Jonne Peltola

Vaalikone Vantaa

Vaalilupaukseni

  1. Teen työtä rehellisesti, jokaiselle.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Tekisin työtä rehellisesti, niin että Vantaa olisi tasavertaisen hyvä paikka elää kaikille.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan varmistaa kaikille lapsille hyvän ja tasavertaisen varhaiskasvatuksen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
ammattitutkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
81-100%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo ja kaksi lasta
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Urheilu ja musiikki
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

En usko pakotuksiin. Ylä-asteen loppupuolella on nuorta tuettava ja rohkaistava itsenäisiin ratkaisuihin tulevaisuuttaan ajatellen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Ilmaisen varhaiskasvatuksen tarjoaminen ei ole helppoa, mutta siihen on ehdottomasti pyrittävä. Perheen tulotaso ei saa vaikuttaa siihen kuinka hyvää varhaiskasvatusta lapsi saa.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruokapäivä ajatuksena on hyvä, mutta kuulostaa uskomattomalta että sellaista joudutaan ylipäänsä ajamaan. Missä vaiheessa olemme päätyneet tilanteeseen, että joka päivä pitäisi ylipäätään syödä lihaa? Tärkeintä on monipuolinen ja vaihteleva ruokavalio, jonka yhtenä raaka-aineena voi välillä olla liha ja välillä ei.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien koot eivät saisi ainakaan enää kasvaa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli vanhuksella ei ole halua tai hän ei pysty kotona enää asumaan, tulisi palvelukotipaikkaan olla aina mahdollisuus.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on niin laaja, että siihen on vaikea ottaa suoraa kantaa. Jos toimintoja yhdistetään on tarpeellista miettiä kuinka monta johtotason paikkaa enää tarvitaan. Työntekijöistä on jo nyt osilla aloista pulaa, joten en näe mahdollisuutta heidän vähentämiseensä.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Jos näistä kahdesta on valittava niin toimivuus on tottakai tärkeämpää. Etäisyys ei saa kuitenkaan kasvaa liian suureksi. En myöskään näe miten kohdat sulkisivat toisensa automaattisesti pois.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Näin saataa olla aluksi. Tehokkuuden ja kustannusten pitäminen aisoissa on kuitenkin äärimmäisen hankalaa pitemmällä aikajänteellä yksityisellä puolella. Terveyspalvelut olisi mielestäni järkevämpää pitää suurilta osin kunnan/valtion järjestämänä.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Asia lienee yksilöllinen. Isommassa kuvassa näkisin että yhteisasuminen voisi olla toimivampi ja tukevampi ratkaisu.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Laskemisen suhteen ei kannata hätäillä. Vantaa on velkaantunut jo vuosia ja tuo kierre olisi hyvä saada katkaistua.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus on hyvä olla olemassa. Tulisi kuitenkin miettiä mistä kaikesta valitusoikeutta voi käyttää ja voisiko käsittelyaikoja nopeuttaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Päällisin puolin samaa mieltä. On otettava kuitenkin huomioon minkälaisesta yrityksestä on kysymys ja mitä hyötyjä se tuo kunnalle. Halvan tontin antaminen ei voi olla itseisarvo.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö- ja luontoarvoista on joustettu jo liian pitkään. Työpaikkoja voidaan tarjota myös päinvastoin ottamalla huomioon ympäristö- ja luontoarvot.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkien kuntien tulee kantaa vastuunsa. Turvapaikan saaneiden vastaanotto tulisi Suomen tasolla suhteuttaa väkilukuun,

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelut tulisi pitää maksuttomana, jotta kaikki voivat nauttia niistä tasavertaisesti.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asuntojen tehtävä on nimenomaan tarjota kohtuuhintaista asumista pienituloisille. Tulorajat ovat siitä syystä ehdottoman tärkeät.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Voiko ihmisten liikunnallisen terveyden edistämiseen käyttää liikaa rahaa? Ylläpitokustannuksia tulee toki tarkastella tietyin väliajoin kriittisesti.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toimii ja sitä tulee jatkaa vähintään samassa mittakaavassa.

Ehdokkaan kommentti

Tilannetta on hyvä seurata jatkuvasti. Tällä hetkellä sitä tulee jatkaa vähintään samassa mittakaavassa.

2. Aviapoliksen kehittämisen sijaan Vantaan pitäisi keskittyä voimakkaammin asuintaajamien kehittämiseen.

Ehdokkaan kommentti

Vain yhteen alueeseen keskittyminen ei ole pitkäjänteistä politiikkaa.

3. Vantaan, Helsingin ja Espoon tulisi yhdistyä.

Ehdokkaan kommentti

En näe yhdistymiselle mitään tarvella. Miljoonakaupunkia ei tarvitse luoda väkisin. Yhteistyötä voidaan tehdä palveluissa ilman kaupunkien yhdistymistäkin.

4. Vieraiden kielten opiskelusta on Vantaan kouluissa tehty vähimmäiskokovaatimuksilla liian vaikeaa.

5. Kaupungin pitäisi ottaa täysi vastuu Silkkitehtaan kunnostuksesta ja saattaa alue paraatikuntoon.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Jotkut asiat olivat ennen paremmin. Suuressa kuvassa onneksi elämäntapojen kehitys on kuitenkin ollut hyväksi.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Vahva johtajuus on tärkeää, jotta pystytään tekemään nopeita ja vaikeitakin päätöksiä. Vahvasta johtajuudesta on kuitenkin lyhyt matka liian autoritääriseen johtamiseen ja tämä tulee pitää mielessä jatkuvasti.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Suurin osa yhteiskunnan ongelmista johtuvat itsekkyydestä kumpuavista mielipiteistä.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Vaalikoneen etusivulle