Maija Vanhanen

Vaalikone Vantaa

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan tehdä parhaani; osallistun, otan selvää, olen aktiivinen.
  2. Lupaan kuunnella kuntalaisia ja olla myös tavoitettavissa.
  3. Lupaan olla innokkaasti mukana kehittämässä Vantaasta parempaa kaupunkia.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minulla on kiinnostusta, halua ja kykyä vaikuttaa. Tulen hyvin toimeen ihmisten kanssa, osaan kuunnella, keskustella, hakea ratkaisuja ja sopia asioista erilaisten ihmisten kanssa.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan edistää kokeilukulttuuria sekä kohtuuhintaista ja ekologista asumista ja puurakentamista. Satsaisin asuinalueiden vehreyteen ja lasten ja nuorten sekä heidän opettajiensa ja hoitajiensa hyvinvointiin. Kunnan palveluissa tarjoaman ruoan tulisi olla maistuvaa ja lähellä tuotettua. Arkiliikkumista edistäisin rakentamalla kävely- ja pyöräilyreittejä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa
ranska
venäjä
espanja
joku muu

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
-
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
0-10 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Aviomies ja kaksi päiväkoti-ikäistä lasta
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Luottamustehtävien lisäksi jooga, lukeminen, metsäretket, pyöräily, uinti ja hiihto ovat tärkeitä. Jos olisi enemmän aikaa, kävisin tanssitunneilla tai kuntonyrkkeilyssä.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Koulupudokkuus on suuri eriarvoisuutta ja syrjäytymistä lisäävä tekijä eikä meillä ole varaa hukata nuoriamme. Ongelma tässä on se millä nuori saadaan sitten pysymään opinnoissa tai työharjoittelussa, jota hän ei ole voinut itse valita. Nuoret tarvitsevat monipuolista tukea ja kokonaistilanteen arviointia tärkeissä nivelvaiheissa.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Liperin kunnassa otettiin käyttöön tuntiperusteinen päivähoitomaksu ja siitä aikaansaatujen säästöjen avulla nyt alkaa kokeilu maksuttomasta osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta 5-vuotiaille. On siis mahdollista hakea myös varhaiskasvatukseen erilaisia, tehokkaampia toimintamalleja, joilla saadaan perheille hyviä palveluja ja resurssit riittämään. Vantaa voisi olla enemmän edelläkävijä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluruoan tarkoitus on tarjota oppijoille samanlaiset edellytykset kasvaa ja oppia ja myös opettaa syömään terveellisesti ja monipuolisesti. Kasvisruokaa tulisi lisätä, ja onneksi maittavia vaihtoehtoja on nykyään runsaasti. Oppilaita tulisi kuulla kouluruoan suhteen ja kiinnittää huomiota siihen, että he söisivät koulussa eivätkä jättäisi päivän lämmintä ateriaa väliin.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistyksille tulee olla kohtuuhinnalla käytettävissä tiloja ja erilaisia yhdistyksiä tulee kohdella yhdenvertaisesti. Erityisen tärkeää olisi, että lapsille ja nuorille on tarjolla monipuolisia harrastusmahdollisuuksia edullisesti.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

On totta, että isot opetusryhmät ovat ongelmallisia, koska opettaja ei ehdi oppimaan jokaista oppijaa yhtä hyvin. Erityisopetus on viety luokkiin eli kaikissa ryhmissä on tukea vaativia oppijoita. Nykyopetus ei ole opettajajohtoista, vaan opettajan tehtävä on ohjata oppimista. Ryhmäkoko riippuu iästä ja oppiaineesta; toisella asteella toimii isompikin ryhmä kun taas yläkoulussa yli 20 on liikaa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoidon resursseja tulisi lisätä ja kokeilla muualla hyviksi todettuja käytänteitä, joilla mahdollistetaan kotihoidon ajan parempi käyttö. Esimerkiksi kotihoidon käyntien mobiilikirjaus on jo mahdollista. Ennaltaehkäisyyn ja yhteisöllisyyteen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Maakuntauudistuksessa 215 000 kuntien työntekijää siirtyy maakuntien palvelukseen ja henkilöstö on mukana valmistelussa: http://alueuudistus.fi/soteuudistus/henkilosto

