Antti Lindtman Valitaan

Vaalikone Vantaa

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan toimia inhimillisemmän vanhustenhoidon puolesta. Panostetaan lisää aikaa ja ihmisiä kotihoitoon ja vanhustenpalveluihin.
  2. Lupaan toimia sen puolesta, että yksikään nuori ei jää syrjään. Työllistetään useampi nuori palkkatuen avulla täydellä palkalla töihin.
  3. Lupaan toimia sen puolesta, että Vantaalla on Suomen paras peruskoulu. Uudistetaan Vantaan koulut kuntoon.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen syntyperäinen vantaalaisten lähiöiden kasvatti, kansanedustaja ja Vantaan valtuuston puheenjohtaja. Pidän huolen siitä, että äänesi kuuluu Vantaalla ja eduskunnassa. Minulle politiikka on tekoja.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Parempi Vantaa tehdään yhdessä ja siksi on tärkeää, että kaikki vantaalaiset pidetään mukana.
Panostetaan lisää aikaa ja ihmisiä vanhustenhuoltoon, jotta jokaisella ihmisellä olisi mahdollisuus hyvään vanhuuteen.
Laitetaan nuorisotyöttömyys kuriin. Pidetään huoli, että yksikään nuori ei jää ilman koulutusta. Käytetään palkkatukea aktiivisemmin ja työllistetään useampi nuori täydellä palkalla töihin.
Uudistetaan koulut kuntoon. Tehdään Vantaalle on Suomen paras peruskoulu.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
joku muu
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kansanedustaja

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
5 000 - 8 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
81-100%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
Taloudelliset sidonnaisuudet käyvät ilmi eduskunnalle tekemästäni sidonnaisuusilmoituksesta: https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1147.aspx
Vuositulot
yli 100 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
200 000-500 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Asun Kaija-puolisoni kanssa Tikkurilassa. Perheeseen kuuluu myös hänen täysi-ikäinen tytär.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Harrastuksiini kuuluu mm. jalkapallo, salibändy ja lenkkeily.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että yksikään nuori ei jää pelkän peruskoulun varaan.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Askel kerrallaan kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Tähän tarvitaan kuitenkin valtio mukaan.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisten osuutta kaikissa julkisissa ruokailuissa kannattaa mielestäni maltillisesti lisätä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Etenkin lasten- ja nuoren kulttuuritoimintaa tulee tukea.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on edelleen liian paljon liian isoja opetusryhmiä. Vantaalla on onneksi viime vuosina päästy eroon ylisuurista opetusryhmistä, koska koulutukseen ja sivistykseen panostaminen on arvovalinta.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Jos ei muu auta. Tärkeintä on kuitenkin laittaa kotihoito kuntoon. Panostetaan lisää aikaa ja ihmisiä vanhusten kotihoitoon.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja ja muita arjen terveyspalveluiden sankareita ei pidä irtisanoa sote-uudistuksen varjolla.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että toimivat terveyspalvelut ovat lähellä ihmistä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yritysten tuottamilla palveluilla voidaan fiksulla tavalla täydentää julkisesti tuotettuja palveluja, kun se on tarkoituksenmukaista. Palvelujen yksityistäminen ei sinänsä säästä mitään.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli sote-palvelut siirtyvät maakunnille ja valtion rahoitettaviksi, kuntien tulee laskea omia veroprosenttejaan vastaavasti.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Turhia valituksia voidaan karsia, mutta aina pitää olla mahdollista hakea muutosta, kun se on perusteltua.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaavoituksessa voidaan löytää tasapaino julkisen liikenteen, yksityisautoilun ja kevyen liikenteen välillä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Vantaalle pitää houkutellaan uusia yrityksiä hyvillä palveluilla. On kuitenkin tärkeää, että toisia yrityksiä ei suosita toisten kustannuksella. Tontteja pitää olla riittävästi tarjolla ja ne pitää myydä käypään hintaan.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö ja työ kättä lyö. Vantaata voidaan kehittää ilman, että nakerretaan tärkeitä luontoarvoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkien kuntien tulee kantaa oma osuutensa tasapuolisesti.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Maksuton kirjasto on suomalaisen sivistyksen tärkeä kivijalka.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Nykyiset tulorajat lisäävät asuinalueiden eriarvoisuutta ja pahimmillaan luovat järjettömiä kannustinloukkuja ahkerille työntekijöille.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että Vantaa luo hyvät puitteet erityisesti lasten- ja nuorten harrastustoimintaan.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä joukkoliikenne on toimivan kaupungin edellytys.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toimii ja sitä tulee jatkaa vähintään samassa mittakaavassa.

Ehdokkaan kommentti

Inhimilliset uudistukset takaavat myös terveen talouden.

2. Aviapoliksen kehittämisen sijaan Vantaan pitäisi keskittyä voimakkaammin asuintaajamien kehittämiseen.

Ehdokkaan kommentti

Tulevalla valtuustokaudellaan pitää uudistaa vanhoja lähiöitä. Tämä ei kuitenkaan ole pois esimerkiksi Aviapoliksen kehittämisestä.

3. Vantaan, Helsingin ja Espoon tulisi yhdistyä.

Ehdokkaan kommentti

Yli miljoonan asukkaan kaupunki on liian iso ja byrokraattinen toimija lähipalvelujen tuottamiseen.

4. Vieraiden kielten opiskelusta on Vantaan kouluissa tehty vähimmäiskokovaatimuksilla liian vaikeaa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen käytäntö on perusteltu.

5. Kaupungin pitäisi ottaa täysi vastuu Silkkitehtaan kunnostuksesta ja saattaa alue paraatikuntoon.

Ehdokkaan kommentti

Kaupunki on luvannut tulla yhdeksi vuokralaiseksi Silkkitehtaan kiinteistöihin ja uskon, että alue saadaan paraatikuntoon ilman, että veronmaksajat tarvitsee ottaa koko vastuuta alueen kehittämisestä.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki lapset ovat arvokkaita omana itsenään.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvo lisää tutkitusti kaikkien ihmisten hyvinvointia.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeä, että Suomea kehitetään niin, että kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa.

Vaalikoneen etusivulle