös Suomessa. Se, etteivät kaikkien mahdollisuudet ole enää samanlaiset, näkyy esimerkiksi koulutustason entistä vahvempana periytymisenä.

Vaalikoneen etusivulle