Mayya Ratsuk

Vaalikone Vaasa

Vaalilupaukseni

  1. Kuuntelen eri näkökulmia ja otan huomioon kaikki mahdollisuudet ennen omaa päätöksentekoani. Toimin ihmisten turvallisuuden puolesta.
  2. Edistän paikkakuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä omassa kunnassa.
  3. Edistän maahanmuuttajien kotoutumisprosessia. Haluan että kotoutuminen ja työllistyminen nopeutuisivat.
Äidinkieli
muu
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Otan jokaisen asian vastaan vakavasti ja yritän hoitaa niitä kuin ne olisivat omia asioitani, voin vaikuttaa ja auttaa ihmisiä erilaisissa asioissa. Minä osaan ja pystyn tekemään paljon enemmän.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Sydäntä lähellä ja oman elämän kautta tärkeitä asioita minulle ovat kuntalaisten hyvinvointi, terveys, koulutus, työelämä ja monikulttuurisuus.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
englanti
venäjä
joku muu

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kuntayhtymä tai maakuntahallinto
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseeni kuuluu mies ja ja maailman kiltein kissa. Mieheni on liettuan kansalainen, joka on töissä Suomessa jo melkein 10 vuotta.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
perheeni, kissani, pyöräily. Harrastan animation sekä videon tekemistä, nautin luonnosta. Yllä mainittujen asioiden lisäksi minä toimin vapaaehtoisena media-assistenttina Vaasan Uimaseurassa.
Uskonnollinen yhteisö
ortodoksinen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että peruskoulun jälkeen nuoret saavat mahdollisuuksia jatko-opintoihin tai työharjoitteluun, mutta kaikilla on oikeus valita oma tietä.Työharjoittelu voi antaa myös suuntaa tuleviin opintovalintoihin.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Vaasalaisille perheille on taattava mahdollisuus valita, haluavatko he hoitaa lapsia kotona vai päivähoidossa.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Terveys-, ympäristö- ja eettisistä syistä kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Voisi olla pieni käyttömaksu.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmäkokojen tulee olla riittävän pieniä, jotta oppilaat voidaan ottaa huomioon yksilöinä. Hyvä koulu tarvitsee riittävän määrän opettajia ja muuta henkilökuntaa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Oma koti kullan kallis, sen takia kotihoidon tukea pitää säilyttää ja kehittää. Huonokuntoisen vanhuksen pitää päästä palvelutaloon, kun hän ei enää pärjää kotonaan.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat helposti kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa, sijainti on osa palvelujen toimivuutta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sijainti on tärkeä, varsinkin vammaisille ja ikääntyvälle väestölle.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen voi vain joissain tilanteissa parantaa palveluita ja säästää kustannuksia, mutta kunnallisista terveyspalveluista vastaa julkinen sektori.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Laitoshoitoa on saatava tarvittaessa.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

En osa sanoa, mutta epäilen, riippuu tilanteesta.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisilla on oikeus vaikuttaa kaupungin päätöksiin.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisautoilu on ekologisesti tehoton liikkumismuoto, mutta Vaasassa ja sen ympäristössä on vaikea liikkua ilman omaa autoa.
Joukkoliikennettä pitää kehittää.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Se voi tuoda suuria mahdollisuuksia esimerkiksi aloittaville yrityksille.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö asettaa rajat toiminnallemme. Vain ympäristöä varjelemalla voimme lopulta taataterveyden turvallisuuden, kukoistavan talouden ja työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Se on kaikkien kuntien velvollisuus.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjojen lainaus tulee säilyttää maksuttomana.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen on säilytettävä.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kuntani ei käytä liikaa rahaa. Liikunta tarvitsee tiloja ja muita tukea. Urheilu ja liikunnan harrastaminen on oltava kaikille kuntalaisille mahdollista.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Pitää kehittää lisäämällä palvelua nykyisillä reiteillä, ja lisätään vuoroja viikonloppuihin. Se on erittäin tärkeä asia vammaisille, nuorille, ikääntyneille.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kaupungin investoinnit pitää jatkossa tehdä yksityisellä rahalla.

Ehdokkaan kommentti

Se on mahdollista jos yritykset ovat valmiita ja kiinnostuneita investoimaan.

2. Joukkoliikennettä on kehitettävä varteenotettavaksi vaihtoehdoksi yksityisautoilulle.

Ehdokkaan kommentti

Tavoite on erinomainen, Vaasassa ja sen ympäristössä on erittäin vaikea liikkua ilman omaa autoa.

3. Kirjastotoiminta olisi keskitettävä pääkirjastoon.

Ehdokkaan kommentti

Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat helposti kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa, esimerkiksi kouluissa jne.

4. Uusille asuinalueille on rakennettava omat koulut.

Ehdokkaan kommentti

Kouluja tulee olla riittävän paljon ja riittävän lähellä oppilaita.

5. Ulkopaikkakuntalaisten olisi maksettava Vaasan palveluiden käytöstä korkeampaa hintaa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Aika menee eteenpäin, elämä jatkuu ja edessä on tulevaisuus, joka vielä paremmin. Tottakai monta asioita pitää kehittää, mutta ei ole mitään mahdotonta.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ja löytää kompromisseja.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Tietysti myös hyvää käyttäytymistä tarvitaan.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Paras strategia on voittaa ilman taistelua, esimerkiksi kompromissien kautta.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten mahdollisuuksiin vaikuttavat usein sosiaalinen asema ja muu tausta. Yhteiskunnassamme olisi enemmän mahdollisuuksia ja vähemmän ongelmia jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti pitkäaikaistyöttömillä ei ole käytännössä samoja mahdollisuuksia kuin muilla.

Vaalikoneen etusivulle