Markus Ylimaa

Vaalikone Vantaa

Vaalilupaukseni

  1. Koulutus on kaupungin tärkein tehtävä maakuntauudistuksen jälkeen. Jokaisella vantaalaisella oltava mahdollisuus saavuuttaa potentiaalinsa.
  2. Vantaan positiivista kehitystä jatkettava. Puolueiden ja poliitikkojen yhteistyöllä Vantaa laitetaan yhdessä kuntoon.
  3. Eriarvoisuuden kasvulle stoppi. Tulevien ratkaisujen ja investointien pitää tukea koko kaupungin kehitystä.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Vantaan valtuustossa tarvitaan sivistyspolitiikan asiantuntijaa ja oikeudenmukaisuuden puolestapuhujaa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan toimia koulutuksen, kulttuurin ja liikunnan puolesta. Sivistys luo tulevaisuuden Vantaata. Haluan myös tehdä tekoja koko kaupungin kehityksen ja kasvun puolesta.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti
ruotsi
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Vuositulot
30 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Urheilu (hiihto, suunnistus, pallopelit), luonnossa liikkuminen ja lukeminen.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Tavoitteena pitää olla, että jokainen nuori suorittaa vähintään toiseen asteen tutkinnon. Velvollisuuden sijaan puhuisin kuitenkin mahdollisuudesta. Oppivelvollisuuden korottamisen sijaan yhteiskunnan resurssit pitää käyttää eniten apua tarvitsevien nuorten tukemiseen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on hyvä tavoite. Varhaiskasvatukseen sijoitettu euro maksaa itsensä moninkertaisena takaisin. Tavoitetta ei ole kuitenkaan realistista toteuttaa seuraavan valtuustokauden aikana. Tämän vuoksi miettisin ensitilassa sellaisia keinoja, jotka lisäävät kaikista pienituloisempien perheiden käytettävissä olevia tuloja ja valinnanmahdollisuuksia. Esimerkiksi tuloverotuksen lapsivähennys olisi tällainen keino.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Ymmärtääkseni Vantaan kouluissa on jo melko usein päiviä, jolloin tarjolla on vain kasviruokaa. Hyvä niin. En lähtisi tekemään erillistä byrokraattista päätöstä kasvisruokapäivien pitämisestä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin tärkeimpiä tehtäviä on yhteisöllisyyden vahvistaminen ja erityisesti nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen. Kolmannen sektorin järjestöjen työllä on elintärkeä merkitys tässä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien koot vaihtelevat yllättävän paljon. Pääsääntö kuitenkin on, että pienempi ryhmä tukee hyvää oppimista.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Panostaisin kotihoidon kehittämiseen. Kotihoito on usein inhimillisempi vaihtoehto ja myös kustannuksiltaan kevyempi. Kynnystä palvelukotipaikkaan ei saa kuitenkaan nostaa liian korkeaksi, vaan muutoksen on tapahduttava kotihoitoa kehittämällä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Julkisia palveluja on kehitettävä asiakkaiden tarpeet edellä.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palvelujen toimivuus on sote-uudistuksen tärkein tavoite. Lähellä ihmistä olevat peruspalvelut ovat kuitenkin olennainen osa palvelujen toimivuutta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisen palvelutuotannon hyödyntäminen on monissa tapauksissa hyvä väline. Tärkeintä kuitenkin on laadukkaat ja ihmisille hyvät palvelut. Yksityisten toimijoiden määrän lisääminen saa olla mikään itsetarkoitus.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveystyöllä pitää olla riittävät resurssit. Avohoito on usein järkevä hoitomuoto hoidettavan kannalta - se pitää ihmisen paremmin kiinni yhteiskunnassa. Kenenkään ei pidä kuitenkaan joutua avohoitoon sen takia, että julkiset resurssit eivät riitä sairaalahoitoon.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kun yli puolet kuntien menoista siirtyy maakuntien vastuulle, on luonnollista, että myös kuntavero laskee roimasti. Ihmisten henkilökohtainen kokonaisverorasitus säilyy kuitenkin entisellään.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on oikeusvaltio ja ihmisten perusoikeuksista on pidettävä kiinni. Emme voi kuitenkaan enää seisottaa investointeja lupabyrokratian rattaissa - tällä hetkellä jonossa on investointeja jopa 3 miljardin euron edessä. Nykyisiä lupaprosesseja on nopeutettava kauttaaltaan.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin elinvoima ja työllisyys on kiinni yritysten menestyksestä. Mikäli yritykset sitoutuvat kehittämään kaupunkia, on heitä tuettava tässä erilaisin keinoin.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