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden helppo saatavuus ja saavutettavuus on tärkeää, mutta jos lähipalvelu ei toimi, ihminen siirtyy sinne missä ne toimivat, jos hänellä on siihen mahdollisuus. Toivoisin, että enemmän saataisiin siirrettyä toimivia käytänteitä yksiköstä toiseen.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus mullistaa terveyspalveluiden tuottamisen: asiakas valitsee jatkossa haluaako valita julkisen vai yksityisen palvelun. Järjestämisvastuu palveluista on jatkossa maakunnalla, ei kunnalla.
Sekä yksityistä että julkista tarvitaan, mutta missään nimessä en kannata julkisen terveydenhuollon alasajamista. Nykyinen tapa tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut ei ole ollut toimiva ratkaisu, koska kansalaisten terveyserot ovat kasvaneet ja silti yhteiskunnan rahaa menee paljon. Sote-uudistus tarvitaan ilman muuta.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Potilaille vai muille ihmisille? Kunkin potilaan kohdalla asiantuntijalääkärit arvioivat erikseen hyötyykö potilas avohoidosta vai olisiko hänen paikkansa laitoshoidossa.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä kunnallisveroprosentteja alennetaan noin 12,5 prosenttiyksiköllä. Uudistuksen voimaantulo ei itsessään kiristä verotusta eikä kevennä sitä, vaan on neutraali. Ainoastaan verotulojen saaja muuttuu.

Yleisesti ottaen Vantaan erityisenä lastina on velkataakka ja jo valmiiksi tiukka talousohjelma. Vantaan verotaso ei voi merkittävästi poiketa pääkaupunkiseudun muista kunnista.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Vantaa rakentaa eniten Suomesta tällä hetkellä, tavoitteet ovat ylittyneet vuonna 2016. Kaavoituksen ongelmat eivät käsittääkseni johdu valituksista vaan Vantaan omistamasta tonttivarannosta, miten virkamiehet ehtivät valmistella uusia kaavoja ja miten kaupungilla riittää resursseja investoida rakentumiseen. Jos valitusoikeutta halutaan rajoittaa, se pitää tehdä rajoittamalla muiden kuin asianosaisten valitusoikeutta.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Vantaan kokoisessa kaupungissa pitää ensisijaisesti kehittää joukkoliikennettä yhteistyössä muun pääkaupunkiseudun kanssa. Toimivalle joukkoliikenteelle on suuri tarve ja kysyntä. Yksityisautoilu on monelle kuitenkin edelleen myös pakko eikä vain mukavuus, joten ei sitäkään voi unohtaa. Mielestäni olisi myös erittäin tärkeää, että viihtyisien jalkakäytävien ja pyöräreittien verkostoa parannettaisiin. Näin voidaan kannustaa arkiliikkumisen lisäämiseen.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kohtuuhintaisia kyllä, liian halpoja ei. Vantaa tarjoaa yrityksille tukea ja useimmiten nopeita päätöksiä, siihen voi olla tyytyväinen.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Talouskasvua ja työpaikkoja pitäisi luoda ympäristöasioista, eli kestävän kehityksen mukaisesta tuotannosta, uusista ekologisista vientituotteista ja palveluista, joilla tuetaan vihreitä valintoja eikä vain mainosteta niitä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on upea lähipalvelu, josta voimme olla ylpeitä. Sitä tarvitaan edelleen kuntalaisten yhteisenä, tasa-arvoisena ja avoimena kohtauspaikkana. Kirjaston merkitys eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisyyn on suuri.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve on suuri. Asuntosijoitusyhtiöt jakavat ennätyssuuria osinkoja ja samalla asumista joudutaan tukemaan entistä enemmän. Vuokrat ovat niin korkealla, että pienituloisella ei ole varaa maksaa niitä.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Talous- ja velkaohjelma on tiukka, mutta edelleen on mahdollista ylläpitää laajaa urheilupaikkojen verkkoa. Kuntalaiset ovat monin paikoin tyytyväisiä ja sehän on hyvä asia.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

HSL:

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toimii ja sitä tulee jatkaa vähintään samassa mittakaavassa.