"Housuun kuseminen lämmittää vain hetken". Politiikassa on osattava katsoa horisonttiin. Tulevaisuus on biotaloudessa, eikä ympäristöarvoista kannata joustaa.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Suomen neljänneksi suurimman kaupungin on kannettava oma vastuunsa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Maksuttomat ja kaikkien saatavilla olevat kirjastopalvelut ovat osa suomalaisen sivistyksen tarinaa.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Vantaalla tulorajat ovat kohdillaan.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikuntaan ja urheiluun panostaminen on sijoitus ihmisten hyvinvointiin ja kaupungin elinvoimaan.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenneratkaisuissa on huomitava ihmisten pääsy palveluiden äärelle.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toimii ja sitä tulee jatkaa vähintään samassa mittakaavassa.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka säästöt eivät ole mukavia, emme voi syödä tulevien sukupolvien eväitä.

2. Aviapoliksen kehittämisen sijaan Vantaan pitäisi keskittyä voimakkaammin asuintaajamien kehittämiseen.

Ehdokkaan kommentti

En näe näitä vastakkaisina asioina. Vantaalla on panostettava sekä asuin- että yrityisalueiden kehittämiseen. Kehäradan rakentamisen myötä Aviapoliksesta on hyvät yhteydet eri puolille Vantaata ja pääkaupunkiseutua.

3. Vantaan, Helsingin ja Espoon tulisi yhdistyä.

Ehdokkaan kommentti

Maakuntauudistuksen myötä pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyö tiivistyy entisestään - tämä on hyvä asia. Kuntaliitosta ei tarvita. Koulutuksen kaltaisista asioista kannattaa päättää mahdollisimman lähellä ihmisiä.

4. Vieraiden kielten opiskelusta on Vantaan kouluissa tehty vähimmäiskokovaatimuksilla liian vaikeaa.

Ehdokkaan kommentti

Vieraiden kielten opiskelu on vähentynyt huolestuttavala tavalla. Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla mahdollisuudet monipuoliseen kielivalikoimaan. Tässä on hyödynnettävä myös koulujen välistä yhteistyötä ja uuden teknologian mahdollisuuksia.

5. Kaupungin pitäisi ottaa täysi vastuu Silkkitehtaan kunnostuksesta ja saattaa alue paraatikuntoon.

Ehdokkaan kommentti

Tikkurilan jokiranta on ainutlaatuinen alue. Sen mahdollisuuksia pitää hyödyntää nykyistä paremmin.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Olen kehitysoptimisti. Ihmisten hyvinvoinnin ja elintason kehitys on ollut huimaa viimeisten vuosikymmenten aikana.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme parempaa ihmisten johtamista, se lähtee liikkeelle paremmasta itsemme johtamisesta. Tulevaisuuden menestyksen avaintekijä on parempi vuorovaikutus.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Jatkuva oppimisen halu ja uteliaisuus auttavat meitä jokaista saavuttamaan oman potentiaalinsa. Utelias mieli luo uusia ideoita, joita tämä maa tarvitsee uudistuakseen.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Me ihmiset olemme riippuvaisia toisistamme. Vuorovaikutus luo hyvinvointia meille kaikille, valtakilpailu vain joillekin.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Kultainen säännön periaate on hyvä ohje kaikkeen inhimilliseen toimintaan: "Tee toiselle niin kuin toivoisit itsellesi tehtävän, jos olisit hänen asemassaan."

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Oikeudenmukaisuutta ja aitoa mahdollisuuksien tasa-arvoa pitäisi lisätä.

Vaalikoneen etusivulle