2. Aviapoliksen kehittämisen sijaan Vantaan pitäisi keskittyä voimakkaammin asuintaajamien kehittämiseen.

Ehdokkaan kommentti

Molempia tarvitaan. Aviapolis on siis paitsi uusi kaupunginosa Vantaalla, myös sisääntuloportti Suomeen. Kilpailu eri maiden lentoasemien välillä on tiukkaa, ja on meidän etumme, että Suomi kehittää lentoasemaa ja Vantaa sen ympäristöä. Olennaista onkin, että Aviapolis todella suunnitellaan niin, että voimme olla siitä ylpeitä: tarvitaan uusia ideoita ja toteustapoja. Asuintaajamia ei olla unohdettu. Nimenomaan vanhoja keskuksia on jo kehitetty ja työ jatkuu mm. Myyrmäessä ja Koivukylässä. Myös pientaloalueita kehitetään, uusi täydenneskaavoitusohje tehtiin Vapaalaan.

3. Vantaan, Helsingin ja Espoon tulisi yhdistyä.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni Vantaalla on paras käsitys omasta elinvoimastaan, vapaa-ajan palveluista, maankäytöstä ja sivistystoimesta, jotka ovat niitä kunnan tehtäviä, jotka edelleen säilyvät kunnalla sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen.

4. Vieraiden kielten opiskelusta on Vantaan kouluissa tehty vähimmäiskokovaatimuksilla liian vaikeaa.

Ehdokkaan kommentti

Vantaallahan on pienennetty minimiryhmäkoon rajaa 18:sta 16:een, mitä on pidettävä hyvänä asiana. Olen ns. harvinaisen kielen, espanjan, opettaja, ja kokemuksesta sanon, että on hyvä, että aluksi ryhmää ei perusteta liian pienellä porukalla, jotta kun keskeyttäjiä tulee, ryhmästä ei tule myöhemmin liian pieni. Kuitenkin Vantaan on otettava huomioon voimassa oleva trendi kielten opiskelun heikkenemisestä ja keksittävä uusia keinoja kielten osaamisen lisäämiseksi.

5. Kaupungin pitäisi ottaa täysi vastuu Silkkitehtaan kunnostuksesta ja saattaa alue paraatikuntoon.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Vanhempieni sukupolvella ei ollut vanhempainvapaita. Terveystottumukset ja liikunnan harrastaminen ovat muuttuneet parempaan. Me kierrätämme jätteemme. Lapsikuolleisuus on vähentynyt ja eliniänodote nousee. Tässä vain muutama mieleen tuleva asia.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Moniäänisyys kuuluu länsimaiseen demokratiaan.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Nykyään kasvatus- ja koulutuskäsitys Suomessa rohkaisee uteliaisuuteen ja itsenäisyyteen. Mielestäni nykymalli ei ole ongelmaton, esimerkiksi juuri niille nuorille, jotka tarvitsisivat tiukempia rajoja.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Syrjäytyminen ja osattomuus näyttävät valitettavasti periytyvän ja eriarvoisuus lisääntyy. Tätä vastaan meidän tulee tehdä myös kuntatasolla töitä. Haluaisin, että väite pitäisi paikkaansa. Erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tehtävä on mahdollistaa yhtäläiset lähtökohdat kaikille eikä tässä ole oikein onnistuttu.

Vaalikoneen etusivulle